search

Blogg

[hubspot type=form portal=6874647 id=2a983ce3-c5a5-44ab-a7c3-ff127dd24f29]

Prosess dokumentasjon | UX-prosjekt

Under et UX-prosjekt, blir det fort ganske mye rot. Wireframes, skisser, notater, prototyper, og mye mer roter det fort til. Selv om en nok ønsker å fokusere helhjertet på prosjektet, så er det beste alternativet å dokumentere prosessen. I denne artikkelen går vi nærmere inn på hvordan vi gjør nettopp det.

2 AV 6