search

Miljøfyrtårn sertifisert | Grønn omstilling | Moo Gruppen

miljøfyrtårn

Vi i Moo Gruppen er stolt over å være Miljøfyrtårn sertifisert.

Moo Gruppen miljøfyrtårn sertifisering

Moo Gruppen er et stolt Miljøfyrtårn og jobber hardt for å tenke bærekraft og vise samfunnsansvar. Vi har fått Miljøfyrtårn-sertifisering hvilket vil gjøre det lettere for oss å lykkes med en grønn omstilling.

Som Miljøfyrtårn legger vi vekt på å forbedre våre miljøprestasjoner innen arbeidsmiljø, energibruk, transport, innkjøp og avfallshåndtering. Dette er et sertifikat som kan dokumentere miljøinnsats og det arbeidet vi legger ned i våre bærekraftige tiltak.

Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er det mest brukte sertifikat i Norge innen miljøinnsats og samfunnsansvar. Miljøfyrtårn er et sertifikat som dokumenterer at virksomheten gjør sin innsats for miljøet og samfunnet. Dette sertifikatet er også anerkjent av myndighetene. Dette er også et verktøy som gjør det lettere for bedrifter å lykkes med en grønn omstilling

Miljøfyrtårn funger slik at virksomheten for et digital system hvor det ligger spesifikke verktøy tilgjengelig. Disse verktøyene hjelper bedriften med å forbedre sine miljøprestasjoner samt å arbeide mer målrettet mot en grønn omstilling. Arbeidsområdene som blir vektlagt er arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp, transport og avfallshåndtering.

Disse verktøyene gir bedriften gode forutsetninger for å lykkes med et grønnere arbeidsmiljø, samt det gir dem muligheten til å bidra i oppnåelsen av FNS bærekraftsmål. Dette er en ordning som driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Så langt er over 6 6000 ulike virksomheter sertifisert som Miljøfyrtårn. Her finner vi alt fra konsern, til kommuner, mellomstore, og mindre virksomheter. Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier som passer for over 80 forskjellige bransjer. Moo Gruppen er en av virksomhetene som har blitt sertifisert som Miljøfyrtårn, og gjør sitt ytterste for å forbedre sine miljøprestasjoner.

Fordeler med Miljøfyrtårnsertifisering

Det er mye snakk om forbrukere og kunder som får større forventinger til grønne og bærekraftige alternativer. Men dette gjelder også ansatte og myndigheter. Virksomheter som er Miljøfyrtårnsertifisert, får hjelp til å med komme i gang med lønnsomme og spesifikk bærekrafts tiltak. Dette kan igjen ha betydning for konkurransekraften videre.

Med en sertifisering, blir det enklere å dokumentere de tiltakene og det arbeidet virksomheten gjør for miljøet. Dette gir et godt konkurransefortrinn, da flere kunder nå velger tjenester og produkter ut ifra hvor bærekraftig virksomheten er.

Virksomheter vil også være med på å bygge opp en meningsfull merkevare som samsvarer med de kravene forbrukerne har. Som Miljøfyrtårn viser bedriften at de vektlegger ansvarlighet, bærekraft, etikk og lønnsomhet. Dette gir igjen et bilde av hvor fremtidsrettet bedriften er.

Med bærekraftige tiltak er det også mulig å kutte kostnader. Ved å benytte seg av verktøyet for miljøledelse, vil bedriften få hjelp til å gå gjennom alle rutinene til virksomheten. Her blir det kartlagt hva som kan forbedres og endres på, slik at driften blir mer lønnsom.

Hvorfor bli sertifisert Miljøfyrtårn?

Med Miljøfyrtårn får du tilgang på smarte og innovative verktøy, som gjør det enklere å jobbe med konkrete mål for en grønnere arbeidsplass. Verktøyene strekker seg fra arbeidsmiljø, innkjøp, transport, energibruk og avfallshåndtering. 

Virksomhetene får hjelp til å jobbe strategisk, helhetlig og langsiktig med viktig tiltak som kan forbedrer miljøprestasjoner. Som Miljøfyrtårn, vil virksomheten også jobbe med tiltak som reduserer klimagassutslippene. Med andre ord vil virksomheten jobbe og bidra med en grønnere fremtid.

Ved hjelp av verktøyet for miljøledelse, vil bedriften oppleve en reduksjon i kostnader. Her er det mulig å spare mye på å smartere transportløsninger, avfallsreduksjon og ikke minst et lavere energiforbruk. Verktøyet bistår med gjennomgang av bedriften, for å kartlegge hvor det er mulig å bli grønnere og spare mer penger.

Sykefravær og kvalitetsstempel

Å senke sykefraværet, er et mål for alle bedrifter. Som Miljøfyrtårn får bedriften tilgang på et effektivt verktøy som hjelper med å forbedre det interne miljøet. Her blir det gitt konkrete tid og råd, samt hjelp til hvordan bedriften skal få gode rutiner for HMS og ikke minst arbeidsmiljø. Gode HMS rutiner reduserer alltid sykefraværet.

Hvert tredje år må Miljøfyrtårn-virksomheter gå gjennom en prosess for å re-sertifiseres. Dette skjer gjennom en tredjepartskontroll som er uavhengig. Her må bedriften vise at de jobber systematisk med grønne tiltak. Dette vil igjen vise markedet og kunder at bedriften fortsettere å tenke fremover og jobber hardt for bærekraft.

Om stiftelsen Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn stiftelsen ble etablert allerede i 2003. siden den gang har de jobbet hardt for bedrifter skal gjøre en grønn omstilling og tenke bærekraft. Stiftelsen ble til i Kristiansand og var et utspring fra et prosjekt i Kristiansand kommune. I 1997 fikk Hansen & Justnæs det første Miljøfyrtårn-diplomet.

Miljøfyrtårn er ble anerkjent av EU i 2017. Dette betyr at de er den første nasjonale ordningen i Europa som har blitt anerkjent. En anerkjennelse herfra, viser at Miljøfyrtårn har en høy miljøstandard og viser til kvalitet på lik linje med andre internasjonale ordninger.

Moo Gruppen er Miljøfyrtårn sertifisert

Moo Gruppen er et stolt Miljøfyrtårn, og jobber stadig vekk med å forbedre våre miljøprestasjoner og vårt bærekraft ansvar. Som Miljøfyrtårn bidrar vi til oppnå FNS bærekraftsmål, og reduserer klimagassutslippene. 

Som kunde kan du være trygg på at vi alltid jobber systematisk med grønnere tiltak, og hele tiden gjør det vi kan for å bli mer bærekraftig. Med vår sertifisering kan vi dokumentere den innsatsen vi gjør for miljøet og samfunnet. Vi håper å stå frem som et eksempel og bidra til at flere av våre kunder også tenker på klimavennlige og bærekraftige løsninger.

Kontakt oss her→

Har salget i nettbutikken stagnert, eller skal du starte nettbutikk? Vi har samlet 10 tiltak og tips for hvordan du kan øke salget i din nettbutikk.

Med en prosjektleder som følger deg som kunde gjennom leveransen og gjennomføringen av prosjektet, oppnår vi god innsikt, forståelse og kontroll.

Vi spesialiserer oss på WooCommerce skreddersøm og kan tilby en integrert nettbutikk med moderne design og funksjonalitet.