search

Prosess dokumentasjon | UX-prosjekt

Få full kontroll på dine prosjekter!

Prosess dokumentasjon i et UX-prosjekt

Under et UX-prosjekt, blir det fort ganske mye rot. Wireframes, skisser, notater, prototyper, og mye mer roter det fort til.

Selv om en nok ønsker å fokusere helhjertet på prosjektet, så er det beste alternativet å dokumentere prosessen. I denne artikkelen går vi nærmere inn på hvordan vi gjør nettopp det.

Se det store bildet med prosess dokumentasjon

Når en jobber med enkelte elementer innen et UX-prosjekt, er det fort gjort å miste oversikten over helheten. Det er her prosess dokumentasjon setter fokus på det store bildet.

For i det store og det hele, er det selvfølgelig et sluttmål du skal nå. Under ethvert UX-prosjekt, er det viktig å ha en kontinuerlig oversikt over hva det er du faktisk prøver å oppnå med prosjektet.

Prosess dokumentasjon | UX-prosjekt

Behjelpelige tilbakeblikk for endringer

Prosess dokumentasjon-UX-prosjekt

Organiserte endringer er viktige i et UX-prosjekt. Det er nemlig fort gjort å gjøre endringer, for så å glemme hvorfor disse ble utført. Hvordan var det designet egentlig endret farger igjen?

Når du har en prosess dokumentasjon å henvise til i ditt UX-prosjekt, kan du alltid gå tilbake dit og se. Der oppdager du kanskje at det var en tilbakemelding fra en bruker som endret designet den gangen.

Prosess dokumentasjon er perfekt for caser

Skal du lage en case for ditt prosjekt? Ved hjelp av prosess dokumentasjon, kan du enkelt og raskt utvikle en fyldig case med haugevis av detaljer.

Hadde du ikke hatt prosess dokumentasjon tilgjengelig, ville casen mest sannsynlig blitt ganske overfladisk. Ønsker du en perfekt og fyldig case, så er prosess dokumentasjon et godt alternativ.

Hvordan bør dokumentasjonen foregå?

Dokumentasjonen for et UX-prosjekt bør helst følge den lineære utviklingen av prosjektet. Da ser du hvor du er i prosjektet ved enkelte valg og endringer, slik at oversikten blir komplett.

Det er normalt å følge en etablert UX-prosess for utvikling av prosess dokumentasjon. Her varierer det litt fra utvikler til utvikler, men det finnes mange gode standarder på nett.

Kom i gang nå!

Vi hjelper deg med prosess dokumentasjon.

Slik presenterer du prosess dokumentasjon

Prosess dokumentasjon

Skal du akkurat i gang med å lage prosess dokumentasjon? Da er det viktig å velge riktig program for presentasjon. Styr unna Word, og velg heller PowerPoint – det er enklere å presentere her. 

Vurderer du å benytte andre programvarer utenfor Office-pakken, skal du være sikker på at disse kan overføres til andre programmer. Ofte er ikke det tilfelle, og det er en kjedelig situasjon å være i.

Vi bruker prosess dokumentasjon aktivt i UX-prosjekter

Moo Gruppen bruker prosess dokumentasjon aktivt i våre UX-prosjekter, fordi vi vet at det virker. Dette hjelper oss å holde i helheten til prosjektet vi jobber med til enhver tid.

Har du et UX-prosjekt du ønsker å lykkes med? Vi tar gjerne en prat, både om hvordan vi kan hjelpe deg med selve prosjektet, og hvordan vi kan bistå i prosess dokumentasjon!      

Kontakt oss her→

Med et godt ERP-system effektiviserer og automatiserer man manuelle prosesser, reduserer kostnader og skaper vekst. Et skybasert ERP system lar i tillegg hele bedriften jobbe fra ett sted.

Med en prosjektleder som følger deg som kunde gjennom leveransen og gjennomføringen av prosjektet, oppnår vi god innsikt, forståelse og kontroll.

Moo Gruppen er et team med høy utdanning og lang erfaring innen e-handel, konseptutvikling, UX design og Webutvikling.