search

Priser

Alle priser er eksklusive mva. Alt arbeid blir loggført og faktureres per påbegynte time. Tjenestene faktureres månedlig forskuddsvis med 30 dagers betalingsfrist.

Support og supportavtale

Alle våre supportavtaler gir tilgang til vårt ticket system og blir automatisk merket i forhold til tjenestenivå på avtale. Tilgang til supportavtale koster 990,- per mnd. Telefonsupport faktureres per 15 minutter. Supporthenvendelser registreres som 15 minutters arbeid.

SLA

Ved større arbeid med oppdateringer vil timeforbruk utover det som dekkes i SLA avtalen, faktureres med normal timepris.

Annet

Timespris på våre tjenester kan endres med 1 måneds varsel. På inngåtte avtaler gjelder inngåtte priser i 12 måneder og kan deretter endres med 3 måneder varsel.

Integrasjoner mot tredjeparter og vedlikehold av dette avtales per epost og etter behov.

Tjeneste

Support – Hastesak -08:00-16:00

Support – Hastesak- 16:00-21:00

Support – Hastesak 21:00-07:00

Support 07:00-16:00

Utvikling

Design

Prosjektledelse

Møter og administrasjon

Opplæring og workshops

Digitale markedsføringstjenester

Pris

1830,- per time

2460,- per time

2980,- per time

1350,- per time

1350,- per time

1510,- per tim

1510,- per time

1510,- per time

1510,- per time

1510,- per time

Merknad

Hastesaker og akutt support innenfor kontortid(mellom kl 08.00-16.00), faktureres per påbegynt 15 minutter

Hastesaker og akutt support utenfor kontortid (mellom kl 16.00-21.00), faktureres per påbegynt 15 minutter

Telefonsupport faktureres per 15 minutter. Supporthenvendelser registreres som 15 minutters arbeid.

Hastesaker og akutt support utenfor kontortid (mellom kl 21.00-07.00), faktureres per påbegynt 15 minutter.

Alt arbeid blir loggført og faktureres per påbegynte time

Alt arbeid blir loggført og faktureres per påbegynte time

Alt arbeid blir loggført og faktureres per påbegynte time

Alt arbeid blir loggført og faktureres per påbegynte time

Alt arbeid blir loggført og faktureres per påbegynte time

Alt arbeid blir loggført og faktureres per påbegynte time