search

Det finnes mange betalingsløsninger for nettbutikk. Hvilken betalingsløsning du bør velge til din nettbutikk bør baseres på hvor hyppig det handles i nettbutikken, størrelse på omsetning og dekningsgrad på produktene du selger. Vi mener Collector er en god betalingsløsning for de fleste typer nettbutikker. Nedenfor finner du informasjon om Collector Bank og hvorfor