search

Digital transformasjon | 10 steg | Moo Gruppen

Digital transformasjon – stegene du må vite om.

Digital transformasjon – 10 steg du bør benytte

Digital transformasjon handler om at teknologi benyttes til å utvikle produkter, prosesser, kundeforhold, og ansattes vilkår blant annet. Ting blir ofte snudd på hodet her!

Det er få som motsier at en digital transformasjon vil være nyttig. Fremover vil det være viktigere og viktigere når teknologien utvikler seg videre. 

For å lykkes best mulig, anbefaler vi å lage et veikart som man kan følge. I denne artikkelen tar vi deg gjennom 10 steg du bør benytte for din digitale transformasjon.

Digital transformasjon

1. Sett bedriftens mål

Det høres kanskje åpenbart ut, men det første steget i en digital transformasjon er å sette seg sine mål. Uten konkrete mål, klarer du ikke bruke teknologien riktig for å oppnå det du ønsker.

Dersom du ikke er en toppleder, bør du identifisere hvilke overordnede mål organisasjonen har. Se på hvordan den digital transformasjonen potensielt kan hjelpe med å nå og videreutvikle disse målene.

Kom i gang nå!

Vi hjelper deg med digital transformasjon

2. Overtal andre til å bli med

Digital transformasjon

Steg nummer to, og muligens det vanskeligste steget, er å overbevise andre i bedriften til å bli med på endringene. En digital transformasjon høres flott ut, men endringer er noe folket hater.

Nettopp derfor er punkt nummer en så viktig å ta skikkelig tak i, slik at du har konkrete og realistiske mål for de ansatte blant annet å se. Da blir det enklere for dem å se verdien i transformasjonen.

3. Ta tak i innsigelsene

Det er ikke slik at motstand mot endringer utelukkende er dårlig. Faktisk er det disse som ofte fører til de beste ideene. For du skal nemlig ta tak i innsigelsene og videreutvikle ideene fra disse.

Finn de største innsigelsene med en gang, og takle disse med omhu. Skal du få med deg hele bedriften, er du bare nødt til å høre på de ansatte.

4. Utvikle KPI-er til driften

KPI-er (Key Performance Indicators) sier noe om hvordan bedriften opererer i forhold til sine mål. Dersom du skal lykkes med en digital transformasjon, er det viktig å måle de faktiske resultatene.

Her er det viktig å være tydelig. Ikke si «vi skal selge mer» for eksempel. En mye bedre KPI er: «Vi skal selge 2,5 millioner flere enheter i 2021 enn i 2020.» Da blir målet konkret og enkelt å følge etter.

5. Deleger oppgaver og følg opp 

Delegering av oppgaver vil være viktig dersom du skal lykkes. Men det er ikke sånn at du bare kan slenge ut oppgavene og håpe på det beste. Deleger strategisk, og følg opp de ansatte.

De ansatte trenger nemlig ofte noen til å holde i helheten i prosjektet. En digital transformasjon kan fort løpe løpsk og heller ende opp med negative konsekvenser dersom en ikke leder de ansatte gjennom den.

6. Definer budsjetter og ressurser til bruk

En digital transformasjon kan koste mye tid og penger. Derfor er det viktig å definere både budsjettene og tidsbruken blant annet. Gjør dette for hver enkelt prosjekt i transformasjonen.

Du skal selvfølgelig ha et overordnet budsjett også, men det er viktig å sette et spesifikt budsjett for de mindre initiativtakerne. Da vet de hva de selv har å forholde seg til individuelt.

digital transformasjon, budsjett

7. Sett opp miniprosjekter i helheten

De ansatte bør få miniprosjekter som de kan jobbe med. Men pass på at de ser verdien og logikken bak hva de gjør. Inkluder miniprosjektene i en oversikt som viser helheten i prosjektet.

På den måten kan de ansatte se akkurat hvordan deres handlinger vil påvirke den digitale transformasjonen. Da slipper de å lure på om deres prosjekt faktisk har noen verdi eller ei.

8. Ikke glem tilbakemeldingene!

Tilbakemeldinger er alfa omega i ethvert prosjekt, men kanskje spesielt i en digital transformasjon. Det er fordi en ofte ikke aner hvilke problemer og tanker som har oppstått underveis.

Ved hjelp av tilbakemeldingene kan en se hvordan de ansatte selv ville ha løst situasjonen. Du kan også få god innsikt i hvordan fremtidige, digitale transformasjoner bør settes til verks.

9. Gi ros underveis

Det å gi ros er viktig generelt sett, men under en digital transformasjon kan det være ekstra viktig. De ansatte vil kanskje føle seg litt håpløse til tider med ny teknologi, men med ros kan de komme langt.

Dersom de lykkes med å selge mer, produsere raskere, eller øke moralen hos de ansatte for eksempel, fortjener de ros. Det vil dessuten føre til bedre resultater i videre implementering.

10. La suksessen flyte videre

Oppnår din bedrift suksess med digital transformasjon? Ikke trekk dere tilbake og si dere fornøyde med det. Vær heller ikke oppsatt på at målene i starten av prosessen skal være fastsatte.

Mål kan endre seg over tid, og ny teknologi vil unektelig komme. Før du vet ordet av det, vil konkurrentene komme med noe nytt. La suksess fra transformasjonen flyte videre til nye endringer.

Trenger din bedrift digital transformasjon?

Dersom din bedrift er i behov for en digital transformasjon, kan dette føles fryktinngytende, selv med våre tips. Trenger du en god samtale rundt prosessen, så vil vi veldig gjerne hjelpe deg.

Kontakt oss i Moo Gruppen i dag for en helt uforpliktende samtale om digital transformasjon!

Kontakt oss her→

Det er helt essensielt for bedrifter på nett i dag å møte behovene til kundene i alle kanaler. Dette handler om å analysere de forskjellige stedene brukerne søker etter dine produkter, for så å her fange opp signaler. Da kan du sette i gang et tilrettelagt budskap mot disse forbrukerne.

Med en prosjektleder som følger deg som kunde gjennom leveransen og gjennomføringen av prosjektet, oppnår vi god innsikt, forståelse og kontroll.

En digital transformasjon handler om å endre måte en bedrift utfører oppgaver på. Dette kan innebære for forbedre tjenester eller skape helt nye, samt finne mer effektive måter å arbeide på. Hensikten med en digital transformasjon er å sette kunden eller brukeren i fokus, og kartlegge hvilke endringer som må gjøres for å gi kunden en bedre opplevelse.