search

Brukertesting – kan hvem som helst tilby det?

Finn ut alt du trenger å vite om brukertesting!

Brukertesting for mennesker med nedsatt funksjon – en tilleggstjeneste?

Brukertesting av programvare gjøres blant annet for å sikre at programvaren kan benyttes av mennesker med funksjonsnedsettelser.

 Mange har funksjonsnedsettelser som nedsatt syn, nedsatt hørsel, fargeblindhet eller lignende. Dette kan gjøre det utfordrende å benytte nettsider og programvare, for eksempel på grunn av liten skriftstørrelse eller annet.

Det finnes en rekke tiltak som gjør det mulig for mennesker med nedsatt funksjon å benytte programvare og nettsider på lik linje med funksjonsfriske mennesker. Dette kan for eksempel være mulighet for forstørret skrift, stemmegjenkjenning og lignende.

Men hvem kan egentlig tilby brukertesting med mål om å gjøre programvare og nettsider tilgjengelig for dem med fysiske utfordringer?

Brukertesting som tilleggstjeneste

Noen bedrifter tilbyr brukertesting av nettsider og programvare som én av flere tjenester. Dette får enkelte til å heve på øyenbrynene. 

Mange firmaer hevder de kan tilby markedets beste brukertesting med det formål å forbedre tjenester for mennesker med nedsatt funksjon. 

Noen firmaer tilbyr i utgangspunktet andre tjenester, og har nærmest slengt inn en «ekstratjeneste» med brukertesting. Se for deg et kundesenter som tilbyr brukertesting i tillegg.

Dette kan nesten sammenlignes med en gourmetrestaurant som også tilbyr søppelmat. Ville du for eksempel ha bestilt brukertesting fra et firma som i utgangspunktet jobber med noe helt annet – som sveising eller trefelling? Sannsynligvis ikke. 

Kom i gang nå!

Vi hjelper deg med brukertestingen.

Flere utfordringer

Det finnes flere utfordringer knyttet til firmaer som tilbyr brukertesting som en tilleggstjeneste. Det å påstå at man er god på både brukertesting og helt andre tjenester, taler for at man egentlig ikke vet hva brukertesting går ut på.

Det er ingen sammenheng mellom for eksempel trefelling og brukertesting. Det at man er god på det ene, betyr ikke at man er god på alt. 

Manglende kompetanse

Noen firmaer tror at de kan tilby brukertesting som tjeneste i en enkel håndvending. Det er imidlertid ikke så enkelt. Vel, du trenger kanskje ikke en egen universitetsgrad for å kunne arbeide med brukertesting, men det er en lang læringsprosess.

For å kunne mestre brukertesting på et tilfredsstillende nivå, er det viktig å sette seg godt inn i temaet. Dette er en tidkrevende prosess. Du må blant annet ha forståelse for hvordan mennesker med nedsatt funksjon bruker teknologi.

Mange firmaer som driver med brukertesting som tilleggstjeneste, reklamerer for at de kan utføre alle former for brukertesting. Det er imidlertid greit å huske på at disse firmaene neppe kan være «best i alt».

Dersom et firma for eksempel reklamerer om at de tilbyr PDF/UA-testing, men samtidig ikke kan si hva dette står for, er det lurt å styre unna. Det er nemlig en stor sjanse for at firmaet ikke har kompetanse innen brukertesting i det hele tatt.

Firmaene ansetter sjelden handikappede mennesker 

Det å ha medarbeidere med funksjonsnedsettelser kunne ha vært til hjelp, og bidratt til økt forståelse. Det skal likevel påpekes at mange som driver med brukertesting ikke har noen ansatte som faktisk er rammet av funksjonsnedsettelse.

Siden mange bedrifter vegrer seg for å ansette noen med nedsatt funksjon, er det stor arbeidsledighet i denne gruppen.

Det er riktignok ikke slik at alle som driver med brukertesting trenger å ha et handikap. Det er likevel viktig å tenke på balanse.

Noen firmaer i enkelte land betaler småpenger til brukertestere med funksjonsnedsettelse som tester systemene, og langt mindre enn til de funksjonsfriske ansatte som gjør samme jobb. Det kan stilles spørsmål ved hvorvidt dette er etisk og moralsk riktig.

Mindre interesse for firmaer med kompetanse

En annen utfordring knyttet til firmaer som tilbyr brukertesting som tilleggstjeneste, er at de «stjeler» arbeid fra dem som faktisk er spesialisert på feltet. Dette skyldes rett og slett at kunden ikke er klar over den manglende kompetansen.

Dette kan føre til at dyktige IT-folk som virkelig kan brukertesting blir sittende på benken.

Økt behov for brukertesting fremover

Det stilles stadig høyere krav til bedrifter når det kommer til tilrettelegging for dem med funksjonsnedsettelse. Vi vil sannsynligvis se en markant økning av bedrifter som trenger hjelp med brukertesting fremover.

Bedrifter skal tilrettelegge slik at personer med nedsatt syn, nedsatt hørsel, lærevansker, fysiske funksjonshemninger og lignende skal kunne få glede av nettside eller programvare.

Sørg for at du sjekker at firmaet faktisk har nødvendig kompetanse før du bestiller brukertest-tjenester.

 Kontakt oss her→

Du har sikkert sett ordet «UX» før, men det er ikke alle som vet hva dette betyr. UX, usability testing, brukertesting – kjært barn har mange navn. I denne artikkelen skal vi lære deg alt du trenger å vite om brukertesting. Fra hva det egentlig er, til hvordan du enklest og lettest mulig kan utføre en brukertest.

Med en prosjektleder som følger deg som kunde gjennom leveransen og gjennomføringen av prosjektet, oppnår vi god innsikt, forståelse og kontroll.

Det er en klar og tydelig sammenheng mellom konverteringsrate og nettsidens brukeropplevelse (User Experience, UX). Derfor er det et paradoks at mange bedrifter ikke investerer mer tid og penger i å forbedre brukeropplevelsen av nettstedet sitt.