search

Unified Commerce | Kombinert kunde- og produktdata

Unified Commerce

Finn ut alt om Unified Commerce her!

Unified Commerce

Unified commerce blir stadig mer aktuelt for dagens bedrifter. Ifølge en undersøkelse utført av Boston Retail Partners, har 28 % av alle forhandlere gått over til unified commerce i 2018. Innen slutten av 2020 antas det at det samme vil gjelde langt flere.

Med unified commerce kan kundeopplevelsen forbedres betraktelig. Det å kunne tilby en god kundeopplevelse er noe de fleste av dagens bedrifter ser på som viktig for å kunne ha fornøyde kunder. Det er også viktig for å kunne konkurrere mot tilsvarende bedrifter.

Det er imidlertid en del logistikk og kostnader involvert i det å implementere et godt system for unified commerce. Derfor bør du har kunnskap om hvordan du kan ta i bruk ressursene på en best mulig og budsjettvennlig måte.

Unified Commerce

Hva er unified commerce?

Unified commerce handler om å kombinere produkt- og kundedata på et vis som gjør det mulig for forhandlere å tilby mer relevant og presis informasjon til den enkelte kunden.

Hva betyr dette i praksis? Unified commerce kombinerer flere ulike systemer i én plattform. Dette kan for eksempel være;

E-commerce

CRM

M-commerce

Ordrehistorikk

Salgssystem (POS)

Unified commerce tar utgangspunkt i omnikanal-systemer, og videreutvikler dette ytterligere. Vi kan definere unified commerce som en oversiktlig programvareplattform der bedriften din kan samle alle relevante data på ett og samme sted.

Med unified commerce vil forhandlere enkelt kunne få oversikt over alle steg i salgsprosessen. Du vil enkelt kunne bli kjent med kundens kjøpsatferd, noe som baseres på alt fra kjøpshistorikk til kundens egne data.

Kom i gang nå!

Vi hjelper deg med Unified Commerce!

Sammenkobling av ulike systemer

Unified Commerce

Omnikanal-systemer gjør det enklere å prioritere kundens behov. Men istedenfor å kun basere seg på interne, operative kanaler for kundetjenester, sørger unified commerce for å koble de ulike systemene sammen.

Unified commerce kobler sammen hvert unike punkt i kjøpsprosessen, noe som gir forhandlere langt bedre oversikt enn tidligere. Her er noen av punktene som kobles sammen i et unified commerce-system:

Content Management

Betalinger

Kundeservice

Ulike salgskanaler (fysisk butikk, kataloger, mobil-apper, online salg via PC, eventer…)

Logistikk

Product Information Management (PIM)

Hvorfor bør unified commerce anvendes?

Dersom vi ser på e-commerce – altså netthandel – fra et salgsperspektiv, er det mange forhandlere som administrerer driften ved hjelp av flere uavhengige systemer. Dette kan handle om alt fra CRM til administrasjonssystemer.

Med mange ulike og uavhengige programvareplattformer å forholde seg til, betyr dette ofte at systemene ikke kommuniserer med hverandre på en effektiv måte.

Dette medfører gjerne at forhandleren ikke greier å tilby kunden en personalisert og skreddersydd kundeopplevelse. Dagens kunder stiller høye krav til brukeropplevelse, og dette blir vanskelig å tilby uten en vellykket omnikanal-strategi.

Et helhetlig og sammenkoblet system

Det er ikke uvanlig at dagens forhandlere samler inn informasjon og data om kundene sine gjennom en rekke ulike kanaler, som nettbutikk, salgskanaler, lojalitetsprogram, kundeservice og lignende.

Dette gjør det vanskelig å skaffe seg nødvendig oversikt over den enkelte kundens behov. For å kunne tilby en personlig handleopplevelse til alle kundene, bør derfor bedriften ha et programvaresystem som muliggjør analyse og organisering av data.

Dette kan gi forhandlere et nyttig innblikk i kundenes behov. Bedrifter kan med fordel si farvel til det gamle «lappeteppet» av systemer. I 2020 og årene som kommer, handler alt om å kunne gi kundene en sømløs kjøperopplevelse via systemer for unified commerce.

Forskjell mellom omnikanal og unified commerce

«Omni» betyr «altomfattende». I denne sammenheng betyr ordet «via flere kanaler», siden omnikanal handler om å selge produkter via flere ulike tjenester. Dette kan for eksempel være på nett eller via et fysisk utsalgssted.

Hva er forskjellen mellom omnikanal og unified commerce? Ominkanal kan best beskrives som en opplevelse. Unified commerce på sin side handler om mediene denne opplevelsen kan leveres gjennom. 

Unified commerce er med andre ord nærmest en videreutvikling av det som kalles for omnikanal. Når det er snakk om ren omnikanal, har bedriften gjerne mange ulike kanaler. Det mangler kanskje sentral programvare som gir oppdatert informasjon til alle ansatte.

Fordeler ved å benytte en unified commerce-strategi

Det finnes en rekke gode grunner til å benytte seg av unified commerce. Kort fortalt vil en strategi basert på unified commerce gjøre bedriften din med konkurransedyktig, noe som igjen kan bidra til økt salg og mer fornøyde kunder.

Vi skal nå se nærmere på noen av de største fordelene en forhandler får ved å anvende unified commerce. 

Oversikt over varebeholdning

En av de kanskje viktigste fordelene ved å anvende unified commerce, er at bedriften din får oversikt over egen varebeholdning. Du kan enkelt se, flytte, administrere og spore varer. Det har ingenting å si hvorvidt varene er på et lager eller i butikk – her får du full oversikt.

Alle kanaler vil hele tiden ha en oppdatert oversikt over varebeholdning. Dermed slipper du å risikere at en vare er merket som «ikke på lager» når den faktisk er tilgjengelig, eller omvendt.

Du sparer tid og penger

Med unified commerce kan en forhandler spare både tid og penger på egne integrasjoner. Dersom du skal bruke tid på flere separate systemer, kan dette fort bli tidkrevende. Se for deg at du har ett system for salgsadministrasjon, ett for nettbutikk og lignende.

Det tar tid og krever mye arbeid å vedlikeholder tilfredsstillende kommunikasjon mellom de ulike plattformene dine. Du må gjerne ha eksperthjelp fra ulike firmaer for å kunne vedlikeholde og oppdatere de ulike systemene dine.

Ved å ha unified commerce kan forhandlere spare penger og tidsbruk i ulike ledd, inkludert implementering av systemet, oppgraderinger og vedlikehold.

Enklere opplæring av ansatte

En annen fordel ved å anvende unified commerce, er at det blir lettere å gi opplæring til nye ansatte. Dersom den ansatte skal sette seg inn i mange ulike systemer, vil naturligvis dette være mer krevende enn å sette seg inn i ett system.

Vi kan for eksempel se på skisenteret Blue Mountain, som pleide å ha 26 ulike systemer for å kunne drifte senteret. Dette omfattet ulike systemer for alt fra catering, skiutleie og restauranter, til hoteller og butikker. Alle systemene var unike og krevde opplæring.

Dette var naturligvis ikke lønnsomt for skisenteret, og opplæring av nye ansatte kunne være svært tidkrevende. I dag benytter Blue Mountain en unified commerce-plattform kalt LS Central, noe som gjør hverdagen langt mer oversiktlig og enkel.

Automatiske kommunikasjonsverktøy

Med tilgang til all informasjon om shipping, salg og ordre i ett og samme system, vil unified commerce også gjøre det mulig å anvende automatiserte kommunikasjonsverktøy. Det er for eksempel mulig å sende ut automatiske tekstmeldinger og e-poster til kundene.

Dette er et verktøy som gjør det mulig å få mer fornøyde kunder, siden det blir enklere å følge opp kunder i etterkant av et kjøp. Eller kanskje du ønsker å sende kunden et tilbud om en gratisvare ved neste kjøp? Mulighetene er mange.

Unified commerce kan dessuten benyttes som et internt kommunikasjonsverktøy innad i bedriften. Kundeservice vil for eksempel enklere kunne finne svar på ulike ting kundene lurer på, siden alt av informasjon er tilgjengelig på ett sted.

Oppdatert informasjon om kundene

Med unified commerce vil en forhandler kunne få full oversikt over kundene sine. Med tradisjonelle systemer vil forhandlere normalt sett laste opp informasjon til sentrale avdelinger på slutten av dagen. Dette gjør at kundeinformasjonen kan være mangelfull.

Det er også eksempler på forhandlere som ikke har en integrert, sentral database med kundedata eller informasjon om klienter, da dette lagres i separate systemer. Dette gjør det enda vanskeligere å få oversikt.

Ved å ha én sentral og oversiktlig database, vil alle på tvers av selskapet ha oppdatert informasjon om kundene til enhver tid.

Enkel analyse

Unified commerce gjør det også mulig å analysere kundedata, og få en bedre forståelse for kundenes atferd. Kanskje du ser et mønster der kundene gjør research via mobile enheter, mens selve kjøpet som regel foregår på fysiske utsalgssteder?

Du kan også se hvorvidt hele kjøpsprosessen fullføres på nett, via online shopping. Ved å få oversikt over ting som dette, vil det være enklere for deg å kunne gi kunden nødvendig informasjon til rett tid, ulike steder i kjøpsprosessen.

Forståelse for hvordan kundene samhandler med de ulike plattformene dine er sentralt for å kunne hamle opp med konkurrentene dine. 

Økt salg

Enhver bedrift ønsker å selge mest mulig, og nettopp dette er noe unified commerce tilrettelegger for. Ved å ha en unified commerce-strategi, kan du sørge for at kundene får en enkel og brukervennlig kjøpsopplevelse. 

Mange forbrukere setter brukervennlighet og praktiske løsninger høyt. Dersom bedriften din kan tilby enkle returordninger, god kundeservice og tilrettelagt automatisk kommunikasjon, vil dette kunne bidra til mer fornøyde kunder og økt salg.

Har du noen spørsmål?

Med en unified commerce-strategi kan forhandlere samle flere systemer i én oversiktlig plattform. Dette sørger for oppdatert informasjon som er tilgjengelig på tvers av ulike avdelinger. 

Unified commerce sørger for at bedriften kan tilby kundene en bedre brukeropplevelse og forbedret service. Dersom du ønsker å implementere et unified commerce-system for bedriften din, kan Moo Gruppen hjelpe deg.

Vi har lang erfaring og mye kompetanse innen smarte programvareløsninger for bedrifter. Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål!

 Kontakt oss her→

Magento Open Source og Magento Commerce er to gode valg.<br /> I denne artikkelen drøfter vi hvilket valg som er best for din nettbutikk.

Med en prosjektleder som følger deg som kunde gjennom leveransen og gjennomføringen av prosjektet, oppnår vi god innsikt, forståelse og kontroll.

Vi har nærmest sett en eksplosjon av nettbutikker over hele verden de siste årene. Både når det kommer til butikker som kun selger på nett, men også når det kommer til tradisjonelle butikker som også ønsker å kunne tilby sine varer og fronte sitt sortiment gjennom en nettbutikk.