search

3PL, 4PL eller 5PL, hva er forskjellen?

Pl løsninger for netthandel

Trenger du logistikk leverandør til nettbutikken?

Hva er forskjellen på 3PL, 4PL og 5PL?

Dersom du driver innen eCommerce og er på jakt etter en logistikkleverandør, kan du ofte komme over uttrykk som 3PL, 4PL eller 5PL. Kort fortalt er dette betegnelser som brukes om henholdsvis tredjeparts-, fjerdeparts- og femtepartsleverandører innen logistikk.

De ulike graderingene av logistikktjenestene hjelper deg med å velge en logistikktjeneste som er tilpasset dine behov. 3PL, 4PL og 5PL omfatter nemlig ulike spekter av tjenester. Hva er egentlig forskjellen mellom 3PL, 4PL og 5PL? Dette skal vi nå se nærmere på!

Først – hva er 1PL og 2PL?

Ønsker du å forstå deg på forskjellen mellom 3PL, 4PL og 5PL? Da er det greit å først kunne det grunnleggende om 1PL og 2PL. Som du kanskje forstår allerede, er en 1PL en førstepartsleverandør av logistikktjenester.

På tilsvarende vis er en 2PL en andrepartsleverandør innen logistikk. Her er en liten oversikt som forklarer forskjellen mellom 1PL og 2PL:

  • 1PL: Et logistikkselskap som frakter varer direkte mellom to lokaliteter. Dette inkluderer også produsenter som kjører ut egne varer til butikker eller lignende.
  • 2PL: Et logistikkselskap som eier fraktmidler som fly, båter eller lastebiler, og som frakter varer for andre selskaper (klienter). 

Se for deg en klesprodusent. Dersom produsenten selv har egne lastebiler og kjører ut varer med disse, vil logistikken være av typen 1PL. Hvis produsenten må kjøpe frakttjenester av et annet firma (f.eks. grunnet manglende fraktmiddel), kalles det 2PL.

Kom i gang nå!

Ønsker du hjelp med effektivisering av logistikk? Vi kan hjelpe deg med anbefalinger

Forskjell på 3PL, 4PL og 5PL | Hva skiller logistikktjenestene?

Etter hvert som eCommerce-bedrifter blir større, vil gjerne 1PL og 2PL ikke lenger være tilstrekkelig. Mye administrativt arbeid relatert til logistikk kan være tidkrevende og ta fokuset bort fra andre viktige arbeidsoppgaver.

Det kan da være på tide å vurdere 3PL, 4PL eller 5PL. Vi skal nå se nærmere på hva som skiller disse logistikktjenestene fra hverandre!

Hva er 3PL?

Tredjepartsleverandører av logistikktjenester kalles gjerne for 3PL. Et 3PL-logistikkselskap vil outsource ulike logistiske oppgaver til en tredjepart. En 3PL-partner vil gjerne håndtere alle bedriftens logistikkoppgaver, slik at arbeidshverdagen blir enklere.

3PL-tjenester trenger ikke begrense seg til frakt. Mange leverandører vil også tilby lagerplass i egne lagerbygg, plukking av varer, pakking, sending og returer. Nettbutikkens produkter oppbevares gjerne hos 3PL-leverandøren, som tar seg av all logistikk.

Leverandøren av 3PL-tjenester vil gjerne ha et system som kan integreres opp mot nettbutikken eller regnskapssystemet ditt. Derfor vil du fortsatt få full oversikt over alle logistikkprosesser.

Du kan nesten se på en 3PL-leverandør som en bedrift som håndterer andre 2PL-leverandører. 3PL vil for eksempel kunne benytte seg av frakttjenester gjennom andrepartsleverandører som Bring, Porterbuddy eller lignende.

  • Lagerstyring
  • Plukking
  • Varemottak
  • Pakking
  • Transport
  • Returhåndteringer

Hva er 4PL?

Skillet mellom 3PL og 4PL kan være nokså diffust, siden de to har mange likhetstrekk. Enkelt forklart er en 4PL-tilbyder et selskap som håndterer et nettverk bestående av flere 3PL-tilbydere. 

Du kan altså betrakte en 4PL som et selskap som opererer på uavhengig basis, og koordinerer tjenestene til 3PL-tilbydere. Den viktigste forskjellen mellom 3PL og 4PL, er dermed at 4PL opererer på et høyere nivå enn 3PL.

Hva er 5PL?

Den teknologiske utviklingen innen logistikk har de siste årene vært betydelig. Dette har gitt utspring i 5PL-tilbydere. En 5PL-tilbyder spiller en viktig rolle når det kommer til organisering av klientene. De tilbyr teknologiske implementerings-løsninger for en rekke klienter.

Enklere forklart vil 5PL-selskaper sikre at samarbeidet mellom de ulike 4PL- og 3PL-tilbyderne optimaliseres. I mange tilfeller vil 5PL-tilbyderen dekke behovene til 3PL-tilbydere ved å kunne kombinere større ordre og skaffe dem lavere fraktkostnader.

5PL fokuserer hyppig på store data og teknologi, der målet er å effektivisere tjenestene for klientene sine. De optimaliserer ikke bare leveringskjeder, men hele nettverk av disse. 

Et 5PL-selskap vil dessuten ofte ha fokus på eCommerce-bransjen, og et mindre fokus på fysiske butikker. 

Mange fordeler ved å bruke 3PL, 4PL og 5PL 

Det finnes en rekke fordeler ved å ta i bruk ulike logistikktjenester. Med 3PL kan du for eksempel frigjøre tid og arbeidskraft ved å slippe å ta hånd om alle logistikkoppgaver selv. Dermed vil du få mer tid til å fokusere på kjernedriften av selskapet ditt. 

4PL kan også være et godt valg, spesielt for bedrifter som har mer kompleks logistikk. Dette kan for eksempel være tilfellet dersom du har mange forsendelser til utlandet. En 4PL-tilbyder vil kunne finne de beste fraktleverandørene for dine spesifikke behov.

Nettbutikker som opplever kraftig vekst og har behov for effektivisering av logistikken, kan 5PL være et smart valg. En 5PL administrerer som nevnt flere leveringskjeder, og kan være et lønnsomt valg.

Hva trenger du – 1PL, 2PL, 3PL, 4PL eller 5PL?

Det å bestemme seg for hva slags logistikkleverandør du trenger, kan være utfordrende. Valget ditt bør blant annet baseres på hvilke behov og ønsker du har. 

Vil du gjøre minst mulig innad i bedriften, og heller outsource tjenestene? Eller går det fint for bedriften å ta hånd om visse logistikkoppgaver selv? For små bedrifter vil gjerne 1PL eller 2PL være greit nok. Større bedrifter innen eCommerce må gjerne gå for 3PL, 4PL eller 5PL.

Etter hvert som bedriften vokser, vil du gjerne oppleve at behovene dine endres. Det blir plutselig vanskelig å håndtere logistikken på egen hånd. I slike tilfeller kan det være greit å få hjelp av logistikkleverandører på et høyere nivå.

Pass uansett på at du velger en leverandør som kan yte tjenester som matcher bedriftens målsetninger og visjoner. 

Har du behov for logistikk løsninger?

Vi anbefaler å besøke 360 Logistics som leverandør av PL tjenester, dem har den nyeste teknologien, sammensatt med et profesjonelt team som får logistikken til din nettbutikk gjort knirkefritt, besøk dem på https://360logistics.no/  Kontakt oss her→

Hvorfor la 360 Logistics håndtere logistikken i nettbutikken din?

Gratis frakt er et fenomen vi stadig vekk ser mer av i e-handelsbransjen. Dyre fraktpriser og dårlig leveringsmetoder er en av hovedårsakene til forlatte handlekurver.

E-handels-giganten Amazon kommer til Sverige. Hva betyr dette for norsk varehandel og din nettbutikk?