search

Go-to-Market strategi | Økonomien etter pandemien

Finn ut alt om Go-to-Market strategi.

Slik vil Go-to-Market strategier endre økonomien etter pandemien

Mange bedrifter i Norge og resten av verden sliter økonomisk som følge av koronaviruset. På grunn av dette, har mange nytenkende selskaper funnet nye måter å nå ut til kundene på. I denne artikkelen skal vi se nærmer på Go-to-Market strategier.

Ved å kommunisere med kundene på tvers av mange ulike kanaler, og ved å benytte bedre markedsføringsmetoder, kan bedriftene nå ut til kundene på nye måter. Dette åpner for at det kan dannes forbindelser som også kan ha betydning etter pandemien.

Tjenester som før ble utført fysisk, har gjerne blitt heldigitaliserte. Markedsføring som tidligere ble gjort i butikk og på gaten, har gjerne blitt flyttet online. Mange tiltak er iverksatt for å forhindre smittespredning. 

Dette kan også hjelpe bedriften til å fortsette på tross av nye handlemønster hos kundene. Vi skal her se nærmere på Go-to-Market strategier, og hvordan disse kan bidra til å endre økonomien i kjølvannet av korona-pandemien.

Go-to-market økonomi

Hva er egentlig en Go-to-Market strategi?

En Go-to-Market strategi – også kjent som GTM-strategi – er en handlingsplan som beskriver bedriftens metoder for å nå målgruppen. Strategien gir også informasjon om hvordan bedriften kan oppnå et gunstig konkurransefortrinn.

Hva er så hensikten med å ha en Go-to-Market strategi? Jo, den gir bedriften nyttig innsikt i hvordan den kan levere produkter til kunden. Her tas både distribusjon og prissetting med i betraktningen. 

Du kan på sett og vis sammenligne en GTM-strategi med en forretningsplan. Det er imidlertid verdt å merke seg at en forretningsplan er mer omfattende, og også tar mer hensyn til budsjett.

Med en Go-to-Market strategi kan du enkelt og greit får oversikt over hvilke handlinger som må utføres for å lykkes på et nytt marked.

Kom i gang nå!

Vi hjelper deg med å øke dine kunnskaper om Go-to-Market strategi.

Hva inneholder en Go-to-Market strategi?

Go-to-market strategi

En Go-to-Market strategi inneholder informasjon om hvorfor bedriften lanserer et produkt og hva målet med dette er. Strategien sier også noe om produktets plassering på markedet, og vil forklare hvordan kundene skal få kunnskap om produktet (markedsføring).

Bedriftens GTM-strategi vil dessuten si noe som hva slags verdi produktet gir til kunden. Hvordan skiller dette produktet seg fra tilsvarende produkter hos konkurrentene?

Er det mer informasjon som bør inkluderes i en Go-to-Market strategi? Du kan gjerne inkludere informasjon om hva kundene ser etter i et produkt som dette. Ellers er det greit å inkludere opplysninger om hva slags markedsføringsressurser som trengs.

Hvordan lage en GTM-strategi?

For å lage en vellykket Go-to-Marketing strategi, bør du tenke over diverse ting. Du bør blant annet ha klart for deg hvilke utfordringer og behov produktet ditt dekker hos forbrukerne.

I tillegg bør du ha oversikt over hvilke konkurrenter som finnes på markedet. Med oversikt over konkurrentene blir det lettere å tilpasse eget produkt og videre markedsføring. 

Tenk også over hvem som vil ha behov for produktet. Hvem er målgruppen din? I tillegg bør du tenke over hvor og hvordan produktet skal produseres og distribueres.

For å kunne lage en GTM-strategi, må du blant annet vite hvilket prisnivå produktet skal ligge på, hvor stort markedet er og hvor brukervennlig produktet er. I tillegg må du vite om du skal nå ut til privat- eller bedriftsmarkedet, og hvilke kanaler som er best å markedsføre i.

Go-to-Market strategi under pandemien

Hvordan kan en Go-to-Market strategi være til hjelp under korona-pandemien? Mange bedrifter har gått konkurs, og verdensøkonomien er hardt rammet. For å opprettholde den økonomiske veksten under pandemien, gjelder det å tenke nytt!

Det å tilby kundene noe spesielt, og å kommunisere med dem, er en innovativ form for Go-to-Market markedsføring. Denne strategien benyttes av en rekke store, internasjonale selskaper – som Starbucks eller Walmart. 

Starbucks deler for eksempel ut gratis kaffe til helsearbeidere. Walmart har utvidede åpningstider for at mennesker i risikosonen skal kunne handle på en tryggere måte. Dette ser vi også her i Norge. Bedrifter tenker nytt!

Markedsføring på nett

Under korona-pandemien er det også mange forbrukere som er mer på nett enn tidligere. Når en holder seg innendørs og holder avstand fra andre mennesker, er ofte internett en god trøst. Flere kjøp enn tidligere gjøres også på nett.

På grunn av dette er det også viktig å markedsføre på nett i større grad enn tidligere. En bannerplakat på gaten vil kanskje ikke bli sett av like mange som før. En bannerannonse på Facebook kan derimot bli sett av flere enn tidligere.

Selvbetjening fremfor tradisjonell kundeservice

Under pandemien har mange bedrifter vært nødt til å finne budsjettbesparende løsninger. Kanskje en del av kundeservice-teamet måtte permitteres? Her kan automatiske chat-løsninger og FAQ-sider på bedriftens nettside være nyttige.

Dette tillater kundeservice-medarbeiderne å fokusere på mer komplekse arbeidsoppgaver, mens kunder med enkle spørsmål kan finne svar selv. I FAQ-seksjonen vil det for eksempel finnes svar på mange vanlige spørsmål.

Go-to-market

Sørg for gode digitale løsninger

Dersom bedriften din har behov for nye og smarte digitale løsninger som følge av koronapandemien, gjelder det å velge gode løsninger. 

Enten det er snakk om markedsføringsverktøy, salgsverktøy eller kundeserviceverktøy, er det viktig at bedriften velger en samkjørt løsning. Dette gjør det lettere å opprettholde godt samarbeid og god kommunikasjon mellom bedriftens ansatte.

Dersom bedriften begynner å anvende mange forskjellige applikasjoner og tjenester, blir det fort et virvar av informasjon å forholde seg til. Gjør hverdagen lettere både for salgsavdelingen, markedsføringsavdelingen og kundeservice, med brukervennlige løsninger.Hvis du er usikker på hvilke digitale løsninger som passer best for akkurat din bedrift, kan en webutvikler hjelpe deg i gang. Få tips til smarte systemer som loser bedriften trygt gjennom koronapandemien. Løsningene skal selvfølgelig være nyttige etter pandemien også.

Hvordan kan tiltakene påvirke økonomien etter korona?

Dagens Go-to-Market strategi som anvendes av mange bedrifter, går ut på at bedriftene må tenke nytt. Tjenester som tidligere var manuelle, har gjerne blitt digitale. Markedsføring som tidligere var på fysiske plakater, er kanskje blitt om til digitale annonser på sosiale medier.

Bedrifter som tilpasser seg dagens situasjon med smarte løsninger, vil sannsynligvis også ha stor sjanse for å lykkes i tiden etter pandemien. Mange bedrifter har gjennomgått en digital forvandling de kanskje ikke ville ha gjennomgått dersom pandemien ikke eksisterte.

Dette kan gi bedriftene et konkurransefortrinn når pandemien er borte, siden verden likevel er i ferd med å bli stadig med digitalisert. Den hurtige utviklingen bedriften din gjennomgår i dag, vil utvilsomt kunne ha positive økonomiske konsekvenser i årene som kommer.

Trenger du hjelp til digitale løsninger?

En Go-to-Marketing strategi handler blant annet om å lage en handlingsplan for hvordan du kan nå ut til målgruppen. Det å kommunisere med målgruppen kan føles ganske annerledes i dag enn hva det var for noen måneder siden.

Stadig flere kjøp og andre handlinger foregår nå digitalt, der man tidligere besøkte butikker fysisk. Mer av markedsføringen er digitalisert, siden stadig flere tilbringer mer tid hjemme med mobil, laptop og desktop.

Trenger du hjelp til å digitalisere bedriften din? Moo Gruppen har lang erfaring med å hjelpe bedrifter med nettopp dette. Vi kan for eksempel hjelpe deg med å sette opp nettbutikk, kundeservice-system, ny nettside eller lignende.

 Vi kan implementere en rekke smarte og brukervennlige løsninger som bedriften din vil ha bruk for i lang tid fremover – også etter pandemien. Kontakt oss i dag for mer informasjon!

 Kontakt oss her→

Det er lett å starte sin egen nettbutikk med e-handelsplattformer som WooCommerce. Men, det er ikke alltid like lett å få nettbutikken til å vokse og øke salget sitt.

Med en prosjektleder som følger deg som kunde gjennom leveransen og gjennomføringen av prosjektet, oppnår vi god innsikt, forståelse og kontroll.

En digital strategi fokuserer på å bruke ny teknologi for å forbedre din bedrift og oppnå nye resultater.