search

Testverktøy UX | Teknikker og tips | Moo Gruppen

Dette trenger du å vite om testverktøy for å teste nettsidens brukeropplevelse.

Brukertesting testverktøy og teknikker 

Det er en klar og tydelig sammenheng mellom konverteringsrate og nettsidens brukeropplevelse (User Experience, UX). Derfor er det et paradoks at mange bedrifter ikke investerer mer tid og penger i å forbedre brukeropplevelsen av nettstedet sitt. Vi skal se nærmere på testverktøy for testing av brukeropplevelsen på nettsiden.

Dersom du ønsker å øke bedriftens ROI, er det å forbedre UX noe av det smarteste du kan gjøre. Det finnes en rekke testverktøy og teknikker som kan anvendes som hjelpemidler, noe som gjør prosessen relativt enkel.

En av de vanligste misoppfatningene blant bedrifter er at brukertesting er både dyrt og tidkrevende. Kostnadene påvirkes av både varighet av testingen, antall deltakere og lignende.

At brukertesting er dyrt stemmer ikke nødvendigvis. I hvert fall ikke dersom du benytter smarte testverktøy!

Hva er brukertesting?

Det finnes mange ulike former for brukertesting. Uansett hvilken fremgangsmåte som benyttes, handler det om å avdekke nettsidens forbedringspotensial. 

Brukertesting kan for eksempel foregå ved at et utvalg brukere som er representative for din jevne bruker, tester nettsiden din. Under en slik test vil brukerne vanligvis måtte utføre en rekke oppgaver. Mens dette foregår, vil observatører følge med og skrive notater.

Den som tester nettsiden kan bli bedt om å teste én eller flere utgaver av en nettside. Slik kan bedriften finne ut hvilken nettside som gir en best mulig brukeropplevelse. 

Det er imidlertid også mulig å teste nettsidens brukeropplevelse ved hjelp av smarte verktøy, noe som lar deg spare både tid og penger.

Kom i gang nå!

Trenger du hjelp til å skape en god brukeropplevelse på din nettside?

Brukertesting byr på mange fordeler

Ved hjelp av brukertesting og teknikker for å forbedre UX, kan nettsidens totale brukeropplevelse økes der det er mulig. 

Det finnes flere fordeler ved å anvende brukertesting, og her er noen av de mest prominente:

Avdekk brukernes tidsbruk på ulike oppgaver

Finn ut om brukerne klarer å utføre oppgaver som tiltenkt

Se hvorvidt brukerne er fornøyde med nettsiden (er den brukervennlig?)

Analyse av nettstedets ytelse

Øk ROI ved å forbedre nettsiden etter hvert som «feil» avdekkes

Brukertesting i nettsidens utviklingsfase

Det kan være en fordel å oppdage eventuelle flaskehalser og ulemper ved nettsiden før den lanseres. Da slipper du å risikere at kundene flukter fra nettsiden din grunnet en dårlig brukeropplevelse.

Det finnes forskjellige brukertester som kan hjelpe deg med å avdekke utfordringer på nettsiden mens den er i utviklingsfasen. Eksempler på dette er tester som first click og five second tester, samt spørreundersøkelser av typen Semantic Differential (SD).

First click test | Er nettsiden enkel å navigere?

Studier viser at dersom brukeren av en nettside klikker på korrekt knapp med en gang når en oppgave skal utføres, er sjansen stor (87 %) for at oppgaven fullføres korrekt. Dersom brukeren ikke klikker på rett knapp, reduseres sjansen betraktelig (46 %). 

Det er med andre ord viktig å gjennomføre brukertesting som lar deg avgjøre hvorvidt nettsiden er enkel og intuitiv å navigere gjennom. 

Under en first click-test blir brukerne spurt om hvilken knapp de vil trykke på for å utføre en gitt oppgave. Velges riktig knapp med en gang, vet du at sjansen er større for at brukere ikke vil slite med å finne frem på nettsiden din når en oppgave skal utføres.

Five second test | Test nettsidens design

En five second-test går ut på at brukeren vises nettsidens designkonsept i fem sekunder. Deretter blir brukeren bedt om å forklare hva han eller hun kan huske av designet.

Hvorfor akkurat fem sekunder? Jo, fordi ulike studier viser at mennesker kun bruker fem sekunder på å avgjøre om en nettside er bra eller ikke basert på design. Går det mer enn fem sekunder er faren stor for at brukeren begynner å overtolke designet.

For en mest mulig naturlig respons, vil brukeren derfor bare kunne se nettstedets design i få sekunder.

Under en five second-test vil en blant annet kunne avdekke om brukeren legger merke til detaljer på siden – som CTA eller lignende.

SD-undersøkelser | Designets innvirkning på brukerne

Nettstedet ditt bør ha et design som trigger en respons hos brukeren. Kanskje du ønsker at nettsiden skal fremstå som profesjonell og minimalistisk, eller kanskje vennlig og koselig? 

Legg inn ulike nøkkelord for hvordan du ønsker at brukerne skal oppfatte siden din. Disse vil deretter danne grunnlaget for ditt vurderingsverktøy. 

Et typisk spørsmål i en SD-undersøkelse kan være: «På en skala fra 1–10, hvor enig er du i at nettsidens design fremstår som profesjonelt?».

Slik kan du raskt og enkelt avdekke om nettsidens design skaper ønsket respons hos forbrukerne.

Benytt UsabilityHub

De overnevnte testene er enkle å ta i bruk via et verktøy som UsabilityHub. Ved hjelp av UsabilityHub kan du gjennomføre mange ulike former for brukertesting.

UsabilityHub vil også ta seg av rekruttering av deltakere som kan teste siden din. I løpet av kort tid vil du motta resultatene av testen. Dette tar som regel ikke mer enn noen få timer.

Test prototypen av nettsiden

Det kan også være nyttig å teste nettstedet ditt i prototype-fasen. Her vil du ha en gyllen mulighet til å endre på problemområder før nettsiden lanseres. 

For å forsikre deg som at nettsiden gir en best mulig brukeropplevelse, kan du anvende en rekke teknikker.

Test prototypens UX 

Ved hjelp av digitale testverktøy kan du teste hva slags brukeropplevelse prototypen av nettsiden din gir – raskt og til en relativt lav kostnad. 

Vi kan for eksempel anbefale Lookback. Dette programmet lar deg enkelt overvåke prosessen mens brukere tester nettsiden din. Du kan se skjermen deres via skjermdeling, og det er mulig å legge inn notater underveis.

Informasjonsarkitektur på nettsiden

Det er ikke kun det første klikket på nettsiden som er avgjørende når en gitt oppgave skal utføres. Øvrige klikk er også viktige for å avdekke hvorvidt brukeren har en god brukeropplevelse.

For å sjekke dette, må du først og fremst forstå brukerens behov. I tillegg er det viktig å ha forståelse for hvordan brukeren organiserer informasjonen.

Dette kan oppnås ved hjelp av sortering av kort eller top task-analyse. Sistnevnte går ut på å dokumentere og samle inn informasjon om ulike oppgaver den typiske brukeren ønsker å utføre på nettsiden. Informasjon om hva brukeren ønsker å vite er også relevant.

Når du har laget en liste med overnevnte informasjon, kan du lage en spørreundersøkelse basert på dette. Slik kan du avgjøre hvilke oppgaver brukerne anser som mest viktige. Kortsortering lar brukerne sortere «kort» som angir viktigheten av ulike oppgaver.

Optimalisering av nettsidens UX etter lansering

Når nettsiden din faktisk er lansert, har du også gode muligheter til å oppdage eventuelle ting som kan forbedres. Ved å benytte testverktøy som Google Analytics, kan du oppdage hvilke sider som byr på utfordringer blant brukerne.

Ser du kanskje et tydelig mønster for når brukerne typisk forlater nettsiden? Så snart den problematiske nettsiden er identifisert, er det tid for å finne ut hva det spesifikke problemet er. Benytt gjerne Hotjar eller lignende innspillingsverktøy.

Neste steg er å forbedre det problematiske området på nettstedet ditt. Benytt deg gjerne av A/B-testing, der du tester hvilken effekt ulike nettsider har på brukeropplevelsen.

Oppsummering 

En nettsides brukeropplevelse er avgjørende for at bedriften skal kunne nå sine mål. Heldigvis er det enkelt å teste hva slags brukeropplevelse siden gir – både i utviklingsfasen, prototype-fasen og etter lansering.

Dersom du trenger hjelp til å teste hva slags brukeropplevelse nettsiden din gir, kan Moo Gruppen hjelpe deg. Vi kan også forbedre nettsiden din der det trengs. Kontakt oss i dag for mer informasjon!  

 Kontakt oss her→

UX Design for nettbutikker handler om å tilrettelegge for en god brukeropplevelse. Dette kan medvirke til at din nettbutikk konverterer mye bedre.

Med en prosjektleder som følger deg som kunde gjennom leveransen og gjennomføringen av prosjektet, oppnår vi god innsikt, forståelse og kontroll.

Det er lett å skjønne at en brukertest kan være svært fordelaktig, og du er kanskje blitt fristet til å utføre en på ditt nettsted. For å starte en brukertest må du først og fremst ha et produkt du ønsker å teste.