search

Nyttige funksjoner i Google Analytics

Funksjoner i Google Analytics

Dette er de nyttige funksjonene du bør vite om i Google Analytics.

Google Analytics legger til prediktive funksjoner for annonsører

Google Analytics er et nyttig analyseverktøy som er laget av Google. Verktøyet er helt gratis, og gjør det mulig å analysere trafikken til nettstedet ditt på en enkel måte. Vi skal se nærmere på funksjoner i Google Analytics.

Dette er for eksempel nyttig når du har markedsføringskampanjer. Da kan du enkelt sjekke hvorvidt kampanjene har ønsket effekt eller ikke, ved å se antall klikk som genereres til nettsiden din.

Mange ønsker å kunne forutse brukernes handlemønster. Hvor stor sjanse er det for at brukerne faller fra underveis, og hvor stor sjanse er det for at kjøp utføres i løpet av de neste dagene?

Nylig ble det kjent at Google Analytics har implementert prediktive funksjoner. Disse kan gi deg et nyttig innblikk i sannsynlighet for kjøp eller frafall. Vi skal nå se nærmere på hva disse funksjonene går ut på, hvordan de fungerer og hvordan de skal brukes.

Funksjoner i Google Analytics

Funksjoner i Google Analytics-Hva er Google Analytics’ prediktive funksjoner?

Google Analytics har lagt til to ulike prediktive funksjoner. Disse kalles Predictive Metrics og Predictive Audiences. Hva går disse funksjonene ut på, og hvordan kan de hjelpe deg med markedsføringen?

Predictive Metrics og Predictive Audiences vil være tilgjengelig via betaproduktet for Google Analytics App + Web, og er ikke å finne i standardversjonen av analyseverktøyet.

Predictive Metrics

Med funksjonen Predictive Metrics tilføyer Google automatisk maskinlæringsekspertise til dine ulike data. Hva er poenget med det? Jo, det hjelper deg med å forutse atferden til brukerne av nettsiden din.

Ved hjelp av Predictive Metrics, kan du samle inn diverse strukturerte og nyttige data, og slik lære mer om kundene dine. Følgende ting beregnes via Predictive Metrics i Google Analytics:

  • Sjanse for kjøp (Purchase probability)
  • Kundefrafall (Churn probability)

Predictive Audiences

Den andre nye funksjonen i Google Analytics, kalles Predictive Audiences. Direkte oversatt til norsk blir dette «forutsigbart publikum», og det handler om å lage et publikum basert på minst én av betingelse fra den andre funksjonen – Predictive Metrics.

Dette kan for eksempel handle om at dy bygger et publikum av typen «sannsynlige kjøpere innen syv dager». Da har du med andre ord en gruppe brukere som du tror vil utføre et kjøp i nettbutikken din innen syv dager.

Alt om Predictive Metrics

Google Analytics Predictive Metrics handler om å få oversikt over sannsynlighet for kjøp og frafall, noe som er nyttig for enhver bedriftseier eller markedsføringsavdeling.

Lurer du på hva sannsynligheten for kjøp baserer seg på? Dette kan betraktes som sannsynligheten for at en av brukerne som var aktive på siden din innen de siste 28 dagene vil konvertere til kunde innen syv dager.

Sannsynlighet for frafall handler om sannsynligheten for at brukere som har vært aktive på siden din de siste syv dagene vil være aktive igjen i løpet av syv dager.

Ved hjelp av Predictive Metrics, vil det være mulig å justere på fremtidige markedsføringskampanjer. Dette fordi du ser hva som fungerer, og hva som fungerer mindre bra. Sjekk hvilke kampanjer som gir høyest sjanse for at kunden handler hos deg.

Funksjoner i Google Analytics

Kom i gang nå!

Vi hjelper deg med å bli kjent med funksjoner i Google Analytics

Hvordan lages forutseende modeller?

Hvordan fungerer egentlig Predictive Metrics? Google Analytics krever et visst antall negative og positive eksempler på brukere som har gjennomført et kjøp eller falt fra. 

Det vil lages forutseende modeller for hver av nettsidens bruker, noe som skjer én gang daglig. Dersom modellens kvalitet blir lavere enn et minimum, vil ikke lenger Google Analytics oppdatere den. 

Minst 1 000 brukere for hvert av parameterne må ligge til grunn for å få godt nok datagrunnlag. Det betyr at det må være en jevn strøm av kunder eller potensielle kunder som faller fra, uten de altfor store svingningene.

Modellen må også kunne vedlikeholdes over lengre tid for at den skal bli mest mulig korrekt. Informasjonen samles automatisk inn av Google Analytics.

Hvordan brukes modellene?

Det er relativt enkelt å ta i bruk Predictive Metrics i Google Analytics. Funksjonen vil være tilgjengelig under «Audience builder» eller «Analysis». I førstnevnte kan du bruke funksjonen til å lage et publikum der du kan forutse handlingene. 

Under Analysis kan du via funksjonen «User lifetime technique» benytte deg av sannsynlighet for kjøp og sannsynlighet for frafall.

For å få en mest mulig pålitelig og god analyse, anbefales det å aktivere funksjonen for referansemåling i innstillingene for datadeling. Dette tillater Google Analytics å samle inn både anonyme og oppsamlede data. Dette vil gi et mer pålitelig resultat.

Alt om Predictive Audiences

Dersom du navigerer til Audience Builder i Google Analytics, vil det være mulig å få øye på nye brukere/publikum – nemlig sannsynlige kjøpere og brukere som sannsynligvis faller fra underveis i kjøpsprosessen.

Du kan sortere informasjonen etter for eksempel sannsynlige førstegangskjøpere innen de neste syv dagene, eller sannsynlig frafall de neste syv dagene. Dette kan nesten minne litt om en lignende funksjon i Facebook, der du kan se konverteringsmål og antatt atferd.

Hvordan lages statistikken?

For å kunne se Predictive Audiences, er det nødvendig å ha underliggende data fra Google Analytics forutseende modeller. 

Predictive Audiences og Predictive Metrics henger med andre ord tett sammen, og den ene er avhengig av den andre.

Slik lager du Predictive Audiences 

Det er enkelt å lage Predictive Audiences. Det eneste du trenger å gjøre, er å klikke på noen få knapper i Google Analytics. Først og fremst må du logge deg inn på din konto i analyseverktøyet.

Deretter klikker du på en aktuell «App + Web»-funksjon, og deretter på «Audiences». Dette finner du helt til venstre på siden. Deretter trykker du på knappen «New Audience». Her vil du blant annet se Googles foreslåtte publikum. 

Klikk så på et av publikummene analyseverktøyet foreslår. Merk at malen må være ferdigstilt, altså at Google har klart å samle inn tilstrekkelig med informasjon til å lage en modell. Du kan endre på malen ved hjelp av funksjonen Audience builder.

Bruksområder for Predictive Audiences

Funksjonen Predictive Audiences byr på mange fordeler. Du kan blant annet benytte data du samler inn til å endre på markedsføringskampanjene dine. Funksjonen vil automatisk dele informasjon med dine andre Google Ads-kontoer, dersom de er linket til funksjonen.

Du kan også benytte statistikken til å kontakte kunder som har falt fra kjøpsprosessen, og forsøke å konvertere dem til kunder. Presenter fordeler ved produktene dine, som pris, kvalitet eller lignende.

Oppsummering -Funksjoner i Google Analytics

Dersom du bruker Google Analytics’ betaversjon App + Web, har du mulighet til å benytte deg av et par nye analyseverktøy – nemlig Predictive Audiences og Predictive Metrics. Dette er prediktive analyseverktøy som lar deg forutse brukernes handle- eller frafallsmønster.

Dette kan være nyttig dersom du ønsker å finne ut av hvilke markedsføringskampanjer som fungerer optimalt, og hvilke som har forbedringspotensial. Verktøyene er forholdsvis enkle å bruke, men er altså ikke tilgjengelige i den «vanlige» versjonen av Google Analytics.

Med Predictive Audiences kan du bygge et «publikum», altså en gruppe brukere, som du kan følge med på. Disse brukerne hentes fra Predictive Metrics. Google Analytics må ha et godt nok datagrunnlag for å kunne gi deg denne statistikken.

Dersom du ønsker hjelp med analyseverktøy som kan hjelpe deg med å forutse brukernes handlemønster, kan Moo Gruppen hjelpe deg. Kontakt oss i dag dersom du ønsker å slå av en prat. 

Kontakt oss her→

Vi mener Collector er en god betalingsløsning for de fleste typer nettbutikker. Nedenfor finner du informasjon om Collector Bank og hvorfor vi anbefaler Collector til våre kunder.

Med en prosjektleder som følger deg som kunde gjennom leveransen og gjennomføringen av prosjektet, oppnår vi god innsikt, forståelse og kontroll.

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvordan informasjonen behandles