search

Hva er ERP og hvilken verdi kan et ERP-system ha for din bedrift?

Ved å koble bedriften til et ERP-system har du mulighet til å gjøre manuelle prosesser automatiske.

Med et godt ERP-system effektiviserer og automatiserer man manuelle prosesser, reduserer kostnader og skaper vekst. Et skybasert ERP system lar i tillegg hele bedriften jobbe fra ett sted.

Ønsker du et godt ERP-system for din bedrift? Fyll ut kontaktskjemaet for å bli kontaktet:

  Hva er et ERP-system?

  ERP står for Enterprice resouce planning. Et ERP-system er integrasjonen mellom en bedrifts virksomhetsområder. Dette kan være logisitkk, POS, CRM, personal, kommunikasjon, prosjektstyring, analyse, dokumenthåndtering og økonomi.

  Et godt ERP-system er cloudbasert og tilgjengelig der man har tilgang til internett og lar hele bedriften jobbe fra ett sted. Et godt ERP-system har til hensikt å effektivisere og automatiserer manuelle prosesser, redusere kostnadene og øke marginene i en bedrift.

  Hvorfor bruker bedrifter ERP?

  Med utgangspunkt i en verdikjede-analyse, kan man gjøre store margin-økninger og frigjøre tid og ressurser, om man velger å implementere et ERP-system. Det er grunnen til at mange bedrifter velger å bruke ERP.

  Et eksempel er at alle ansatte registrerer timer i ERP-systemet, timelistene registreres og lønnsgrunnlaget sendes til regnskapsavdelingen. Regnskap utbetaler lønn og utbetalingsinformasjon sendes til de ansatte fra ERP-systemet. Man har i tillegg full oversikt over alle timer jobbet, timelister, lønnsutgifter og utbetalingsinformasjon, på ett og samme sted. Det samme eksemplet kan kan brukes for logistikk, kommunikasjon, CRM, POS, prosjektstyring og andre virksomhetsområder. Man kan i tillegg ha tilgang til analyseverktøy for ytterligere optimalisering av de ulike prosessene.

  Hvilken verdi har ERP i produksjonssammenheng?

  Implementering av et ERP-system kan ha stor verdi for din bedrift. Men får bedre kommunikasjon med et ERP-system, både til leverandører, kunder og ansatte. Man kan i tillegg automatisere noe av kommunikasjonen for å spare tid og penger. ERP-system har også prosjektstyringsverktøy, så alle har kontroll over leveringsprosessen. Man kan også autmoatisere deler av prosjektstyringsverktøyet med automatiske påminnelser, statusoppdateringer o.l. for å muliggjøre en raskere levering. Man kan i tillegg få bedre logistikk, med full kontroll over lager, innkjøp og salg. Med analyseverktøyet og systemene koblet til disse kan man kutte lagerkostnader og optimalisere innkjøp basert på tall, erfaringer fra ansatte og anbefalinger fra regnskap.

  Hva er en ERP plattform?

  En ERP-plattform er strukturen du logger deg inn på i et skybasert ERP-system. Det er her alle virksomhetsområdene er tilgjengelige og koblet sammen. Det er her du endrer og oppretter manuelle og automatiske handlinger, analyserer, publiserer, kommuniserer, bestiller, fakturerer og alt det andre du har mulighet til å gjøre fra en ERP-plattform.

  Innlogging ERP

  Et godt ERP-system er tilgjengelig og har innlogging fra nettleser og mobil. Er det et cloudbasert ERP-system, har du tilgang til systemet der du har tilgang til internett. Noen ERP-systemer har også app som muliggjør innlogging, påminnelser, varsler og tilgjengelighet på mobilen.

  Eksempl på et ERP-system

  Et eksempel på et ERP-system er 24sevenoffice. Dette skriver de om systemet sitt på sine sider:

  “24SevenOffice har et åpent API […]” Det er viktig “å legge til rette for å kunne gjøre tilpasninger skreddersydd hver enkelt kundes behov, slik at våre kunder skal kunne kan bygge sitt eget økosystem[…]”

  “Med vårt system er det mulig for bedrifter å se på forretningsprosessen som en helhet – med modulene i systemet effektivt integrert i alle de sentrale prosessene.”

  Les mer om ERP-integrasjoner på 24sevenoffice her.

  Hva kan kobles sammen med et ERP-system?

  Her er noen av områdene som kan kobles til et ERP-system:

  • CRM – kunder, salg, salgsstatistikk, kommunikasjon med kundene
  • Økonomi – fakturering, reiseregning, regnskapsprogram, regnskapsfører, budsjett, lønn, bank og betaling
  • Logistikk – salg, lager, innkjøp, ordrer og produksjon
  • POS
  • Netthandel
  • Dokumenter – lagring, deling, utsendelser og produksjon
  • Personal – bemanning, timelister, timeregistrering, ansattjournaler, medarbeidersamtaler, ferielister, søknader, rekruttering, timeregistrering osv.
  • Kommunikasjon – e-post, chat, intranett, forum, blogg, markedsføring
  • Analyseverktøy og rapporter
  • Prosjektgjennomføring – prosjektstyringsverktøy, kommunikasjon, rapporteringsverktøy, analyseverktøy,

  Oppsummert, hvilken verdi kan et ERP-system ha for din bedrift?

  Ved å koble bedriften til et ERP-system har du mulighet til å gjøre manuelle prosesser automatiske. Du kan samle de ulike virksomhetsområdene og få dem til å samhandle. Du får mye bedre oversikt over de ulike virksomhetsområdene og får tilgang på analyseverktøy som kan brukes på tvers av disse. På denne måten kan du optimaliserer kommunikasjon, innkjøp, økonomi, personalarbeid osv.

  Velger du å implementere eller oppgradere ERP-systemet i din bedrift, kommer du til å spare ressurser, øke marginer, frigjøre tid. Vi vet hvilke ERP-systemer som er bra og hvilke virksomhetsområder som er relevante og bør integreres i din bedrifts ERP-plattform. Vi utvikler også egne løsninger om du ønsker å koble funksjoner eller avdelinger opp mot et ERP-system.

  Ønsker du et godt ERP-system for din bedrift? Fyll ut kontaktskjemaet for å bli kontaktet:

   Digital Markedsfører Mai Lena hjelper våre kunder å øke synlighet, annonsering og ikke minst konvertering. Til dette benytter hun virkemidler som Google Shopping, Google Ads, HotJar, SEO, SEM og Instagram.