search

Sikkerhet Nettbutikk | WordPress vs. Magento

sikkerhet

Sikkerhet Nettbutikk

sikkerhet nettbutikk

Sikkerhetstrusler for nettbutikker i 2020: WordPress vs. Magento

Sikkerhet er helt essensielt når du driver en nettbutikk. Nærmest alle brukere i dag er klar over de mange farene cyberkriminalitet bringer med seg. Som et resultat benytter forbrukere i dag god tid på å sikre seg at nettbutikker er ansvarlige med tanke på sikkerhet. 

En ønsker tross alt ikke å bre ut om betalingsinformasjon til en nettbutikk som en ikke stoler på. Samtidig er selvfølgelig sikkerhet også viktig for deg som driver nettbutikken og din egen omsetning. I denne artikkelen skal vi gjennomgå de største sikkerhetstruslene for nettbutikker i 2020. 

Trusler mot sikkerhet hos WordPress

Mange som driver nettbutikk i dag hoster denne gjennom WordPress. Selv om dette er en flott og brukervennlig plattform, så bringer den med seg noen trusler mot sikkerhet også. Vi skal gå nærmere inn på disse sikkerhetstruslene, samt løsningene du potensielt kan benytte for å sikre din nettside.

brukervennlighet
smidig prosjektgjennomføring med magento rådgiver

Brute-force-angrep

Et brute-force-angrep er ikke spesielt komplisert, og egentlig går dette bare ut på å la maskinvare gjette brukernavn og passord om og om igjen. Dette ville i praksis være umulig å komme frem til innen rimelig tid, hvis det ikke var for hvor mange enkle brukernavn og passord som fantes.

«Admin» er standard brukernavn hos WordPress, og nettopp derfor beholdt mange brukere dette. I kombinasjon med enkle og forutsigbare passord, så finner programvaren raskt frem til disse brukernes informasjon. For å unngå dette, så bør du bytte brukernavn og lage et komplisert passord.

Malware

Malware er helt enkelt definert som skadelig programvare. Herunder faller en rekke forskjellige typer virus. Enkle mål her er plugins som ikke har blitt oppdatert på lang tid, eller som simpelthen er dårlig utviklet og med sikkerhetshull. Selv om malware er et problem som har vært til stede i lang tid, så jobber fortsatt WordPress-sider mot dette.

Her finnes det dessverre ikke en enkelt løsning som passer for alle malware. I stedet er det forskjellige strategier her, knyttet til å stenge av PHP, samt å stenge av smutthull der en kan komme inn i sidens kjerne fra baksiden. 

konkurransefortrinn nettbutikk

SQL-databaser

Jo lengre inn i nettsiden du leter, jo flere sikkerhetshull finner du helt sikkert. SQL-databasene er et godt eksempel på dette. Hver eneste WordPress-side avhenger av en slik database, noe som naturligvis gjør sidene dine her sårbare mot angripere som kommer gjennom disse.

Inntasting av data i felt blant annet kan føre til problemer med SQL. Det er derfor viktig at du tar kontroll over disse feltene i din nettbutikk. Plugins kan gjøre deg en god tjeneste ved å sørge for at uvedkommende ikke skyter inn SQL-koder uten din tillatelse.

Trusler mot sikkerhet hos Magento

Mange velger også å hoste sin nettbutikk gjennom Magento. Heller ikke denne plattformen er sikret helt mot trusler. De seneste statistikkene sier at 62 % av eiere av nettbutikker her har minst en sikkerhetstrussel i nettbutikken sin. Det viktigste steget for å sikre nettbutikken din her er å sørge for at betalingsinformasjonen til kundene er sikret. Les om Magento 2 nettbutikk her→

sikkerhet tjenester for nettbutikk
Magento 2 B2B nettbutikk

PHP-skript

Magento Killer er navnet på et PHP-skript som tok av i løpet av 2019. Dette førte til massive problemer ved at hackere fikk tilgang til kundenes betalingsinfo. Skriptet lar hackere få tilgang på både informasjon knyttet til kredittkort og PayPal-kontoer som er brukt i nettbutikken din.

Den beste måten å unngå denne trusselen på er å alltid sørge for å ha den siste oppdateringen av Magento. Dessuten kan du benytte to-faktors autentisering for alle kjøp. Dette sikrer at kun du og dine kunder vil ha tilgang til betalingsinformasjonen.

Svake passord

Realiteten er at ett av de største problemene på nett i dag er svake passord. Mange velger forutsigbare eller korte passord, noe som gjør jobben enklere for uvedkommende. Dessuten blir e-poster slik som admin@nettside.no brukt hyppig, noe som blir altfor enkelt å gjette seg frem til.

Alle som benytter Magento som plattform for sin nettbutikk vil være nødt til å ta ansvar. Dette handler om å velge lengre og mer kompliserte passord, og ikke minst unngå å bruke passord en har andre steder. Dessuten bør en oppdatere passord jevnlig. Sist, men ikke minst, så er det viktig med en unik e-post som heller ikke er enkel å gjette seg frem til.

Nettbutikk
Prototype og testing

Dårlige sikkerhetsrutiner

Det er ingen tvil om at dårlige sikkerhetsrutiner generelt er et stort problem i Magento. Her er for eksempel regelmessige oppdateringer og backup noe mange setter på vent. Det burde en ikke gjøre, da dette kan bety forskjellen mellom livet og døden for mange nettbutikker.

Programvare for å sikre en brannmur kan være et alternativ, men driver du en nettbutikk med høy omsetning kan også det å hyre inn en sikkerhetsekspert være et viktig tiltak. Realiteten er at det veldig ofte er rimeligere å investere i sikkerhet enn å bearbeide de problemene som oppstår dersom du ignorerer dette.

Invester ressurser i sikkerhet for din nettbutikk i 2020

I 2020 vil sikkerhet på nett være enda viktigere enn tidligere. Det er derfor helt essensielt at du investerer ressurser i sikkerhet for din nettbutikk. Hvorvidt du bruker WordPress og WooCommerce, Magento, eller kanskje en helt annen plattform, så kommer samtlige med enkelte sikkerhetshull.

Da er det opp til deg å tette disse. Enkelte kan du helt fint dekke med egeninnsats, mens andre krever profesjonelle. Uansett er poenget at du bør sette din lit til sikkerhet for din nettbutikk i 2020. Realiteten er at det blir dyrere å ikke gjøre det enn å investere et lite beløp per år! Kontakt oss→

webdesign og funksjoner

Rackbeat sitt lagerstyrings software muliggjør smart, rask og enkel lagerstyring. Vi er godkjente partnere av Rackbeat.

Med en prosjektleder som følger deg som kunde gjennom leveransen og gjennomføringen av prosjektet, oppnår vi god innsikt, forståelse og kontroll.

Vi går gjennom hvordan du kan øke effektivitet og funksjonalitet for bedre resultater i din nettbutikk.