search

PIM fordeler | produktinformasjonsstyring

PIM fordeler

Finn ut hvilke fordeler PIM har.

PIM fordeler

PIM, Product Information Management eller produktinformasjonsstyring – dette er en løsning som gjør det mulig å håndtere informasjon om dine produkter fra et og samme sted. Vi skal se nærmere på PIM fordeler.

Med et stort sortiment og mange produkter, kan det fort bli vanskelig å håndtere informasjonen som kreves for å selge og markedsføre produkter via mange distribusjonskanaler. En PIM løsning gjør dette enkelt, med et sentralisering av produktdata. 

Med en PIM løsning kan du samle produktinformasjon som ellers er spredt utover på ulike steder – både internt og i digitale kanaler. Det kan være vanskelig å forsikre seg om at informasjonen er konsistent og nøyaktig dersom det er komplisert å spore opp data for endringer og justering.

PIM sørger for enkel administrering av produktdata, slik at du aldri trenger å oppleve tap som følge av datafeil. Uten PIM er det ikke lett å oppdage eventuelle feil som setter en stopper for salg og flyt i arbeidsprosesser. Juster, endre og berik produktinformasjonen din fra en base, og endringene blir automatisk tilføyd alle kanaler hvor produktdata vises.

PIM fordeler

 Hvem trenger PIM?

Det er aldri lett å avgjøre når tiden er inne for å se etter nye programvarer og implementeringer. Vi har derfor samlet noen spørsmål du kan stille deg selv, hvis du fortsatt er usikker på om PIM er det rette steget for din bedrift.

· Har bedriften over 15 000 produkter?
· Er sortimentet dynamisk med sesongbaserte produkter og midlertidige samarbeid?
· Sitter bedriften på mye kundeinformasjon?
· Bruker dere flere salgs- og markedsføringskanaler?
· Opplever dere mange returnerte varer?
· Er produktdataen spredt utover flere kanaler?
· Har dere flere leverandører?

Hvis du svart ja på flere av spørsmålene, kan det være på tide å lære mer om PIM og begynne med integreringen. Hvis du ønsker at produktdata-administreringen skal bli mer effektiv og at informasjonen om produktene skal være konsistent og lik på alle kanaler, er du sikkert interessert i å vite mer om hvordan en PIM kan hjelpe bedriften med dette.

Kom i gang nå!

Vi hjelper deg i gang med PIM.

PIM fordeler for netthandel

PIM fordeler for Netthandel

Dataene og informasjonen knyttet til produktene dine, bør være av høy kvalitet og konsistent på tvers av plattformer. Dette kan en PIM løsning hjelpe deg med. Det blir enklere å samarbeide på en effektiv og sømløs måte, for å skape god produktinformasjon som beriker og engasjerer. Produktinformasjonen vil være enkel å spore fra alle kanaler. 

Den største fordelen er at du får full kontroll over all informasjon knyttet til din produkter – dette gjelder blant annet data, media og digitale kilder. Du vil dermed alltid ha en oversikt over hvilken informasjon som ligger ute, og denne kan endres og justeres fra en og samme plass. 

Alle i bedriften kan ha god nytte av få enklere måter å spore opp produktinformasjon på. Dette er en løsning som gir fordeler til både kundeservice, salg og markedsføringsavdelingen.

Både B2B og B2C-bedrifter kan bruke PIM til å skape gode kundeopplevelser ved å levere konsekvent informasjon som engasjerer. Takket være de automatiserte prosessen, kan du nå spare mye tid og ressurser på oppgaver som tidligere krevde manuell administrering.

Ved å implementere en løsning som automatiserer arbeidsprosesser, kan du redusere kostnader knyttet til administrasjon og heller flytte fokuset fra å administrere data, til å faktisk bruke dem for å fremme verdi.

Bruk produktdata til verdiskaping

Produktdataen du sitter på kan utnyttes og forvaltes for å gi bedriften et konkurransefortrinn. Men da er det viktig at denne dataen er korrekt, slik at du kan håndtere informasjonen effektivt. Med en PIM løsning vil du få nye produkter ut på markedet raskere enn før. Dette skyldes at arbeidsprosessen blir effektiviserte grunnet det sentraliserte datasettet.

I en bedrift er produktinformasjon ofte spredd ut i forskjellige systemer. Dette gjør det vanskelig å gjøre endringer og oppdatering, samtidig som du aldri helt vet hvor mye produktdata du faktisk sitter på. Operer du på et internasjonalt marked? Da har du nok mye flerspråklige data spredd rundt, og bruker tid på oversettelser og valuta-kalkulasjoner.

PIM gir deg en sentral katalog hvor du kan oppdatere, vedlikehold og administrere produktdata. Her er det mulig å organisere flerspråklige data for en sømløs og nøyaktig oversettelse – både med tanke på språk og pris. Informasjonsflyten blir dermed automatisert i alle kanalene brukt av bedriften: Både annonser, nettsider, sosiale kanaler og andre salgs og e-handelsplattformer.

Konklusjon

Opplever du det vanskelig å få kontroll på hvilken produktinformasjon som ligger ute? Eller kanskje du synes det er komplisert å spore opp produktinformasjonen når du faktisk trenger den. Med PIM vil produktinformasjonen samles på et sentralisert sted, som alle de ansatte kan bruke for å hente ut de dataene de trenger.

Nå kan du endre, oversette, justere og forbedre produktinformasjonen på et sted, som deretter automatisk også vil bli endret på alle dine distribueringskanaler. Med en felles informasjonsbase kan du også forsikre deg om at produktinformasjonen er presis og konsistent, slik at du aldri trenger å oppleve tap som følge av datafeil.

Kontakt oss her→

Usikker på om du bør velge en netthandel-løsning med et implementert PIM-system? PIM vil kunne gjøre din netthandelvirksomhet langt mer oversiktlig.

Med en prosjektleder som følger deg som kunde gjennom leveransen og gjennomføringen av prosjektet, oppnår vi god innsikt, forståelse og kontroll.

PIM eller product information management er et system som hjelper deg å organisere og analysere produktkatalogen, i tillegg til å dele innholdet i de ulike publiserings- og salgskanalene.