search

Maksimering av responsraten på kalde e-poster: Beste praksis for suksess!

Betydningen av kalde e-poster i en digital tidsalder: Fremme engasjement og vekst!

Kalde e-poster har blitt en populær metode for bedrifter og enkeltpersoner å koble seg til nye prospekter og utvide nettverkene sine i den nåværende digitale tidsalderen. Effektiviteten av en kald e-post avhenger både av åpningsraten og responsraten. 30/30/50-regelen blir vanligvis brukt.

Den innebærer en 30 % åpningsrate, en 30 % responsrate og at 50 % av prospektene mottar kalde e-poster. Hvis du følger denne regelen, er det tre grunner til å forkaste e-posten din: emnelinjen, den generiske e-postadressen og tilbudet.

I denne artikkelen vil vi definere “kald e-post” og gi strategier for å øke responsraten og nå målene for oppsøkende arbeid. Les videre for å lære mer om effektiviteten av kalde e-poster og hvordan du kan bruke det til din fordel, enten du er en salgsprofesjonell, en markedsfører eller en jobbsøker.

Dekoding av kalde e-poster

En hvilken som helst e-post som sendes til en mottaker uten at avsenderen har noen tidligere relasjon, betraktes som en “kald e-post”. Det hjelper med å spre merkevaregjenkjenning for selskapet ditt, produkter og tjenester blant målgruppen din.

Det er vanskelig å konstruere en effektiv kald e-post fordi mottakeren ikke er forberedt på å motta den og kan være nølende med å svare. Med riktig tilnærming og strategier kan du derfor starte en samtale, utvide nettverket ditt og nå målene for oppsøkende arbeid.

Kom i gang nå!

Vi hjelper deg å optimalisere din bruk av WordPress.

Forståelse av metrikker for kalde e-poster og strategier for forbedring!

Kald e-post er mer utfordrende. Det er to grunnleggende årsaker som hindrer deg i å forbedre strategiene dine: mangel på tillit og ikke-verbal tilbakemelding. Som et resultat bruker vi e-postmetrikker.

E-postmetrikker består av åpnings- og responsrater. Åpningsrater gjenspeiler antallet mottakere som har åpnet og lest e-posten din. Responsrater indikerer antallet mottakere av e-posten din som svarte etter å ha lest den. Begge er avgjørende for suksessen til kundeutsendelser.

Hva er åpningsraten for kalde e-poster, og hvordan bestemmes den?

En høy åpningsrate indikerer at emnelinjen og forhåndsteksten i e-posten din er effektive for å fange publikums oppmerksomhet, og at innholdet er relevant og engasjerende. I motsetning til dette kan en lav åpningsrate tyde på at emnelinjen og forhåndsteksten ikke er engasjerende nok, eller at e-posten din ligger i mottakerens søppelpostmappe.

Del antallet mottakere som åpnet e-posten din med det totale antallet mottakere, og multipliser deretter resultatet med 100 for å bestemme åpningsraten for e-posten. Hvis 100 mottakere får en e-post og 30 av dem åpner den, er åpningsraten din 30 %.

Åpningsrate i prosent = (Antall åpnede e-poster/antall sendte e-poster) × 100

I 2023 er den gjennomsnittlige åpningsraten for uoppfordrede e-poster anslått til å være 23,9 %. Ved å overvåke åpningsratene for e-postene dine, kan du identifisere mønstre og trender i e-postmarkedsføringskampanjene dine og endre strategien din deretter for å øke engasjementet og oppnå bedre resultater.

Hva er responsraten for kalde e-poster, og hvordan beregner du den?

Responsrate er en viktig metrikk som sammenligner antall mottakere som svarte på e-posten din med det totale antallet mottakere som mottok den. Denne metrikken er viktig fordi den gir innsikt i engasjementet og konverteringsratene for e-postmarkedsføringskampanjen din.

En høy responsrate indikerer at innholdet og oppfordringen til handling i e-posten din var overbevisende nok til å oppmuntre mottakerne til å svare eller klikke på en lenke. En lav responsrate kan tyde på at innholdet i e-posten din eller oppfordringen til handling ikke var tilstrekkelig engasjerende, eller at målgruppen din ikke var interessert i tilbudet ditt.

For å beregne responsraten for e-post, del antall personer som svarte med det totale antallet personer som mottok e-posten, og multipliser deretter resultatet med 100. Hvis du sendte en e-post til 100 personer og 20 av dem svarte, ville du ha en responsrate på 20 %.

Responsrate (prosent) = (Antall e-postsvar / Antall sendte e-poster) × 100

I 2023 vil den gjennomsnittlige responsraten på uoppfordrede e-poster være 8,5 %. Overvåking av responsratene på e-postene dine lar deg vurdere effektiviteten av e-postkampanjene dine og identifisere områder for forbedring.

 

Fordelene med å bruke kalde e-poster

  • etablere relasjon med nye prospekter.
  • muliggjør interaksjon med et bredere publikum.
  • nye forretningsmuligheter.
  • omsetningsvekst.
  • den mest kostnadseffektive metoden for merkevarepromotering.
  • øker merkevarebevisstheten.
  • øk din troverdighet.
  • oppmuntre til overføringer.

Styrk nettverksveksten din: Utnytt responsrater for kalde e-poster fra null til tilkobling!

Her er noen strategier for å forbedre responsraten på kalde e-poster.

Gjør e-postene dine personlige:

Å bruke mottakerens navn og merkevare viser din interesse for å etablere et varig forretningsforhold med deres organisasjon. Bruken av et bestemt element formidler en følelse av tilknytning.

Lag en overbevisende emnelinje:

Emnelinjen din bør fange mottakerens oppmerksomhet og oppfordre ham til å åpne e-posten din. Emnelinjen bør være kortfattet og spesifikk. Bruk av spesifikt og handlingsrettet språk fremhever fordelene ved å åpne e-posten din.

I tillegg kan du skape en følelse av hastverk, noe som vil øke åpningsraten. Bruk A/B-testing for kontinuerlig å teste og forbedre emnelinjen din for å finne ut hvilken som er mest effektiv.

Hold e-posten din kortfattet:

For å unngå å skrive lange e-poster, må meldingen være kortfattet og tydelig. Fokuset må være på å adressere mottakerens utfordringer. Dette viser at du er oppmerksom på mottakerens hindringer og hvordan produktet ditt kan tilby den beste løsningen.

Tilby verdi

Hvorfor skal mottakeren svare på e-posten din hvis den ikke inneholder noe av verdi? Du kan bruke gratis prøveperiode, konsultasjon, demonstrasjon, informativt innhold, osv. Dette kan føre til at potensielle kunder blir lojale forbrukere.

Kort, enkel og tydelig oppfordring til handling (CTA)

En kort og tydelig oppfordring til handling (CTA) leder potensielle kunder mot salgstrakten. Den viser dem hvilke neste skritt de kan ta, for eksempel å registrere seg, laste ned en ressurs, avtale en konsultasjon med en ekspert, og så videre.

Følg opp

Ikke glem å følge opp hvis du ikke har mottatt svar fra mottakeren. Tonen i oppfølgingen må være respektfull og personlig. Den må vise din genuine interesse for å etablere et forhold til merkevaren.

A/B-testing

A/B-testing er nødvendig for å opprettholde alternativer. Det avdekker hvilke alternativer som er mer effektive enn de andre. Før du sender en e-post til en mottaker, ta deg tid til å teste og forbedre den. Dette øker sjansene dine betydelig for å heve åpnings- og responsratene.

Konklusjon

Fortsatt forvirret? Å forbedre svarraten på kalde e-poster er avgjørende for suksessen til din e-postmarkedsføringskampanje. Ved å bruke strategiene nevnt ovenfor, kan du øke svarraten på dine kalde e-poster og nå dine forretningsmål.

Du er også hjertelig velkommen til å ta kontakt med våre digitale spesialister for en grundig forståelse av kalde e-poster og merkevarespesifikke strategier for å forbedre dem.

Kontakt oss her →