Intranett og Ekstranett er kommunikasjonsplattformer benyttet av en organisasjon. Vi i Moo Gruppen har erfaring med oppbygging av ulike typer…