Det finnes mange betalingsløsninger for nettbutikk. Hvilken betalingsløsning du bør velge til din nettbutikk bør baseres på hvor hyppig det…