search

Avtalebetingelser

Sist oppdatert [03. Desember 2020]
VENNLIGST LES VILKÅRENE NØYE

 

Disse vilkårene utgjør en juridisk bindende avtale som er inngått mellom deg, enten personlig eller på  vegne av en enhet (“deg”, “klient”), og Moo Gruppen AS (også referert til som “vi”, “oss” eller  “vår”), vedrørende din tilgang til og bruk av tjenester. Du godtar at ved å få tilgang til tjenesten, har  du lest, forstått og godtar å være bundet av alle disse bruksvilkårene. HVIS DU IKKE  GODKJENNER ALLE VILKÅRENE OG BETINGELSENE, ER DET UTTRYKKELIG FORBUDT  FOR DEG Å BRUKE TJENESTEN, OG DU MÅ AVSLUTE BRUKEN UMIDDELBART.

Supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter som kan legges ut på tjenesten fra tid til annen, er  herved uttrykkelig innlemmet her som referanse. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å  gjøre endringer eller modifikasjoner i disse vilkårene når som helst og uansett grunn. Vi vil varsle deg  om eventuelle endringer ved å oppdatere den “Sist oppdaterte” datoen i disse vilkårene og du frafaller  enhver rett til å motta spesifikt varsel om hver enkelt endring. Det er ditt ansvar å regelmessig  gjennomgå disse vilkårene og betingelsene for å holde deg informert om oppdateringer.

Med tanke på at partene inngår en kontrakt (slik vurdering blir partene enige om å være god og  verdifull betraktning, herved anerkjennes og avtales), er partene enige om nedenstående vilkår i  forbindelse med bestemmelsen og mottak av tjenester.

1. Bruk av tjenestene

1.1 Bruk av tjenestene er på klientens risiko. I den grad det er tillatt i gjeldende lover, leveres  tjenestene “som de er”. Med unntak av det som er angitt i kontrakten, gir Moo Gruppen ingen  garantier av noe slag (uttrykkelig eller underforstått) om tjenestene, inkludert garantier om  nøyaktighet, salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller ikke-krenkelse, eller at tjenestene vil  fungere uavbrutt eller feilfritt, eller at tjenestene er sikre, fri for virus eller andre skadelige  komponenter, eller at eventuelle feil vil bli rettet.

1.2 Moo Gruppen kan utføre vedlikehold på tjenestene fra tid til annen, noe som kan føre til avbrudd i  tjenesten, forsinkelser eller feil. Moo Gruppen er ikke ansvarlig for slike forstyrrelser, forsinkelser  eller feil. Kunden godtar at Kundens erverver eller annen klienttjenesteleverandør kan kontakte  Kunden for å hjelpe Kunden med Tjenestene og for å få informasjon som er nødvendig for å  identifisere og fikse eventuelle feil.

1.3 Kunden erkjenner og godtar at formen og naturen til tjenestene som Moo Gruppen tilbyr kan  endres fra tid til annen uten forhåndsvarsel til kunden, forutsatt at tjenestene (inkludert behandling av  tredjeparts personopplysninger fra Moo Gruppen) forblir i samsvar med klausul 10. Som en del av  Moo Gruppens innsats for å fortsette innovasjon, erkjenner Kunden og godtar at Moo Gruppen etter  eget skjønn, og uten forutgående varsel til Kunden, kan slutte (permanent eller midlertidig) å levere  Tjenestene (eller andre funksjoner innen Tjenestene) til Kunden og Brukerne, og Moo Gruppen påtar  seg ikke noe ansvar overfor Kunden, Brukere eller annen tredjepart for slik permanent eller  midlertidig opphør av Tjenestene eller spesifikke funksjoner i Tjenestene.

2. Forbudte aktiviteter

2.1 Kunden skal ikke få tilgang til eller bruke tjenestene på noen måte eller til noe annet formål enn  det som uttrykkelig er tillatt i kontrakten. Eventuelle forpliktelser fra klienten som er angitt i disse  tjenestevilkårene fra Moo Gruppens knyttet til bruk av tjenester, kommer i tillegg og erstatter ikke  andre forpliktelser som er pålagt Kunden av en autorisert tredjepartsforhandler, utleier eller  distributør.

2.2 Kunden skal ikke, og skal ikke tillate tredjepart, å: (a) få tilgang til eller forsøke å få tilgang til  tjenestene (eller deler av tjenestene) eller relaterte systemer eller nettverk som ikke er ment eller gjort  tilgjengelig for offentlig bruk, eller tilgang og/eller delta i bruk av tjenestene til falske eller ulovlige  formål; (b) de kompilere, demontere, utøve omvendt konstruksjon, eller på annen måte forsøke å  rekonstruere eller oppdage kildekoder på noen måte, underliggende ideer eller algoritmer i forbindelse  med ethvert aspekt av tjenestene (eller noen del), unntatt i den utstrekning loven tillater det; (c)  undersøke, skanne eller teste sårbarheten til tjenestene eller andre relaterte systemer eller nettverk,  eller bryte sikkerhets- eller autentiseringsmål for tjenestene eller ethvert nettverk eller systemer som  er koblet til tjenestene; (d) omgå, deaktivere eller beseire noen av sikkerhetsfunksjonene eller  komponentene (for eksempel programvarer for digital rettighetsadministrasjon eller kryptering) som  beskytter tjenestene; (e) direkte eller indirekte kopiere tjenestene (eller en hvilken som helst annen del  av tjenestene) med unntak av sikkerhetskopierings- og arkiveringsformål, modifisering, oversetting  eller endre på noen måte, tjenestene (eller en hvilken som helst del av tjenestene), eller lage avledede  verk basert på tjenestene (eller hvilken som helst del); (f) lage Internett-“lenker” til tjenestene eller  “ramme” eller “speile” en hvilken som helst del av tjenestene, annet enn på klientens egne intranett  eller på annen måte for egne interne forretningsformål; (g) publisere, laste opp, legge ut, overføre,  avsløre eller distribuere(i hvilket som helst format) Tjenestene (eller en hvilken som helst del) unntatt  som tillatt her; (h) få tilgang til eller bruke (i hvilket som helst format) tjenestene (eller en hvilken  som helst del) gjennom en hvilken som helst tidsdelingstjeneste, servicebyrå, nettverk, konsortium  eller annen måte; (i) leie, lease, selge, viderelisensiere, tildele eller på annen måte overføre klientens  lisensrettigheter til en tredjepart, enten ved lov eller på annen måte; (j) fjerne, flytte eller på annen  måte endre merknader om proprietære rettigheter fra tjenestene (eller noen del); (k) utføre eller  forsøke å utføre handlinger som vil forstyrre riktig funksjon av tjenestene, hindre tilgang til eller bruk  av tjenestene fra andre brukere, eller i Moo Gruppens rimelige skjønn pålegge en urimelig eller  uforholdsmessig stor belastning på infrastrukturen, nettverksfunksjon eller båndbredde; eller (l) bygge  et konkurransedyktig produkt eller en tjeneste eller et produkt eller tjenester ved hjelp av lignende  ideer, funksjoner, funksjoner eller grafikk av tjenestene; eller kopiere ideer, funksjoner, funksjoner  eller grafikk av tjenestene.

2.3 Kunden skal ikke laste opp, overføre eller på annen måte legge ut eller dele gjennom tjenestene,  innhold som: (a) anses trakasserende, truende, uanstendig, uanstendig, pornografisk, ærekrenkende,  ærekrenkende eller på annen måte anklagelig, ulovlig eller skadelig, skadelig for barn, eller som  bryter med tredjeparts personvernrettigheter; eller (b) en krenkelse av en tredjeparts immaterielle  rettigheter.

2.4 Kunden skal ikke sende eller lagre virus, ormer, tidsbomber, trojanske hester og andre skadelige  eller ondsinnet koder, filer, skript, agenter eller programmer, eller sende spam eller på annen måte  dupliserte eller uoppfordrede meldinger i strid med gjeldende lover.

3. Kundeansvar

3.1 Vi har kun en kontaktperson hos dere og dere har kun en rådgiver å forholde dere til hos oss. På denne måten sikrer vi effektiv kommunikasjon. Husk å oppgi oppdatert kontaktinformasjon på deres utvalgte kontaktperson, så vi sikrer gunstig kommunikasjon til enhver tid.

3.2 Med mindre annet er avtalt, må kunden som kunde levere bildefiler, logo, profileringsinformasjon o.l. listen er ikke utfyllende. Om bildene har for lav kvalitet, må krympes, redigeres e.l. eller om logoen må vektoriseres, vil det løpe ekstra kostnader på dette.

Kunden må også formidle innlogging til eksisterende nettsted, domene, hosting, analyseprogrammer,  sosiale medier og andre medier som er relevante for prosjektet. Ta kontakt med deres rådgiver hos oss  om kunden har spørsmål, eller er usikker på om du har eksisterende innloggingsinformasjon.

Forsinkelser i prosjektet som skyldes manglende etterspurt informasjon av deg som kunde, vil kunne  medføre merutgifter.

3.3 Smidig gjennomføring av alle prosjekter er viktig for oss. For å få til dette er det viktig at kunden som utvalgt kontaktperson setter av tid, gjerne hver dag. Gå igjennom det som har blitt gjort, kom med tilbakemeldinger, svar på spørsmål og godkjenn prosesser. Vi kommer til å be kunden godkjenne alle prosessene i leveransen.

Har kunden godkjent en prosess/oppgave/justering i vårt prosjektstyringsverktøy er godkjenningen gjeldene. Godkjenner kunden et element ved en feil, ber vi om at det gis beskjed til din rådgiver, så fort det lar seg gjøre.Vi gjør oppmerksom på at kun vår kontaktperson hos dere kan godkjenne prosessene i leveransen, komme med tilbakemeldinger og justeringer. Manglende engasjement og tilbakemeldinger fra deg som kunde kan føre til forsinkelser av prosjektet og merutgifter.

3.4 Som et sikkerhetstiltak ber vi om at du som kunde ikke oppgir innloggingsinformasjon til en tredjepart. Opprett passord som består av en setning med tegn og symboler, oppdater passordet med jevne mellomrom. Ikke last ned og legg til plugins og utvidelser på egenhånd. Ikke oppdater løsninger  på egenhånd. Ta kontakt med support om feil eller mangler skulle dukke opp, ikke forsøk å løse det på  egenhånd.

3.5 Planlegger du som kunde en kampanje eller aktiviteter som vil medføre mye eller mer trafikk til  nettsiden eller nettbutikken, må du gi beskjed. På denne måten kan vi overvåke og sikre at nettstedet  ikke får nedetid. Begrens størrelsen på bilder, dokumenter o.l. lastet opp på nettstedet. Er du usikker på  størrelsen tar du kontakt med oss. Ikke last opp videoer på nettstedet. Last opp videoen du ønsker å vise  på tjenester som vimeo.com eller youtube.com og legg til linken på nettstedet ditt.

Begrens antall inaktive innlegg, sider og produkter. Rydd opp backend med jevne mellomrom.

3.6 Har kunden klart å skape feil eller mangler på produkter eller løsninger utviklet av Moo Gruppen  AS, må kunde ta kontakt med support så fort det lar seg gjøre. Vi hjelper deg selvfølgelig å utrette  feilen, men det skjer på egen regning etter gitte supportpriser.

3.7 Moo Gruppen AS kan ikke stilles ansvarlig for innhold og linker publisert av kunde på plattformen  eller løsningen produsert av Moo Gruppen AS. Gjøres vi oppmerksomme på at du som kunde har lastet  opp, publisert eller videreformidler støtende og/eller ulovlig innhold. Vil vi uten forvarsel stenge  tjenesten frem til innholdet er fjernet.

3.8 Kunden er ansvarlig for: (a) bruk og tilgang til tjenestene, å utføre sine forpliktelser i henhold til  kontrakten, i samsvar med kontrakten, Moo Gruppen Ops Guide og alle gjeldende lover; (b)  brukernes overholdelse av kundens forpliktelser i henhold til kontrakten; og (c) å sørge for at det er all  nødvendig strøm- og internettforbindelse og all kommunikasjonsinfrastruktur i lokalene for riktig  bruk av enhetene, og for betaling av eventuelle avgifter som kan pålegges av leverandørene av slike  tjenester; og kunden erkjenner at dens bruk av Tjenestene kan være underlagt vilkårene i kundens  avtaler med kundens Internett / dataleverandør, og tilgjengeligheten eller oppetid for tjenestene som  tilbys av kundens Internett / dataleverandør.

3.9 Hvis kunden blir kjent med brudd på kontrakten fra en bruker, skal kunden umiddelbart avslutte  brukeres tilgang til Tjenestene.

3.10 Feil og mangler må varsles umiddelbart. Moo Gruppen AS har også rutiner og overvåking for å  identifisere feil og mangler. Skulle feil og mangler oppstå på grunn av grov uaktsomhet eller forsett  fra Moo Gruppens side, forbeholder vi oss retten til å rette feilen i en periode på minst 20 dager. Du  som kunde kan under ingen omstendigheter kreve erstatning for verken nedetid, suspensjon eller

stenging. Dette må forventes i løpet av feilrettingstiden.

3.11 Kunden må vedlikeholde og oppdatere kontaktinformasjonen til gjeldende kontaktinformasjon.  All kommunikasjon mellom Moo Gruppen og kunden angående kundeforholdet må skje skriftlig. Det  er kundens ansvar å til enhver tid holde Moo Gruppen oppdatert med riktig postadresse,  kontaktperson (personen som kan administrere tjenesten og bestille), e-postadresse og telefonnummer.

3.12 Kunden godtar at forbruk av lagringsplass og antall brukte nettsider vil bli avtalt på forhånd. Med  andre ord vil trafikken til nettstedet, båndbredde og lagringsplass avtales på forhånd. Ved overforbruk  kan Moo Gruppen enten fakturere kunden etter eget skjønn for den økte bruken eller lukke Kundens  nettsted. I slike tilfeller vil kunden være pålagt å bestille en oppgradering til et servicenivå /  tjenesteløsning med større kapasitet.

3.13 Kunden er forpliktet til å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til brukernavnet og passordet til  E-handel / CMS-løsningen. Hvis uvedkommende får tilgang til brukernavnet og passordet, er Moo  Gruppen ikke ansvarlig for skader eller tap som oppstår som et resultat av dette. Kunden bør ha  betryggende rutiner for å sikre at passord og annen sensitiv informasjon ikke kommer på avveie, for  eksempel sikkerhetssystemer, forskjellige kontroller og hyppige passordendringer. Moo Gruppen  antar at den oppgitte kontaktpersonen (e) også har rettighetene til å administrere tjenesten (slette,  flytte, avbryte osv.) Og utføre ytterligere bestillinger, se punkt 1.

3.14 Kunden er eneansvarlig for å sikkerhetskopiere innhold på sine egne sider, med mindre det er  inngått en egen avtale med Moo Gruppen. Moo Gruppen er under ingen omstendigheter ansvarlig for  Kundens tap av data. Det anbefales derfor at klienten regelmessig tar sikkerhetskopi av alt opplastet  materiale.

3.15 Kunden er ansvarlig for å ordne nødvendige lisenser og tillatelser. Kunden forplikter seg til å  holde Moo Gruppen skadesløs for ethvert krav som skulle oppstå i tilfelle brudd på denne plikten.

4. Bestillinger og betaling

4.1 Våre tjenester faktureres månedlig med en 14-dagers betalingsfrist. Vår timepris for våre tjenester  kan endres med 1 måneders varsel. Avtaler inngått gjelder priser inngått i 12 måneder og kan deretter  endres med 3 måneders varsel. Bestillingsprosessen er beskrevet på nettstedet. Hvert trinn lar deg  sjekke og endre eventuelle feil før du sender inn bestillingen. Det er ditt ansvar å kontrollere at du har  brukt bestillingsprosessen riktig.

4.2 En avtale vil kun bli dannet for de bestilte tjenestene når du mottar en e-post fra oss som bekrefter  bestillingen (ordrebekreftelse). Du må sørge for at ordrebekreftelsen er fullstendig og nøyaktig og  informere oss umiddelbart om eventuelle feil. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle unøyaktigheter i  bestillingen du har lagt inn. Ved å legge inn en ordre godtar du at vi gir deg bekreftelse på avtalen ved  hjelp av en e-post med all informasjon i den (dvs. ordrebekreftelsen). Du vil motta  bestillingsbekreftelsen innen rimelig tid etter at du har gjort avtalen, men ikke senere, uansett  omstendigheter, enn levering av testresultater under avtalen, og før ytelsen av noen av tjenestene  begynner.

4.3 Ethvert tilbud eller estimering av gebyrer (som definert nedenfor) er gyldig i maksimalt 7 dager  fra datoen med mindre vi uttrykkelig trekker det tilbake på et tidligere tidspunkt. Ingen endring i  avtalen, enten om beskrivelse av tjenestene, avgifter eller på annen måte, kan gjøres etter at den er  inngått med mindre endringen er skriftlig og bekreftet av kunden og Moo Gruppen.

4.4 Gebyrene (avgiftene) for tjenestene (hvis de ikke er inkludert i avgiftene) og eventuelle  tilleggsleveranser eller andre avgifter, er de som er angitt på nettstedet på datoen vi aksepterer  bestillingen eller en annen pris som vi måtte avtale skriftlig. Prisene for tjenester kan beregnes etter en  fast pris eller på en standard daglig sats. Vi forbeholder oss retten til å avvise alle rabatter eller  kampanjer uten varsel.

4.5 Alle priser som er oppgitt på nettstedet er uten moms. Det er ingen andre utgifter på et kjøp enn  det som er angitt i kontrakten, med mindre du har kjøpt en abonnementstjeneste. Timepriser for våre  tjenester kan endres med 1 måneds varsel.

4.6 Under prosjekter kan det oppstå ytterligere behov som du som kunde ønsker dekket. Hvis du ber  om ytterligere fordeler utover det som er spesifisert i eksisterende kontrakt, faktureres dette separat i  henhold til våre standard timepriser. Med mindre annet er avtalt.

Hvis du som kunde ber om ytterligere tjenester under et prosjekt, vil dette påvirke tidsestimatet på  prosjektet. I de fleste tilfeller vil dette føre til utsettelse av en mulig frist på forhånd. Din rådgiver hos  oss vil til enhver tid holde deg oppdatert på prosjektet, slik at det ikke er noen avvik i forventningene  angående budsjett og tidsforbruk.

5. Domene, hosting og tredjeparts-løsninger

5.1 Moo Gruppen har ingen kontroll over innholdet på tredjeparts nettsteder som kan være en  tilknyttet part. Moo Gruppen garanterer ikke, støtter ikke og påtar seg ikke ansvar for slike nettsteder,  deres innhold eller deres personvernpraksis. Moo Gruppen er ikke ansvarlig for, og fraskriver seg  uttrykkelig ethvert ansvar knyttet til tap eller skader forårsaket av bruk eller avhengighet av noe  innhold, funksjoner, varer eller tjenester som gjøres tilgjengelige via slike nettsteder. Moo Gruppen  vil ikke være part i eller på noen måte overvåke transaksjoner inngått av kunden i forbindelse med  andre nettsteder levert av tredjeparter.

5.2 Vi stiller høye krav til hosting og ber om at vi arrangerer hosting for løsningen din gitt av oss. Ta  kontakt med din kunderådgiver hvis du har spørsmål eller les mer om hosting avtalen her.

5.3 Vi hjelper deg med å opprette eller koble til domenet ditt på nytt. Hvis vi oppretter et domene på  dine vegne, er du en kunde med hele eierskapet og alle rettighetene til domenet. Ta kontakt med din  kunderådgiver hvis du har spørsmål.

5.4 Om produktet Moo Gruppen har levert til kunde benytter seg av tredjepartsløsninger, gjøres kunde  med dette klar over at slike løsninger stadig må vedlikeholdes eller oppgraderes. Arbeid på løsninger  som ikke lenger er kompatible regnes som ekstraarbeid og faktureres deretter.

5.5 Moo Gruppen forbeholder seg retten til å trekke tredjepartsløsninger samt løsninger utviklet av  Moo Gruppen som ikke fungerer optimalt i infrastrukturen i prosjektet. I disse tilfellene vil kunde bli  tilbudt en alternativ løsning, eller eventuelt refundering for utgiftene brukt til innkjøp av nevnte  løsning. Kostnadene ved slikt arbeid vil faktureres kunde som ekstraarbeid.

6. Eierskap og lisensiering

6.1 Moo Gruppen gir kunden og dens brukere en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar,  tilbakekall bar lisens for kontraktsperioden, for tilgang til og bruk av Tjenestene for å administrere  Kundens etablering og for å utføre tilknyttede salgssteder for sin interne forretningsbruk, kun i  samsvar med kontrakten, uten rett til å under lisensiere eller tildele tjenesten videre på noen måte.

6.2 Alle immaterielle rettigheter i eller knyttet til tjenestene er og forblir den eneste og eksklusive  eiendommen til Moo Gruppen, og all rett og interesse knyttet til tjenestene som ikke uttrykkelig er gitt  av Moo Gruppen i paragraf 7.1 holdes tilbake.

6.3 Kunden tildeles ingen rettigheter eller lisenser med hensyn til varemerker, tjenestemerker eller  logoer til Moo Gruppen, som er og vil forbli den eneste og eksklusive eiendommen til Moo Gruppen.

6.4 Kunden kan velge, eller Moo Gruppen kan invitere kunden til å komme med kommentarer eller  ideer om tjenestene, inkludert tilbakemeldinger om hvordan man kan forbedre tjenestene (“ideer“).  Ved å sende inn noen ideer godtar kunden at: (a) Moo Gruppen fraskriver seg uttrykkelig  taushetsplikter eller bruksbegrensninger, uttrykkelig eller underforstått, med hensyn til ideer, (b)  kundens innlevering vil være ikke-konfidensiell, og (c) Moo Gruppen står fritt til å bruke og avsløre  ideer på en ubegrenset basis uten å varsle eller kompensere kunden. Kunden løser Moo Gruppen fra  alt ansvar og forpliktelser som kan oppstå som følge av Moo Gruppens mottak, gjennomgang, bruk  eller avsløring av noen del av ideen.

7. Skadestillinger

7.1 Kunden skal skadesløse og holde Moo Gruppen og dets tilknyttede selskaper skadesløse fra tap  som Moo Gruppen og dets tilknyttede selskaper pådrar seg vedrørende krav fra tredjepart som oppstår  fra, eller i, forbindelse med:

(a) ethvert brudd på kontrakten fra klienten eller noen av brukerne av tjenestene; (b) Kundens bruk av tredjeparts personlige data innhentet i forbindelse med kundens bruk av  Tjenestene;

(c) Kundens bruk;

(d) aktiviteter under den registrerte kontoen, eller enhver annen parts tilgang og/eller bruk av  tjenestene med kundens unike brukernavn, passord, API-nøkkel eller annen passende sikkerhetskode; (e) Kundens unnlatelse av å opprettholde rimelig sikkerhet i forbindelse med en registrert konto eller  enhet;

(f) ethvert brudd på data, informasjonssikkerhetshendelser eller lignende, som oppstår som følge av  klientens eller dets brukeres handling eller passivitet; og

(g) i den grad Moo Gruppen behandler personopplysninger som databehandler (som angitt i paragraf  10), behandlingen av Moo Gruppen av (i) Kundens personlige data og / eller (ii) Tredjeparts  personopplysninger, i hvert tilfelle i samsvar med kontrakten.

8. Ansvarsbegrensning

8.1 Moo Gruppen AS kan bare holdes ansvarlig for feil eller mangler grunnet grov uaktsomhet eller  forsett. Feil og mangler som kan spores tilbake til kunden eller tredjeparter kunden har involvert i  tjenester Moo Gruppen AS helt eller delvis har produsert, må dekkes fullstendig av kunden. Moo  Gruppen AS kan bare holdes ansvarlig for rimelige og forutsigbare direkte økonomiske tap. I  kjøpsloven § 67 første ledd kommer det direkte tapet til uttrykk ved at kravet om erstatning skal  «tilsvare tapet, inkludert utbetaling, prisforskjell og tapt fortjeneste, som motparten har pådratt seg  ved kontraktsbrudd. Dette gjelder imidlertid bare tap som man med rimelighet kunne ha forutsett som  en mulig konsekvens av kontraktsbruddet”.

Det er ikke en betingelse at du foretar dekningstransaksjonen, og vi beregner tapet basert på den  tenkte verdien. Vi dekker ikke erstatning for tap som følge av redusert eller avviklet produksjon eller  omsetning, tredjeparts tap eller andre derivat- eller indirekte tap. Det totale kravet dekker kun kundens  eventuelle utgifter og kan ikke overstige 10 000 kroner, uavhengig av omfang og feil. Krav om  erstatning må fremsettes innen rimelig tid etter at sluttrapport er gitt. Hvis kravet ikke blir fremsatt  innen rimelig tid, fravikes retten til å kreve erstatning.

Dersom Internett-brukere får tilgang til kundenes dataressurser (f.eks. Lagring, nettsted, minne og  båndbredde) eller forstyrrer og/eller hindrer informasjonsflyten – kan ikke Moo Gruppen AS holdes  ansvarlig for de ovennevnte forholdene, da dette anses som en risiko man utsetter seg for ved å bruke  tekniske løsninger publisert på nettet. Moo Gruppen AS kan ikke holdes ansvarlig for krav som en  tredjepart kan gjøre mot Moo Gruppen AS i forbindelse med produkter/tjenester som kunden, eller  kundens brukere, har formidlet gjennom Moo Gruppen AS sine tjenester.

8.3 Med forbehold i punkt 8.1, skal ingen av partene holdes ansvarlige for tap av fortjeneste, inntekt,  inntekt, virksomhet, omdømme eller velvilje, tap av data, muligheter eller noen form for spesielle,  indirekte tap eller følgetap, uavhengig av om slikt tap var rimelig forutsett eller om parten har blitt  informert om muligheten for å pådra seg det samme tap.

8.4 Med unntak av det som uttrykkelig er angitt i kontrakten, utelukkes alle garantier og vilkår, enten  de er uttrykt eller underforstått ved lov, alminnelig lov eller annet, i det fulle omfang loven tillater.

8.5 Kunden erkjenner at:

(a) Kundens erverver ikke er part i kontrakten og ikke har ansvar for levering av tjenestene som skal  forbli Moo Gruppens eneansvar; og

(b) Tjenestene inkluderer ikke anskaffelse av tjenester eller levering av enheter eller eksterne enheter;  Kundeinnkjøper ansvarlig for levering av Kunden anskaffer tjenester og (med mindre annet er avtalt  av Moo Gruppen) for enheter og periferiutstyr til kunden under en separat kontraktsordning.

9. Bruk av personvern og data

9.1 Moo Gruppen skal behandle personopplysninger som de mottar i henhold til kontrakten i samsvar  med personvernloven. Kunden skal behandle tredjeparts personopplysninger i samsvar med  personvernlovene. Kunden skal ikke føre til at Moo Gruppen bryter lovene om databeskyttelse,  verken direkte eller indirekte, eller ved handling eller passivitet.

9.2 Partene erkjenner at, i forhold til personopplysninger behandlet av Moo Gruppen i henhold til  kontrakten, kan Moo Gruppen fungere som behandlingsansvarlig eller databehandler, avhengig av  behandlingsaktivitetene de utfører. Moo Gruppen behandler personopplysninger som databehandler  på vegne av klienten som angitt i avsnitt 9.3 nedenfor, og når de utfører følgende  databehandlingsaktiviteter:

Type behandling (art og formål med behandlingen) Behandlingsoperasjoner (emne for behandling) Personopplysninger og registrerte
Webutvikling ● Hosting data på vegne av klient. ● Sende direkte markedsføring til kunder på vegne av klienten. ● Overføring av data mellom enheten og serveren for å kunne utføre handlingene overfor. ● Overføring av data til apputviklere etter instruksjon fra klienten der klienten bruker en tredjepartsapp for samsvarene tjenester som nevnt ovenfor. ● Registrert kategori: Kunder ● Kategori for personopplysninger: ● Kundenavn ● E-postadresser, telefonnummer, adresse (hvis oppgitt ● Bestillings-ID og unik kunde-ID
Magento, WordPress, WooCommerce, BigCommerce og etc.) Magento, WordPress, WooCommerce, BigCommerce og etc.)Webutvikling, hosting-data og behandling til nettstedshandel ● Registrert kategori: Kunder ● Kategori for personopplysninger: ● Kundenavn ● E-postadresser, telefonnummer, adresse (hvis oppgitt ● Bestillings-ID og unik kunde-ID ● Kjøpshistorikk (dato og tid, beløp, type og metode, vare)
Digital markedsføring Utvikling og administrering av verktøy på vegne av klienten for digitalt markedsføringsformål, som omfatter administrering av klientdata mellom enheten og serveren for å legge til rette for alle disse tjenestene etter instruksjon fra klienten. ● Kategori for den registrerte: Kundens forretningsdata

Kunden pålegger Moo Gruppen å oppbevare arkiver i samsvar med Moo Gruppens standard  oppbevaringsplan, som kan endres fra tid til annen, og som er tilgjengelig på forespørsel. Under alle  andre omstendigheter behandler Moo Gruppen personopplysninger som behandlingsansvarlig og  bestemmer formål og midler for behandling av personopplysninger. Der Moo Gruppen og klient  begge fungerer som kontrollører, er partene enige om, og erkjenner at begge parter er uavhengige  databehandlere og ikke opererer som felles kontrollere. Kunden erkjenner at som  behandlingsansvarlig, velger de å bruke tjenester for å behandle tredjeparts-personlige opplysninger,  og som sådan er det å avgjøre måten og formål som tredjeparts personopplysninger behandles for.

9.3 Hvis og når klienten bestiller tjenester, innebærer det overføring av tredjeparts personopplysninger  fra Moo Gruppen til en utvikler, eller fra en utvikler til Moo Gruppen:

(a) (a) Partene er enige om at ved overføring av Kundens tredjeparts personopplysninger  mellom Moo Gruppen og Utvikler, fungerer Klient som behandlingsansvarlig og Moo  Gruppen fungerer som databehandler. Partene erkjenner videre og er enige om at utviklerens  rolle i behandlingen av tredjeparts personopplysninger bestemmes av avtalen; og at Moo  Gruppen ikke fungerer som behandler på vegne av utvikler.

(b) Kunden autoriserer og instruerer dermed Moo Gruppen til å behandle Tredjeparts  Personopplysninger for å legge til rette for Kundens løpende bruk av Tjenestene, inkludert  utlevering av visse kategorier av Tredjeparts Personopplysninger til Utvikleren og mottakelse  av Tredjeparts Personopplysninger fra utvikleren, slik det kan kreves av tjenesten, inntil  klienten instruerer Moo Gruppen om noe annet. Kunden er eneansvarlig for å instruere en  utvikler om å slutte å behandle og/eller ødelegge tredjeparts personopplysninger; og

(c) Kunden må sørge for at avtalen er i samsvar med databeskyttelseslovene, inkludert (i) der  utvikleren er bestemt av avtalen å fungere som prosessor på vegne av klienten, ved å oppfylle  kravene i artikkel 28 i GDPR; og (ii) der oppfyllelse av denne avtalen innebærer en begrenset  overføring (som definert nedenfor), ved å etablere og implementere et juridisk grunnlag i

henhold til GDPR artikkel 45-47 med hensyn til den begrensede overføringen (en  “dataoverføringsløsning”). I forbindelse med denne seksjonen 10.3 betyr “begrenset  overføring” en overføring av personopplysninger til klienter og/eller tredjeparts

personopplysninger fra klient til en utvikler basert utenfor det europeiske økonomiske

samfunnsområdet via Moo Gruppen, noe som vil være forbudt av personvernlovene uten en  dataoverføringsløsning.

(d) Standard kontraktsklausuler.

(i) Med forbehold for avsnitt 10.3 (d) (ii) nedenfor samtykker klienten at Moo Gruppen skal, med  forbehold om og i henhold til Moo Gruppens avtale med den aktuelle utvikleren, når som helst, og i  hvert tilfelle der ingen dataoverføringsløsning er implementert og etablert med hensyn til begrenset  overføring (er) i henhold til en avtale, inngå de relevante standardkontraktsklausulene (med tanke på  utviklerens status som kontrollør eller prosessor i forbindelse med avtalen) med den aktuelle  utvikleren (som ‘dataimportør’) på vegne av klienten (som ‘dataeksportør’), og klienten utnevner  herved Moo Gruppen som absolutt agent for dette begrensede formålet i løpet av den aktuelle  avtalen. Med forbehold for avsnitt 10.3 (d) (ii) nedenfor, skal alle standard kontraktsklausuler inngått i  henhold til foregående setning i denne paragraf 10.3 (d) (i) automatisk anses å tre i kraft, og  innlemmes i den relevante avtalen, ved begynnelsen av den relevante begrensede overføringen.

(ii) Hvis det på et tidspunkt blir opprettet og implementert en alternativ dataoverføringsløsning  mellom klienten og en hvilken som helst annen relevant utvikler med hensyn til begrensede  overføringer (f.eks. blir tredjelandet der utvikleren er etablert gjenstand for en tilstrekkelig beslutning  fra EU-kommisjonen ): (A) Skal driften av avsnitt 10.3 (d) (i) ovenfor skal avbrytes med hensyn til  alle begrensede overføringer som den alternative dataoverføringsløsningen gjelder for; og (B) en slik  alternativ dataoverføringsløsning skal erstatte avsnitt 10.3 (d) (i) (inkludert standard  kontraktsklausuler inngått i henhold til denne seksjonen) med hensyn til slike begrensede  overføringer.

9.4 Kunden skal vedlikeholde og gjøre personverns retningslinjer som gjelder klientens bruk av  tjenestene, i samsvar med databeskyttelsesloven tilgjengelig, for kunder og ansatte og annet personale  og brukere i hvert tilfelle, enten det er et faktisk, potensielt eller tidligere tilfelle, og alle andre  relevante tredjeparter, og enhver annen registrert hvis personopplysninger den måtte be Moo Gruppen  behandle i i samsvar med kontrakten. Personvernerklæringen må inneholde informasjon om at Moo  Gruppen kan fungere som behandlingsansvarlig, og slike kunngjøringer må inneholde detaljer om  kategoriene av tredjeparts personopplysninger som behandles, formålet med behandlingen og  eventuell utlevering av tredjeparts personopplysninger til andre tredjeparter, i hvert tilfelle som det er  nærmere omtalt i kontrakten.

9.5 I den grad Moo Gruppen behandler tredjeparts personopplysninger som databehandler på vegne  av klienten i henhold til kontrakten, skal Moo Gruppen med hensyn til tredjeparts personopplysninger  behandlet i egenskap av databehandler:

(a) bare behandle tredjeparts personopplysninger i den grad det er nødvendig for å oppfylle sine  forpliktelser eller for å motta fordelen av rettighetene, i hvert tilfelle i henhold til kontrakten, eller  som det kan være nødvendig for å overholde gjeldende lover;

(b) bare behandle tredjeparts personopplysninger i samsvar med kontrakten og med de skriftlige  instruksjonene fra klienten, da slike instruksjoner er (i) angitt i disse vilkårene for bruk; eller (ii)  skriftlig avtalt mellom partene;

(c) sikre at Moo Gruppen-ansatte som er autorisert til å behandle tredjeparts  personopplysninger, er underlagt passende taushetsplikt;

(d) gjøre alle tiltak som kreves i artikkel 32 (Security of Processing) i GDPR,

(e) avhending av behandlingenes art, vil Moo Gruppen bistå klienten med passende tekniske  og organisatoriske tiltak, så langt dette er mulig, for å svare på forespørsler om utøvelse av  den registrertes rettigheter beskrevet i kapittel III i GDPR (rettigheter av den registrerte). Moo  Gruppen har rett til å nekte eller begrense sin bistand med en forespørsel der, etter Moo  Gruppens rimelige mening:

(i) retten den registrerte søker å utøve ikke eksisterer;

(ii) det foreligger et unntak som gjelder for utøvelsen av den retten; eller (iii) Kunden er i posisjon til å oppfylle forespørselen uten Moo Gruppens hjelp;

(f) hvis det blir bedt om det, gi rimelig hjelp til klienten slik at de kan oppfylle sine  forpliktelser i henhold til artikkel 32 til 36 i GDPR, med tanke på behandlingen og innholdet  tilgjengelig for Moo Gruppen;

(g) etter opphør av disse vilkårene vil Moo Gruppen slette alle tredjeparts personopplysninger  og/eller overføre alle tredjeparts personopplysninger til klienten som avtalt mellom partene,  med mindre lovene som gjelder Moo Gruppen krever lagring av personlig informasjon fra  tredjeparten.

(h) når det er bedt om det, gi rimelig informasjon til klienten, utelukkende i den grad det  kreves for å demonstrere overholdelse av Moo Gruppens forpliktelser i henhold til denne  paragraf 10, og tillate klienten, eller en tredjepartsrevisor som handler under klientens ledelse,  å gjennomføre tilsyn, inkludert inspeksjoner, underlagt revisjonsbetingelsene Moo Gruppen  har varslet klienten forutsatt at de er i samsvar med GDPR;

(i) Moo Gruppen kan varsle Kunden hvis en instruksjon mottatt fra Kunden etter Moo  Gruppens mening er i strid med databeskyttelsesloven, og kan nekte å utføre slik  instruksjoner;

(j) varsle kunden om all vesentlig ulovlig utlevering av tredjeparts personopplysninger;

(k) ha rett til å bruke underbehandlere for å utføre tjenestene, forutsatt at slike  underbehandlere skal behandle tredjeparts personopplysninger i samsvar med kontrakten;

(l) vil informere kunden om planlagt tilleggs- eller erstatninger for underbehandlere ved å: (i) med respekt for tilknyttede selskaper; eller

(ii) når det gjelder underbehandlere som ikke er tilknyttet affiliate, gi forhåndsvarsel  til klienten; og

(m) inngå en skriftlig avtale med alle underbehandlere som inneholder forpliktelser som er  likeverdige med de som gjelder Moo Gruppen i denne paragraf 10. Moo Gruppen er ikke  rimelig ansvarlig overfor klienten for utførelse av underbehandlerens forpliktelser.

9.6 I den grad Moo Gruppen behandler personopplysninger fra tredjepart som databehandler på vegne  av klienten, garanterer og forplikter kunden seg til enhver tid:

(a) Kunden har lov til å behandle og instruere Moo Gruppen til å behandle tredjeparts  personopplysninger i samsvar med kontrakten; og

(b) når det kreves av databeskyttelseslovene, vil de informere om og innhente gyldige  samtykke fra sine kunder og ansatte og annet personale og brukere i hvert enkelt tilfelle, enten  det er et faktisk, potensielt eller tidligere tilfelle, og alle andre relevante tredjeparter, enhver  annen registrert hvis personopplysninger kan bli behandlet av Moo Gruppen i samsvar med  kontrakten, og at de har hensiktsmessige retningslinjer og prosedyrer på plass for å gi slike  varsler og oppnå slikt samtykke.

9.7 I den grad Moo Gruppen er databehandler med hensyn til tredjeparts personopplysninger, pålegger  klienten Moo Gruppen å overføre tredjeparts personopplysninger til et kontrahert selskap, som kan  være lokalisert i et tredjeland, der slik overføring gjelder levering av tjenestene og er tillatt av  underbehandlerne. I den grad Moo Gruppen overfører tredjeparts personopplysninger til et tredjeland i  samsvar med denne paragrafen, vil Moo Gruppen (og vil sørge for at hvert kontraktsfestet selskap)  utføre sine forpliktelser under underbehandlerne. Før overføringen av tredjeparts personopplysninger  til Moo Gruppen vil kunden informere de aktuelle registrerte:

(a) om at tredjeparts personopplysninger kan behandles av behandlere basert utenfor EU;

(b) i den grad tredjeparts personopplysninger inkluderer spesielle kategorier av  personopplysninger (som beskrevet i artikkel 9 i GDPR), at tredjeparts personopplysninger  kan overføres til et tredjeland som ikke gir tilstrekkelig beskyttelse; og av underbehandlerne  og vil gjøre tilgjengelig for de registrerte en kopi av underbehandlerne, samt en kopi av de  relevante delene av disse vilkårene for bruk av personvern, på forespørsel.

9.8 Moo Gruppen kan behandle tredjeparts personopplysninger for å opprette aggregerte,  anonymiserte eller avidentifiserte opplysninger. Alle aggregerte, anonymiserte eller avidentifiserte  opplysninger som deles i denne sammenheng, vil ikke inneholde klientens personlige data eller  tredjeparts personlige data. Moo Gruppen kan bruke og avsløre tredjepart slik aggregerte,  anonymiserte eller avidentifiserte opplysninger, inkludert for formål med bransjeanalyse og  demografisk profilering.

9.9 Kunden kan ikke bruke tjenestene til å behandle personopplysninger som avslører rase eller etnisk  opprinnelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger eller  fagforeningsmedlemskap; eller genetiske data, biometriske data, data om helse eller data om en fysisk  persons sexliv eller seksuelle legning, med mindre du har mottatt skriftlig forhåndsgodkjenning fra  Moo Gruppen.

9.10 Kunden samtykker i å yte rimelig bistand for å hjelpe Moo Gruppen til å overholde sine juridiske  forpliktelser om personvern eller databeskyttelse, eller forsvare seg mot eventuelle krav eller  etterforskninger, i begge tilfeller og på noen måte som oppstår fra eller knyttet til kontrakten. Kunden  erkjenner og godtar at Kunden er eneansvarlig for alle personvern- og

informasjonssikkerhetsforpliktelser og -forpliktelser knyttet til data som kunden laster ned,  eksporterer eller på annen måte overfører fra tjenestene til kundens eget informasjonsmiljø. Kunden

samtykker til å umiddelbart varsle Moo Gruppen om eventuelle fravalg og juridisk gyldige  forespørsler om registrerte rettigheter knyttet til data som Moo Gruppens eier, er i besittelse av eller  har kontroll over.

9.11 Kunden erkjenner og godtar at Moo Gruppen kan overføre og bruke kundens personopplysninger  for å oppfylle kontrakten, tjenestene og for analyse og optimalisering av Moo Gruppens tjenester  generelt.

10. Konfidensialitet

10.1 Hver part (“Mottakerpart“) som mottar konfidensiell informasjon fra den andre parten  (“avslørende/utleverende part“) skal:

(a) holde konfidensiell informasjon om den utleverende parten konfidensiell; og

(b) ikke helt eller delvis avsløre eller utlevere konfidensiell informasjon fra den avslørende  parten, til noen annen person uten den avslørende partens forutgående skriftlige samtykke,  bortsett fra sine representanter i den grad det er nødvendig for å oppfylle sine forpliktelser i  henhold til kontrakten, og deretter gitt at mottakerparten sørger for at dens representanter er  klar over og overholder disse konfidensialitetsforpliktelsene.

10.2 Taushetsplikten i henhold til paragraf 11.1 skal ikke gjelde konfidensiell informasjon som:

(a) må avsløres ved lov eller som svar på en gyldig, lovlig etterspørsel fra en lov  håndhevelses-, regulerings- eller myndighetsmyndighet, forutsatt at (i den grad det er tillatt å  gjøre det) mottakerparten gir alt rimelig varsel om slik avsløring til den avslørende parten;

(b) var kjent for mottakerparten før den ble mottatt fra den avslørende parten; (c) er lovlig i det offentlige rom eller besittelse av en tredjepart annet enn på grunn av brudd; (d) er uavhengig utviklet uten tilgang til den avslørende partens konfidensielle informasjon; eller (e) er autorisert for løslatelse etter skriftlig samtykke fra den avslørende parten.

11. Suspensjon og avslutning

11.1 Med så mye varsel som er kommersielt praktisk, kan Moo Gruppen stanse tjenestene eller si opp  kontrakten uten ansvar overfor klienten og med umiddelbar virkning hvis:

(a) Moo Gruppen bestemmer at bruk av klienten eller en hvilken som helst bruker av tjenestene (i)  utgjør en vesentlig sikkerhetsrisiko for Moo Gruppen eller en tredjepart; (ii) kan ha en vesentlig  negativ innvirkning på tjenestene eller systemene eller dataene til en hvilken som helst annen klient;  eller (iii) kan underkaste Moo Gruppen, dets tilknyttede selskaper eller noen tredjepart vesentlig  ansvar;

(b) Moo Gruppen har rimelig grunn til å mistenke at klienten og / eller noen av brukerne bruker  tjenestene til falske, ulovlige eller uautoriserte formål;

(c) Kunden begår et vesentlig brudd på en hvilken som helst kontraktsperiode, og et slikt brudd er  ikke i stand til å avhjelpe, eller, hvis det er i stand til å avhjelpe, ikke utbedres innen en periode på  tretti (30) dager etter at den ble skriftlig varslet; eller

(d) en insolvenshendelse av klienten inntreffer, eller klienten opphører eller truer med å slutte å  videreføre hele eller vesentlig del av sin virksomhet.

11.2 Tjenesten har en 12 måneders låsings-periode. Kunden kan gi varsel om avslutningen av denne  avtalen med tre måneders varsel før innlåsingsperioden er utløpt. Hvis oppsigelse ikke mottas, vil  perioden fornyes i ytterligere 12 måneder. Ved oppsigelse vil ikke forskuddsbetaling fra klienten bli  refundert. Ved utløpet av oppsigelsestiden vil tjenesten bli deaktivert og slettet, med mindre kunden  har flyttet til en ny Moo Gruppen innen en bestemt frist. I slike tilfeller vil klienten kunne bringe  moduler og andre tekniske løsninger i kryptert tilstand. Dette gjelder bare hvis kunden har overholdt  sine betalingsforpliktelser overfor Moo Gruppen. Hvis ikke, kan Moo Gruppen holde tilbake alle  tilberedte tekniske produkter. Kunden bør sørge for sikkerhetskopiering av klientdata, produktdata og  lignende før oppsigelsestiden utløper. Moo Gruppen kan ellers si opp avtalen med to måneders varsel.

11.3 Kunden er herved enig i at det ikke skal være noen angrerett i henhold til denne avtalen, for  ethvert opphør av avtalen forbeholder Moo Gruppen seg retten til å kreve erstatning for alt av deres  direkte og indirekte tap.

11.4 Ved utløp eller oppsigelse av kontrakten:

(a)skal alle utestående beløp og ubetalte beløp som skyldes og skyldes i henhold til  kontrakten og / eller en hvilken som helst avtale eller Moo Gruppen-avtale, forfalle  umiddelbart; og

(b) ingen av partene skal ha ytterligere rettigheter eller forpliktelser med hensyn til den andre  parten, bortsett fra som angitt i denne paragraf 12 og i følgende tilleggsklausuler som skal  fortsette med full kraft og virkning: klausul 6 (eierskap og lisensiering) 7 (Skadesløshold),  klausul 8 (Ansvarsbegrensning), klausul 9 (Personvern og databruk), klausul 10  (Konfidensialitet), klausul 11 (Generelt) og klausul 16 (Definisjoner).

12. Sosiale medier

12.1 Som en del av tjenestens tilbud, kan du koble kontoen din til online-kontoer du har med  tredjeparts tjenesteleverandører (hver slik konto, en “Tredjepartskonto”) ved å enten: (1) gi tredjepart  Innloggingsinformasjon for kontoen gjennom tjenesten; eller (2) tillate oss tilgang til  tredjepartskontoen din, slik det er tillatt i henhold til gjeldende vilkår og betingelser som styrer din  bruk av hver tredjepartskonto. Du erklærer og garanterer at du har rett til å utlevere  påloggingsinformasjonen til tredjepartskontoen til oss og/eller gi oss tilgang til tredjepartskontoen din,  uten å bryte noen av vilkårene og betingelsene som styrer din bruk av gjeldende Tredjepartskonto, og  uten å forplikte oss til å betale gebyrer eller gjøre oss underlagt bruksbegrensninger pålagt av  tredjeparts tjenesteleverandør av Tredjepartskontoen. Ved å gi oss tilgang til alle tredjepartskontoer,  forstår du at (1) vi kan få tilgang til, gjøre tilgjengelig og lagre (hvis aktuelt) alt innhold som du har  levert til og lagret på din tredjepartskonto (“sosiale nettverket innholdet”) slik at det er tilgjengelig på og gjennom tjenesten via kontoen din, inkludert uten begrensning vennelister og (2) vi kan sende til  og motta ytterligere informasjon fra din tredjepartskonto i den grad du blir varslet når du lenker til  kontoen din med tredjepartskontoen. Avhengig av tredjepartskontoer du velger, og underlagt  personverninnstillingene du har angitt i slike tredjepartskontoer, kan personlig identifiserbar  informasjon som du legger inn på tredjepartskontoer være tilgjengelig på og gjennom kontoen din på  tjenesten. Vær oppmerksom på at hvis en tredjepartskonto eller tilknyttet tjeneste blir utilgjengelig  eller vår tilgang til en slik tredjepartskonto avsluttes av tredjeparts tjenesteleverandør, kan det hende  at sosialt nettverksinnhold ikke lenger er tilgjengelig på og gjennom tjenesten. Du vil når som helst  kunne deaktivere forbindelsen mellom kontoen din på tjenesten og tredjepartskontoer.

12.2 VENNLIGST MERK AT DIN FORBINDELSE MED TREDJEPARTSTJENESTEYTERE  ASSOSIERT MED DITT TREDJEPARTSREGNSKAP KUN ER STYRT AV DIN AVTALE (R)  MED SÅDANE TJENESTEYTERE. Vi tar ikke for oss en gjennomgang av innholdet på det sosiale  nettverket for noe formål, inkludert, men ikke begrenset til, nøyaktighet, lovlighet eller ikke krenkelse, og vi er ikke ansvarlige for noe innhold på sosiale nettverk. Du erkjenner og godtar at vi får  tilgang til e-postadresseboken som er tilknyttet en tredjepartskonto samt kontaktlisten din som er  lagret på din mobile enhet eller nettbrett, kun for å identifisere og informere deg om de kontaktene  som også har registrert seg for å bruke tjenesten. Du kan deaktivere forbindelsen mellom tjenesten og  tredjepartskontoen din ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor eller gjennom  kontoinnstillingene dine (hvis aktuelt). Vi vil prøve å slette all informasjon som er lagret på serverne  våre, og informasjon som ble innhentet gjennom en slik tredjepartskonto, bortsett fra klientnavnet og  profilbildet som blir tilknyttet kontoen din.

13. Endringer i tjenestevilkårene

13.1 Moo Gruppen forbeholder seg retten til når som helst å gjøre endringer i disse vilkårene ved å  publisere en revidert versjon av disse vilkårene på nettstedet. Den reviderte versjonen av vilkårene for  bruk vil tre i kraft fra det tidspunktet den ble publisert første gang. Kunden vil være underlagt  vilkårene for bruk som gjelder på det tidspunktet kunden bruker tjenestene. Kundens fortsatte bruk av  tjenestene indikerer at de aksepterer slike oppdateringer og endringer. Kunden rådes til å sjekke  vilkårene for tjenester fra tid til annen for oppdateringer eller endringer som kan påvirke kunden. Moo  Gruppen endret sist disse vilkårene for bruk på datoen som ble oppgitt i begynnelsen av disse  vilkårene for bruk.

14. Elektronisk kommunikasjon

14.1 Kunden godtar at Moo Gruppen kan gi varsler og annen informasjon om tjenestene til kunden via  metoden (e) beskrevet i den relevante paragrafen i disse vilkårene for bruk eller på den måten som er  beskrevet nedenfor:

(a) Moo Gruppen kan gi utleveringer som kreves i henhold til lov og annen informasjon om kundens  juridiske rettigheter og plikter overfor kunden elektronisk;

(b) Kundens elektroniske signatur (via “gjennomklikking” eller annen metode) på avtaler og  dokumenter knyttet til tjenestene har, hvis det kreves eller blir bedt om, samme effekt som om  Kunden signerte dem med blekk;

(c) Moo Gruppen kan sende all kommunikasjon, faktureringserklæring, endringer i tjenestene,  kunngjøringer og annen utlevering eller informasjon angående tjenestene (samlet definert som  “utleveringer” eller “avsløringer”) til klienten elektronisk (i) via e-post, (ii ) ved tilgang til et nettsted  som Moo Gruppen utpeker i en e-post som de sender til klienten på det tidspunktet informasjonen er  tilgjengelig, eller (iii) i den grad loven tillater det, ved tilgang til et nettsted som Moo Gruppen vil  generelt utpeke på forhånd for et slikt formål;

(d) hvis klienten ønsker en papirkopi, kan klienten skrive ut en kopi av avsløringen eller laste ned  informasjonen for sine arkiver; og

(e) dette samtykke gjelder alle fremtidige opplysninger som sendes til klienten i forbindelse med  tjenestene eller kontrakten.

14.2 Ved å samtykke, sier kunden seg enig i at elektroniske utleveringer har samme betydning og  effekt som om Moo Gruppen ga utleveringene på papir til Kunden. Når Moo Gruppen sender klienten  en e-post eller annen elektronisk melding som varsler klienten om at avsløringen er tilgjengelig  elektronisk og gjør den tilgjengelig online, skal dette ha samme betydning og effekt som om Moo  Gruppen ga en papiropplysninger til klienten, uansett om Kunden velger å se på, skrive ut eller laste  ned avsløringen.

15. Kredittvurdering

15.1 Moo Gruppen kan foreta en kredittvurdering av kunden ved å innhente informasjon fra offentlige  kilder og/eller kredittinformasjonsbyråer. Moo Gruppen har rett til å avvise en ordre basert på en  vurdering av kundens kredittinformasjon. Moo Gruppen har også rett til å kansellere en bestilling som  allerede er initiert, dersom kunden ikke er kredittverdig etter Moo Gruppens mening.

16. Garanti

16.1 For eventuelle tekniske endringer eller oppdateringer som kreves for å tilby lignende tjenester  som kunden har rett til i henhold til avtalen, er Moo Gruppens nødvendige endringer forutsatt at  kunden blir varslet på forhånd. Merk at dette kan påvirke omfanget, innholdet og leveringsmetoden  for tjenester og produkter. Tilsvarende kan visse tjenester avvikles hvis det etter Moo Gruppens  skjønn vil være uforholdsmessig ressurskrevende å gi støtte til visse plattformer og systemer som  anses som utdaterte. Selv om slike saker kan sees på som en mangelfull forutsetning som kunden eller  Moo Gruppen ikke kunne forutse på tidspunktet for avtalen inngikk, blir ingen kompensasjon eller  prisavslag besvart for dette. Dette er en normal risiko som klienten må forutse. Hvis slike  oppdateringer er nødvendige, kan klienten faktureres etter dette skjønn for dette arbeidet til gjeldende  priser. Hvis kunden motsetter seg slike tilpasninger, vil Moo Gruppen ikke holdes ansvarlig for at  tjenester / produkter ikke fungerer som forutsatt.

16.2 For bestilt programvare og andre produkter som ikke fungerer som tiltenkt, og/eller tjenestene  som tilbys inneholder feil, kan Moo Gruppen velge å trekke ut produktet for reparasjon eller til slutt  avvikle hele tjenesten. an kunden kreve tilbakebetalt den delen/delene av kontraktsbeløpet som gjelder  den utgåtte tjenesten/produktet. Ingen kompensasjon vil bli gitt der produktet trekkes midlertidig ut  for reparasjon/oppdatering/endring. Moo Gruppen en frist for reparasjoner som ikke kan være kortere  enn 20 virkedager.

17. Ansvarsfraskrivelse

17.1 TJENESTENE LEVERES AV ET AS OG AS-TILGJENGELIG GRUNNLAG. DU  SAMTYKKER AT DIN BRUK AV TJENESTENE ER PÅ DIN EGEN RISIKO. I FULLT  OMFATTNING AV TILLATT I LOV, FRASKRIVER VI OSS AV ALLE GARANTIER, UTTRYK  ELLER UNDERFORSTÅELSER, I FORBINDELSE MED TJENESTEN OG DIN BRUK DERAV,  INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR  SALGSMERKELIGHET, EGNETHET FOR SÆRLIG FORMÅL, OG IKKE-OVERTREDELSE. VI GIR INGEN GARANTIER ELLER UTFØRELSER OM NØYAKTIGHETEN ELLER  FULLFØRINGEN AV TJENESTENS INNHOLD ELLER INNHOLDET PÅ NOE NETTSIDER  KOPPET TIL DETTE NETTSTEDET, OG VI PÅTAR OSS IKKE ANSVAR FOR (1) FEIL,  UHELL, UNØYAKTIGHETER I INNHOLD OG MATERIALER 2) PERSONLIG SKADE ELLER  EIENDOMSSKADER, AV HVILKEN SOM HELST NATUR, SOM ET RESULTAT AV  TILGANGEN OG BRUKEN AV TJENESTENE, (3) UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER  BRUK AV VÅRE SIKRE SERVERE OG/ELLER ANNEN PERSONLIG INFORMASJON OG  ELLER FINANSIELL INFORMASJON LAGRET DER, (4) AVBRYTNING ELLER  AVSLUTNING AV OVERFØRING TIL ELLER FRA TJENESTEN, (5) FEIL ELLER UTSLIPP  I ALT AV INNHOLD OG MATERIALER ELLER FOR TAP ELLER SKADER PÅ NOE SLAG  PÅFØRT SOM ET RESULTAT AV BRUK AV INNHOLDET SOM ER INNLAGT, SENDT  ELLER PÅ ANDRE MÅTER TILGJENGELIG VIA TJENESTEN. VI GARANTERER,  ENDORSER, ELLER ANTAR IKKE NOE ANSVAR FOR NOEN PRODUKT ELLER  TJENESTE ANNONSERT ELLER TILBUDET AV EN TREDJEPART GJENNOM  TJENESTEN, HYPERLENKER PÅ NETTSIDE, ELLER NOEN NETTSIDE FUNKSJONERT I  BANNER OG KAN IKKE PÅ NOEN MÅTE VÆRE ANSVARLIG FOR OVERVÅKING AV  ALLE TRANSAKSJONER MELLOM DEG OG ALLE TREDJEPARTSLEVERANDØRER AV  PRODUKTER ELLER TJENESTER. SOM MED KJØP AV ET PRODUKT ELLER  TJENESTE GJENNOM MEDIUM ELLER MILJØ, BØR DU BRUKE DIN BESTE  DØMMEKRAFT OG AKTSOMHET DER PASSER.

18. Begrenset ansvar

18.1 I INTET TILFELLE VIL VI ELLER VÅRE LEDERE, ANSATTE ELLER AGENTER, VÆRE  ANSVARLIGE FOR DEG ELLER TREDJEPARTER, VEDRØRENDE DIREKTE, INDIREKTE,  KONSEKVENTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, UNIKE ELLER SKADER. DETTE INKLUDERER  TAPT OVERSKUDD, TAPTE MIDLER, TAPT INNTEKT, TAPT DATA SAMT ANDRE  SKADER SOM KAN HA SKJEDD SOM FØLGE AV DIN BRUK AV VÅRE TJENESTER – UAVHENGIG AV OM VI HAR FÅTT TIPS OG RÅD OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.  (UANSETT NOE TIL DET MOTSTRIDENDE INNEHOLD HER), VIL VÅRT ANSVAR  OVERFOR DEG, UANSETT ÅRSAK OG HANDLING, KUN VÆRE BEGRENSET TIL  BELØPET BETALT AV DEG TIL OSS, UNDER DEN 12-MÅNEDERS PERIODEN FØR  HENDELSESFORLØPET. DERSOM DISSE LOVENE GJELDER FOR DEG, ER DET MULIG AT  HELE ELLER DELER AV DE OVENNEVNTE MERKNADENE OG BEGRENSNINGER IKKE  GJELDE FOR DEG, OG DU KAN HA YTTERLIGERE RETTIGHETER.

19. Generelt

19.1 Enhver parts fraskrivelse av brudd på kontrakten fra den andre parten skal ikke fungere som en  fraskrivelse av påfølgende eller andre tidligere brudd av samme eller en annen art. Ingen unnlatelse  eller forsinkelse fra en part for å utøve noen av sine rettigheter i henhold til kontrakten, skal utgjøre et  frafall av slike rettigheter.

19.2 Hvis en bestemmelse i kontrakten blir funnet å være ugyldig, ikke håndhevbar eller ulovlig, skal  slik bestemmelse skilles, og resten av kontrakten vil fortsette med full kraft og virkning.

19.3 Kunden skal ikke overføre kontrakten, eller delegere eller under lisensiere noen av dens  rettigheter i henhold til kontrakten uten forutgående skriftlig samtykke fra Moo Gruppen. Enhver  oppgave eller overføring i strid med denne paragrafen 19.3 vil være ugyldig. Med forbehold om det  foregående, vil kontrakten være bindende for og til fordel for partene og deres respektive etterfølgere  og oppdrag.

19.4 Partene er uavhengige entreprenører. Kontrakten skaper ikke et partnerskap, franchise,  fellesforetak, byrå, oppdrag eller ansettelsesforhold mellom partene.

19.5 Ingen tredjepart vil ha noen rettigheter under, eller være i stand til å håndheve, kontrakten.

19.6 Kontrakten utgjør hele avtalen mellom partene og erstatter alle tidligere avtaler mellom partene  om dens gjenstand. Hver av partene erkjenner at de ikke har stilt seg til noen muntlige eller skriftlige  uttalelser til den (enten uaktsom eller uskyldig), annet enn uttrykkelig angitt i kontrakten. Ingenting i  denne paragrafen 15.6 skal begrense eller utelukke noe ansvar for svindel.

19.7 Kontrakten er underlagt norsk lov med mindre klienten er registrert i EU, i så fall skal norsk lov  regulere kontrakten. Partene underkaster seg ugjenkallelig den eksklusive jurisdiksjonen til Oslo  domstol og Oslo tingrett, er arenaer for tvist eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse  med kontrakten eller dens gjenstand eller dannelse (inkludert tvister eller krav utenfor kontrakten).

19.8 For å unngå tvil, har ikke denne kontrakten inkludert bestemmelser angående spesifikasjonene og  funksjonene til enheter og periferiutstyr, relatert vedlikeholds-, garanti- eller support-forpliktelser

(som skal være gjenstand for separate vilkår mellom klient og tredjeparts forhandler av  utstyr/periferiutstyr/leasing enhet, der det er aktuelt.

20. Definisjoner

20.1 I disse vilkårene for Moo Gruppen vil følgende vilkår ha følgende betydning:

 • Kontrahert selskap” betyr hvert kontrahert selskap som har inngått en bindende avtale med Moo Gruppen om å overholde underbehandlerne;
 • Moo Gruppen” betyr Moo Gruppen AS med registrert nummer 917 021 384 og med registrert adresse på Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo;
 • Konfidensiell informasjon” betyr all informasjon, enten det er i skriftlig eller annen form, som er blitt avslørt eller utlevert av en part til den andre parten (i) i fortrolighet; eller (ii) som i sin natur burde betraktes som konfidensiell (uavhengig av om den skriftlig er merket som  “konfidensiell”);
 • Kontrakt” betyr kontrakten som ble opprettet mellom Kunden og Moo Gruppen på datoen da Moo Gruppen varslet Kunden via e-post om at den Registrerte Konto ble opprettet, disse vilkårene for bruk som kan endres fra tid til annen, og eventuelle andre dokumenter (inkludert  Moo Gruppen App Market Terms) innlemmet som referanse;
 • Avslørende part/utleverende part” har betydningen i paragraf 11.1;
 • GDPR” betyr forordning (EU) 2016/679 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike data;
 • “Insolvens” inntreffer, med hensyn til en part, i tilfeller hvor: (i) den parten som tar en beslutning, eller en rettsavgjørelse, om at en slik part skal avvikles (bortsett fra formålene med en bona fide, solvent rekonstruksjon eller sammenslåing); (ii) det blir gjort en ordre om  utnevnelse av en sensor eller administrator (eller varsel om en slik faktisk eller foreslått  avtale) i forhold til at parten eller en mottaker, sensor eller leder blir utnevnt over hele eller  deler av den partens eiendeler eller oppgaver; (iii) personen ikke er i stand til å betale gjelden  når den forfaller; (iv) heftelser som er i besittelse av, eller henrettelse, binding eller annen  prosess som pålegges eller håndhever, hvilken som helst del av den partens forpliktelse,  eiendeler, rettigheter eller inntekter; (v) det blir foreslått, med hensyn til denne parten, en  frivillig avtale med kreditorer i henhold til gjeldende lover eller ethvert kompromiss, eller  avtale med kreditorer under gjeldende lov; eller (vi) omstendigheter som oppstår som tilsvarer  (i) til (v) ovenfor under lovgivningen og tilhørende rettspraksis og praksis som gjelder for den  parten (hvor (i) til (v) ovenfor ikke gjelder for den parten);
 • Immaterielle rettigheter” betyr alle patenter, varemerker, tjenestemerker, opphavsrett og beslektede rettigheter, domenenavn, opphavsrettigheter, designrettigheter, databaserettigheter, topografirettigheter og alle andre lignende eiendomsrettigheter, enten registrert, uregistrerte  og inkluderer alle søknader (eller rettigheter til å søke) om, og fornyelse eller utvidelse av  slike rettigheter og alle lignende eller likeverdige rettigheter eller former for beskyttelse som  eksisterer eller vil eksistere nå eller i fremtiden alle verdens deler;
 • Underbehandler” betyr Moo Gruppens behandler som binder selskapets regler (som definert i GDPR);
 • Mottakerpart” har betydningen i paragraf 11.1;
 • Registrert konto” betyr kontoen som er registrert i kundens navn for bruk av tjenestene;
 • Representanter” for klienten betyr deres ansatte, ledere, direktører, agenter, juridiske rådgivere, revisorer og underleverandører; og, med hensyn til Moo Gruppen, menes dets tilknyttede selskaper og de ansatte, offiserer, styremedlemmer, agenter, juridiske rådgivere,  revisorer og underleverandører til Moo Gruppen og dets tilknyttede selskaper;
 • Tjenester” betyr tjenester tilknyttet utvikling, hosting, implementering, support, integreringskonsulent, online markedsføring vedrørende e-handelsløsninger, nettsteder, servere og integrasjoner (i) Magento, WordPress, WooCommerce, BigCommerce og etc.  levert av Moo Gruppen som kan nås av Moo Gruppen; (ii) innsamling, styring og overføring  av data for å lette klientens anskaffelse av tjenester levert av klientinnløseren; (iii) integrasjon  med klientanskaffelse av tjenester;
 • Standard kontraktsklausuler” betyr enten (i) der Moo Gruppen er bestemt av tjenesteavtalen til å fungere som prosessor på vegne av klienten, “standard kontraktsklausuler (prosessorer)” (utstedt av EU-kommisjonen under beslutning C (2010) 593); eller (ii) der  utvikleren er bestemt av avtalen å fungere som en kontrollør, “standard kontraktsklausuler  (kontrollør (sett II))” (utstedt av EU-kommisjonen i henhold til beslutning 2004/915 / EF).
 • Tredjeparts personopplysninger” betyr personopplysninger knyttet til kunder og, i den grad slik informasjon mottas av Moo Gruppen i kraft av bruken av tjenestene, opplysninger som gjelder kundens ansatte og annet personale – nåværende, tidligere og potensiell;
 • Bruker” betyr en person som er autorisert av klienten til å bruke tjenestene; og en slik betegnelse kan omfatte kunder, ansatte og annet personale, konsulenter, entreprenører og agenter til klienten;
 • Nettsted” betyr Moo Gruppens nettsted på https: //www.Moo Gruppen.no og enhver etterfølger eller beslektet side utpekt av Moo Gruppen. Følgende uttrykk skal tolkes som følger: (a) uttrykkene “behandlingsansvarlig”, “databehandler”, “personopplysninger”,  “prosess” og “behandling” har betydningen gitt til disse vilkårene i personvernloven (eller  Norsk lov ekvivalent for Kundens registrerte i Norge); og (b) ethvert uttrykk introdusert av  begrepet “inkludert” skal tolkes som illustrerende og skal ikke begrense betydningen av  ordene som fortsetter et slikt begrep.

Ved tolking av kontrakten (med mindre sammenhengen krever noe annet) inkluderer enhver  henvisning til enhver lov eller lovbestemmelse, inkludert underordnet lovgivning en henvisning til  den loven eller lovbestemmelsen som fra tid til annen kan bli endret, utvidet eller erstattet. Hvis det er  inkonsekvens eller konflikt mellom de forskjellige komponentene i kontrakten, vil disse  tjenestevilkårene ha forrang i den grad det er slik inkonsekvens eller konflikt, med mindre annet er  uttrykkelig angitt.

Moo Gruppen AS

Org. nr. 917 021 384

Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

E-post: post@moogruppen.no

Tlf: 21 56 66 11