search

Avtalebetingelser

Sist oppdatert [06. September 2023]
VENNLIGST LES VILKÅRENE NØYE

Disse vilkårene utgjør en juridisk bindende avtale inngått mellom deg, enten personlig eller på vegne av en enhet (“du,” “klient,” eller “vår”), og Edien AS (også referert til som “vi,” “oss,” eller “vår”) angående din tilgang til og bruk av tjenester. Du godtar at ved å få tilgang til tjenesten, har du lest, forstått, og samtykker i å være bundet av alle disse tjenestevilkårene. HVIS DU IKKE GODTAR ALLE VILKÅRENE OG BETINGELSENE, ER DIN BRUK AV TJENESTEN UTTRYKKELIG FORBUDT, OG DU MÅ AVSLUTTE BRUKEN AV DEN UMIDDELBART.

Supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter som kan bli publisert på tjenesten fra tid til annen er uttrykkelig inkludert her ved referanse. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre disse vilkårene når som helst og av hvilken som helst grunn. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer ved å revidere “Sist oppdatert” datoen i disse vilkårene, og du frasier deg din rett til å motta spesifikt varsel om hver endring. Du er ansvarlig for å gjennomgå disse vilkårene og betingelsene regelmessig for eventuelle oppdateringer.

Med tanke på at partene inngår en kontrakt (som begge parter erkjenner og er enige om er en ønskelig og verdifull betingelse), er partene enige om følgende vilkår angående fastsettelse og mottakelse av tjenester.

1. Bruk av tjenestene

1.1 Bruk av tjenestene skjer på kundens egen risiko. Tjenestene leveres “som de er” i den utstrekning som er tillatt etter gjeldende lov. Edien gir ingen uttrykkelige eller underforståtte garantier angående tjenestene, inkludert garantier om nøyaktighet, salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, eller ikke-krenkelse, eller at tjenestene vil fungere uavbrutt eller feilfritt, eller at tjenestene er sikre og fri for virus eller andre skadelige komponenter, eller at eventuelle feil vil bli rettet.

1.2 Edien AS kan fra tid til annen utføre vedlikehold på tjenestene, noe som kan føre til avbrudd i tjenesten, forsinkelser eller feil. Edien er ikke ansvarlig for slike forstyrrelser, forsinkelser eller feil. Kunden godtar at kundens oppkjøper eller annen tjenesteleverandør kan kontakte kunden for å hjelpe kunden med tjenestene og skaffe nødvendig informasjon for å identifisere og rette eventuelle feil.

1.3 Kunden erkjenner og godtar at formen og naturen til tjenestene som leveres av Edien AS kan endres fra tid til annen uten forvarsel til kunden, forutsatt at tjenestene (inkludert behandling av tredjeparts personopplysninger av Edien) forblir i samsvar med klausul 10. Som en del av Ediens pågående innsats for å innovere, erkjenner og godtar kunden at Edien kan, etter eget skjønn og uten forvarsel til kunden, permanent eller midlertidig stoppe levering av tjenestene (eller andre funksjoner innenfor tjenestene) til kunden og brukerne, og at Edien ikke har noe ansvar overfor kunden eller noen tredjepart for å gjøre det. Gruppen påtar seg ikke noe ansvar overfor kunden, brukerne, eller andre tredjeparter for noen slik permanent eller midlertidig opphør av tjenestene eller spesifikke funksjoner innenfor tjenestene.

2. Forbudte aktiviteter

2.1 Kunden må ikke få tilgang til eller bruke tjenestene på noen måte eller for noe formål annet enn det som uttrykkelig er tillatt i kontrakten. Eventuelle forpliktelser fra klienten som er nevnt i disse tjenestevilkårene fra Edien i forhold til bruk av tjenester er i tillegg til og erstatter ikke andre forpliktelser som pålegges kunden av en autorisert tredjepartsforhandler, leietaker, eller distributør.

2.2 Kunden skal ikke, og skal ikke tillate noen tredjepart, til å: (a) få tilgang til eller forsøke å få tilgang til tjenestene (eller deler av tjenestene) eller relaterte systemer eller nettverk som ikke er ment eller gjort tilgjengelig for offentlig bruk, eller få tilgang til og/eller engasjere seg i bruken av tjenestene for bedrageriske eller ulovlige formål; (b) de skal kompilere, demontere, reversere, eller på annen måte forsøke å rekonstruere eller oppdage på noen måte kildekoder, underliggende ideer eller algoritmer i forbindelse med noen aspekt av tjenestene (eller noen del), unntatt i den grad det er tillatt av loven; (c) undersøke, skanne eller teste sårbarheten i tjenestene eller andre relaterte systemer eller nettverk; eller bryte sikkerhet eller autentisering mål for tjenestene eller ethvert nettverk eller systemer tilknyttet tjenestene; (d) omgå, deaktivere eller beseire noen av sikkerhetsfunksjonene eller komponentene (som for eksempel programvare for digital rettighetsstyring eller kryptering) som beskytter tjenestene; (e) direkte eller indirekte kopiere tjenestene (eller noen annen del av tjenestene) unntatt for sikkerhetskopi og arkiveringsformål, modifisere, oversette eller endre på noen måte, tjenestene (eller noen del av tjenestene), eller lage avledede verk basert på tjenestene (eller en del derav); (f) opprette Internett “lenker” til tjenestene eller “ramme” eller “speile” noen del av tjenestene, annet enn på kundens eget intranett eller ellers for sine egne interne forretningsformål; (g) publisere, laste opp, poste, overføre, avsløre, eller distribuere (i hvilket som helst format) tjenestene (eller en del) unntatt som tillatt heri; (h) få tilgang til eller bruke (i hvilket som helst format) tjenestene (eller en del) gjennom noen tid-delings tjeneste, tjenestebyrå, nettverk, konsortium, eller andre midler; (i) leie ut, leie, selge, lisensiere, overføre eller på annen måte overføre kundens lisensrettigheter til en tredjepart, enten ved lovens virkning eller på annen måte; (j) fjerne, flytte eller på annen måte endre noen proprietære rettigheter merknader fra tjenestene (eller noen del); (k) utføre eller forsøke å utføre handlinger som ville forstyrre den riktige funksjonen til tjenestene; hindre tilgang til eller bruk av tjenestene av andre brukere, eller i Edien’s rimelige skjønn pålegge en urimelig eller uforholdsmessig stor belast

2.3 Kunden kan ikke laste opp, overføre, eller på annen måte poste eller dele gjennom tjenestene noe innhold som: (a) anses som trakasserende, truende, usømmelig, pornografisk, ærekrenkende, eller på annen måte anstøtelig, ulovlig, eller skadelig for barn, eller som krenker personvernet til en tredjepart, eller (b) er en overtredelse av intellektuelle eiendomsrettigheter til en tredjepart.

2.4 Kunden skal ikke overføre eller lagre virus, ormer, tidsbomber, trojanske hester, eller andre skadelige eller ondsinnede koder, filer, skript, agenter, eller programmer, og de skal heller ikke sende spam eller på annen måte duplisere eller uoppfordrede meldinger i strid med gjeldende lover.

3. Kundeansvar

3.1 Vi har bare ett kontaktpunkt med deg, og du har bare en rådgiver for å håndtere oss. På denne måten garanterer vi effektiv kommunikasjon. Ikke glem å gi oppdatert kontaktinformasjon om din valgte kontaktperson, slik at vi alltid kan opprettholde positiv kommunikasjon.

3.2 Med mindre annet er avtalt, må kunden levere bildefiler, logoer og profilinformasjon, blant annet. Listen er ufullstendig. Hvis bildene er av utilstrekkelig kvalitet og må reduseres, redigeres, osv., eller hvis logoen må vektoriseres, vil det påløpe ekstra gebyrer.

Kunden må også gi tilgang til eksisterende nettside, domene, hosting, analyseprogrammer, sosiale medieplattformer og andre relevante medier. Hvis kunden har spørsmål eller er usikker på om de har eksisterende innloggingsinformasjon, bør de kontakte rådgiveren sin.

Forsinkelser i prosjektet på grunn av mangel på informasjon som er forespurt av deg, kunden, kan medføre ekstra utgifter.

3.3 Den jevne gjennomføringen av alle prosjekter er viktig for oss. For å oppnå dette, er det avgjørende at kunden, som den utpekte kontakten, setter av tid, helst daglig. Gjennomgå fullførte oppgaver, gi tilbakemelding, og svare på forespørsler og godkjenningsprosesser. Vi vil kreve kundens godkjenning for alle leveringsprosesser.

Godkjenningen er legitim hvis kunden har godkjent en prosess/oppgave/justering i vårt prosjektledelsesverktøy. Hvis kunden godkjenner et element ved en feiltakelse, ber vi om at rådgiveren din blir varslet så snart som mulig. Vær oppmerksom på at bare vår kontaktperson hos dere kan godkjenne prosessene i leveringsprosessen, gi tilbakemelding og foreta justeringer. Mangel på engasjement og tilbakemelding fra deg, kunden, kan føre til prosjektforsinkelser og ekstra kostnader.

3.4 Som en sikkerhetstiltak ber vi om at du ikke deler innloggingsinformasjonen din med en tredjepart. Lag passord som består av en setning som inneholder tegn og symboler, og endre dem regelmessig. Ikke last ned og legg til plugins og utvidelser på egen hånd. Ikke oppdater løsninger på egen hånd. Ikke forsøk å løse feil eller mangler på egen hånd; kontakt i stedet kundeservice.

3.5 Som kunde, hvis du planlegger en kampanje eller aktiviteter som vil øke trafikken til nettstedet eller nettbutikken betydelig, er du pålagt å informere oss. Dette lar oss overvåke nettstedet og sikre at det aldri opplever nedetid. Begrens størrelsen på bilder, dokumenter og andre filer som lastes opp til nettstedet. Kontakt oss hvis du er usikker på størrelsen. Unngå å laste opp videoer til nettstedet. Last opp videoen du ønsker å vise til en tjeneste som Vimeo eller YouTube og legg inn URL-en på nettstedet ditt.

Reduser antall inaktive innlegg, sider og produkter. Det anbefales å vedlikeholde infrastrukturen regelmessig.

3.6 Hvis kunden har klart å lage feil eller mangler i Edien AS sine produkter eller løsninger, må kunden umiddelbart kontakte støtte. Vi vil selvfølgelig hjelpe deg med å rette opp feilen, men du vil være ansvarlig for de tilknyttede kostnadene basert på våre støttepriser.

3.7 Edien AS kan ikke holdes ansvarlig for innhold og lenker som kunden publiserer på den Edien-produserte plattformen eller løsningen. Hvis vi blir oppmerksomme på at du har lastet opp, publisert eller videresendt støtende og/eller ulovlig innhold, vil vi umiddelbart avslutte kontoen din. Vi vil umiddelbart avslutte tjenesten til det støtende innholdet er fjernet.

3.8 Kunden er ansvarlig for (a) å bruke og få tilgang til tjenestene og utføre sine forpliktelser i henhold til kontrakten, i samsvar med kontrakten, retningslinjene fra Edien, og alle gjeldende lover; (b) sikre at brukerne overholder kundens forpliktelser i henhold til kontrakten; og (c) sikre at det er tilstrekkelig strøm, internett-tilkobling, og kommunikasjonsinfrastruktur i lokalene for riktig bruk av enhetene, samt for betaling av eventuelle gebyrer som kan påløpe.

3.9 Hvis kunden blir oppmerksom på at en bruker har brutt vilkårene i avtalen, må kunden umiddelbart avslutte brukerens tilgang til tjenestene.

3.10 Feil og mangler må rapporteres umiddelbart. Edien AS implementerer prosedyrer og overvåkning for å oppdage feil og mangler. Hvis feil og utelatelser er resultatet av alvorlig uaktsomhet eller ondskap fra Edien sin side, forbeholder vi oss retten til å foreta rettelser i minst 20 dager. Du som kunde kan under ingen omstendigheter kreve erstatning for nedetid, suspensjon, eller avslutning. Dette må forventes i perioden med feilretting.

3.11 Kunden er ansvarlig for å vedlikeholde og oppdatere kontaktinformasjonen for å reflektere gjeldende status. All kommunikasjon mellom Edien og kunden angående kunderelasjonen må være skriftlig. Det er kundens ansvar å holde Ediens korrekte postadresse, kontaktperson (personen som kan administrere tjenesten og ordren), e-postadresse og telefonnummer oppdatert til enhver tid.

3.12 Kunden aksepterer at forbruket av lagringsplass og antall nettsteder som brukes, vil bli avtalt på forhånd. Med andre ord vil nettsidetrafikk, båndbredde og lagringsplass bli avtalt på forhånd. Ved overdreven bruk kan Edien etter eget skjønn fakturere kunden for det økte forbruket eller blokkere det. I slike tilfeller vil kunden være pålagt å oppgradere til en tjenestenivå eller tjenesteløsning med større kapasitet.

3.13 Kunden er ansvarlig for å forhindre uautorisert tilgang til brukernavn og passord for e-handel/CMS-løsningen. Hvis en uautorisert person får tilgang til brukernavnet og passordet, er ikke Edien ansvarlig for eventuelle resulterende skader eller tap. Passord og annen sensitiv informasjon bør sikres ved hjelp av pålitelige prosedyrer, som sikkerhetssystemer, multiple sjekker og hyppige passordendringer. Edien antar at den oppgitte kontaktpersonen(e) også har myndighet til å administrere tjenesten (slette, flytte, kansellere osv.) og plassere ytterligere bestillinger; se punkt 1.

3.14 Med mindre en separat avtale med Edien er inngått, er kunden utelukkende ansvarlig for å sikkerhetskopiere innholdet på sine egne sider. Under ingen omstendigheter er Edien ansvarlig for kundens tap av data. Derfor anbefales det at klienten regelmessig sikkerhetskopierer alt opplastet innhold.

3.15 Kunden er ansvarlig for å ordne de nødvendige lisenser og tillatelser. Kunden godtar å holde Edien skadesløs for ethvert krav som kan oppstå som følge av et brudd på denne forpliktelsen.

4. Bestillinger og betaling

4.1 Våre månedlige fakturaer har en betalingsfrist på fjorten dager. Vår timebaserte servicetariff kan endres med en måneds varsel. Avtaler fastsetter priser for en periode på 12 måneder, hvoretter de kan endres med 3 måneders varsel. 

Bestillingsprosessen er beskrevet på nettstedet. Før du sender inn bestillingen din, har du mulighet til å kontrollere og rette eventuelle feil på hvert trinn. Det er ditt ansvar å sjekke at du har brukt bestillingsprosessen korrekt.

4.2 En avtale vil ikke bli opprettet før vi sender deg en e-post som bekrefter kjøpet (ordrebekreftelse). Du må sørge for at ordrebekreftelsen er omfattende og nøyaktig, og du må varsle oss om eventuelle feil umiddelbart. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle unøyaktigheter i bestillingen du har lagt inn. Ved å legge inn en bestilling, samtykker du i at vi vil sende deg en e-post med alle de relevante detaljene (dvs. ordrebekreftelsen) som bekreftelse på transaksjonen. Du vil motta ordrebekreftelsen innen rimelig tid etter at du har inngått avtalen, men senest ved levering av testresultater i henhold til avtalen og før oppstart av utførelsen av eventuelle tjenester.

4.3 Ethvert tilbud eller anslag over gebyrer (som definert nedenfor) er gyldig i maksimalt syv dager fra datoen, med mindre vi trekker det tilbake tidligere. Endringer i avtalen, enten det gjelder beskrivelsen av tjenestene, gebyrene, eller noe annet, kan ikke gjøres med mindre de er skriftlige og bekreftet av kunden og Edien.

4.4 Gebyrene for tjenestene (hvis ikke inkludert i gebyrene) og eventuelle tilleggsleveranser eller andre avgifter er de som er oppført på nettstedet på datoen vi aksepterer bestillingen din eller enhver annen pris vi kan bli enige om skriftlig. Prisene for tjenester kan beregnes i henhold til en fast pris eller en daglig rate. Vi forbeholder oss retten til å avvise ethvert avslag eller kampanje uten forvarsel.

4.5 Alle priser oppført på nettstedet er eksklusive merverdiavgift. Med mindre du har kjøpt en abonnementstjeneste, er de eneste kostnadene forbundet med et kjøp de som er spesifisert i avtalen. Våre timepriser kan endres med en måneds varsel.

4.6 I løpet av prosjekter kan det oppstå ekstra behov som du, som vår kunde, ønsker å få adressert. Hvis du ber om tilleggsfordeler utover det som er spesifisert i den eksisterende kontrakten, vil disse bli fakturert separat til våre standard timepriser. Med mindre noe annet er avtalt, vil en forespørsel om tilleggstjenester fra deg som kunde under et prosjekt påvirke tidsanslaget for prosjektet. I de fleste tilfeller vil dette medføre en utsettelse av en eventuell frist. Din rådgiver hos oss vil holde deg oppdatert om prosjektet til enhver tid slik at det ikke er noen avvik i forventningene når det gjelder budsjett og tidsforbruk.

5. Domene, hosting og tredjeparts-løsninger

5.1 Edien har ingen kontroll over innholdet på tilknyttede tredjepartsnettsteder. Edien garanterer ikke, støtter ikke, og tar ikke ansvar for slike nettsteder, deres innhold, eller deres personvernspraksis. Edien fraskriver seg uttrykkelig ansvar for ethvert tap eller skade som oppstår fra bruk av eller avhengighet av noe innhold, funksjoner, varer, eller tjenester som er gjort tilgjengelige på slike nettsteder. Edien vil ikke være en part til eller overvåke eventuelle transaksjoner som skjer mellom kunden og tredjeparts nettsteder.

5.2 Vi har strenge krav til hosting og ber om at vi ordner med å hoste din løsning som er levert av oss. Kontakt din kunderådgiver hvis du har noen spørsmål om hostingavtalen, eller les mer om det her.

5.3 Vi vil hjelpe deg med å opprette eller gjenopprette ditt domene. Hvis vi oppretter et domene på dine vegne, er du en kunde med fullt eierskap og alle rettigheter til domenet. Kontakt din kundeservicerepresentant hvis du har noen spørsmål.

5.4 Hvis produktet Edien har levert til kunden bruker tredjepartsløsninger, blir kunden herved informert om at slike løsninger krever løpende vedlikehold eller oppgraderinger. Arbeid på løsninger som ikke lenger er kompatible, anses som ekstra arbeid og faktureres deretter.

5.5 Edien forbeholder seg retten til å trekke tilbake tredjeparts- og interne løsninger som ikke fungerer tilfredsstillende innenfor prosjektets infrastruktur. I disse tilfellene vil kunden bli tilbudt en alternativ løsning eller refusjon for kostnaden ved den opprinnelige løsningen. Disse utgiftene vil bli fakturert til kunden som “ekstra arbeid.”

6. Eierskap og lisensiering

6.1 Edien gir kunden og dens brukere en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallbar lisens for kontraktsperioden for å få tilgang til og bruke tjenestene for å administrere kundens etablering og utføre tilknyttede salgspunkter for sin interne forretningsbruk, kun i samsvar med kontrakten, uten rett til å underlisensiere eller overdra tjenesten på noen måte.

6.2 Alle immaterielle rettigheter i eller relatert til tjenestene forblir Ediens eneste og eksklusive eiendom, og alle rettigheter og interesser relatert til tjenestene som ikke uttrykkelig er innvilget av Edien i klausul 7.1 er forbeholdt.

6.3 Kunden gis ingen rettigheter eller lisenser med hensyn til Ediens varemerker, servicemerker eller logoer, som forblir Ediens eneste og eksklusive eiendom.

6.4 Kunden kan velge, eller Edien kan invitere kunden til å gi kommentarer eller ideer om tjenestene, inkludert tilbakemelding om hvordan tjenestene kan forbedres (“ideer”). Ved å sende inn ideer, samtykker kunden i følgende:

(a) Edien fraskriver seg uttrykkelig eventuelle konfidensialitetsforpliktelser eller restriksjoner på bruk, uttrykte eller underforståtte, med hensyn til ideer;

(b) kundens innsending vil være ikke-konfidensiell; og

(c) Edien står fritt til å bruke og offentliggjøre ideer på en ubegrenset basis uten å varsle eller kompensere kunden. 

Kunden frigjør Edien fra alt ansvar og forpliktelser som kan oppstå fra Ediens mottak, gjennomgang, bruk, eller offentliggjøring av en hvilken som helst del av ideen.

7. Skadestillinger

7.1 Kunden skal holde Edien og dets tilknyttede selskaper skadesløse for tap som Edien og dets tilknyttede selskaper pådrar seg som et resultat av eller i forbindelse med

(a) ethvert brudd på kontrakten av kunden eller noen bruker av tjenestene;

(b) kundens bruk av tredjeparters personopplysninger innhentet i forbindelse med kundens bruk av tjenestene;

(c) aktiviteter under den registrerte kontoen, eller enhver annen parts tilgang til og/eller bruk av tjenestene med kundens unike brukernavn, passord, API-nøkkel, eller annen passende sikkerhetskode;

(d) kundens manglende vedlikehold av rimelig sikkerhet i forbindelse med en registrert konto eller enhet;

(e) ethvert brudd på data, informasjonssikkerhetsproblemer, eller lignende, som oppstår som et resultat av handlinger eller unnlatelser fra kunden eller dets brukere; og

(f) i den grad Edien behandler personopplysninger som en databehandler (som angitt i klausul 10), behandling av kundens personopplysninger og/eller

(g) kundens personopplysninger og/eller

(h) tredjeparts personopplysninger, i hvert tilfelle i samsvar med kontrakten.

8. Ansvarsbegrensning

8.1 Edien AS kan bare holdes ansvarlig for feil eller utelatelser på grunn av grov uaktsomhet eller forsett. Feil og mangler som kan føres tilbake til kunden eller tredjeparter som kunden har involvert i tjenester som Edien AS helt eller delvis har produsert, må fullt ut dekkes av kunden. Edien AS kan bare holdes ansvarlig for direkte økonomiske tap som er rimelige og forutsigbare. Ifølge §67, ledd 1, i salgsloven, må det direkte tapet “svare til det tap, herunder betaling, prisforskjell og tap av fortjeneste, som den annen part har lidt som følge av kontraktsbruddet.” Dette gjelder imidlertid bare tap som rimeligvis kunne vært forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet.

Vi beregner tapet basert på den antatte verdien, uavhengig av om du utfører sikringstransaksjonen eller ikke. Vi gir ikke erstatning for tap som skyldes redusert eller opphørt produksjon eller salg, tredjepartstap, eller andre indirekte eller avledede tap. Det totale kravbeløpet er begrenset til kundens potensielle utgifter og kan ikke overstige 10 000 NOK, uavhengig av alvorlighetsgraden eller ansvaret. Krav om erstatning må sendes innen rimelig tid etter at den endelige rapporten er utstedt. Rett til erstatning bortfaller hvis kravet ikke er innsendt innen en rimelig tidsramme.

8.2 Hvis internettbrukere får tilgang til kundens datamaskinressurser (f.eks. lagring, nettside, minne og båndbredde) eller forstyrrer og/eller hindrer informasjonsflyten – kan ikke Edien AS holdes ansvarlig, da dette anses som en risiko man utsetter seg for ved å bruke tekniske løsninger på nettet. Edien AS er ikke ansvarlig for eventuelle krav som en tredjepart kan ha mot Edien AS i forbindelse med produkter/tjenester som kunden, eller kundens brukere, har formidlet gjennom Edien AS sine tjenester.

8.3 Underlagt bestemmelsene i klausul 8.1, skal ingen av partene være ansvarlig for tap av fortjeneste, inntekt, omsetning, virksomhet, omdømme eller goodwill; tap av data eller muligheter; eller noen spesiell, indirekte eller følgeskade, uavhengig av om et slikt tap var rimelig forutsebart eller om parten ble informert om muligheten for å pådra seg samme tap.

8.4 Bortsett fra det som uttrykkelig er uttalt i kontrakten, er alle garantier og betingelser, enten uttrykt eller implisert ved lov, sedvanerett, eller på annen måte, ekskludert i størst mulig grad tillatt ved lov.

8.5 Kunden anerkjenner at:

(a) Kundens kjøper er ikke en part i avtalen og er ikke ansvarlig for levering av tjenestene som skal forbli Ediens eneste ansvar; og

(b) Tjenestene inkluderer ikke anskaffelse av tjenester eller levering av enheter eller eksterne enheter; kundens kjøper er ansvarlig for levering av anskaffede tjenester og (med mindre annet er avtalt med Edien) for enheter og periferiutstyr til kunden under en separat kontraktsmessig ordning.

9. Bruk av personvern og data

9.1 Edien skal overholde Personvernloven når de håndterer personlig informasjon de mottar i henhold til vilkårene i kontrakten. Kunden må behandle personopplysningene til tredjeparter i samsvar med gjeldende personvernlover. Kunden må ikke, direkte eller indirekte, gjennom handling eller unnlatelse, forårsake at Edien bryter med personvernlovene.

9.2 Partene erkjenner at, med hensyn til personopplysninger behandlet av Edien i henhold til kontrakten, kan Edien opptre som enten en databehandler eller en datakontroller, avhengig av behandlingsaktivitetene de utfører. Edien behandler personopplysninger som en databehandler på vegne av klienten, som beskrevet i avsnitt 9.3 nedenfor, og når de utfører følgende databehandlingsaktiviteter:

Type behandling (art og formål med behandlingen) Behandlingsoperasjoner (emne for behandling) Personopplysninger og registrerte
Webutvikling ● Hosting data på vegne av klient. ● Sende direkte markedsføring til kunder på vegne av klienten. ● Overføring av data mellom enheten og serveren for å kunne utføre handlingene overfor. ● Overføring av data til apputviklere etter instruksjon fra klienten der klienten bruker en tredjepartsapp for samsvarene tjenester som nevnt ovenfor. ● Registrert kategori: Kunder ● Kategori for personopplysninger: ● Kundenavn ● E-postadresser, telefonnummer, adresse (hvis oppgitt ● Bestillings-ID og unik kunde-ID
Magento, WordPress, WooCommerce, BigCommerce og etc.) Magento, WordPress, WooCommerce, BigCommerce og etc.)Webutvikling, hosting-data og behandling til nettstedshandel ● Registrert kategori: Kunder ● Kategori for personopplysninger: ● Kundenavn ● E-postadresser, telefonnummer, adresse (hvis oppgitt ● Bestillings-ID og unik kunde-ID ● Kjøpshistorikk (dato og tid, beløp, type og metode, vare)
Digital markedsføring Utvikling og administrering av verktøy på vegne av klienten for digitalt markedsføringsformål, som omfatter administrering av klientdata mellom enheten og serveren for å legge til rette for alle disse tjenestene etter instruksjon fra klienten. ● Kategori for den registrerte: Kundens forretningsdata

Kunden instruerer Edien til å oppbevare arkiver i samsvar med Ediens standard oppbevaringsplan, som kan endres og er tilgjengelig på forespørsel. I alle andre tilfeller er Edien datakontrolleren og bestemmer formålene og midlene for behandling av personopplysninger. Når Edien og kunden begge opptrer som kontrollører, er begge parter enige om og anerkjenner at de er uavhengige databehandlere og ikke opererer som felles kontrollører. Kunden erkjenner at, som datakontrolleren, velger de å bruke tjenester for å behandle personopplysninger til tredjeparter, og som sådan, bestemmer de modus og formål for slik behandling.

9.3 Hvis og når kunden bestiller tjenester, innebærer dette overføring av tredjeparts personopplysninger fra Edien til en utvikler eller fra en utvikler til Edien:

(a) Partene er enige om at kunden vil fungere som datakontroller og Edien vil fungere som databehandler når de overfører kundens tredjeparts personopplysninger mellom Edien og utvikleren. Partene anerkjenner videre og er enige om at Avtalen styrer utviklerens rolle i behandlingen av tredjeparts personopplysninger, og at Edien ikke fungerer som utviklerens databehandler.

(b) Kunden gir herved Edien fullmakt og instruksjon om å behandle Tredjeparts Personopplysninger for å muliggjøre kundens fortsatte bruk av tjenestene, inkludert avsløring av visse kategorier av Tredjeparts Personopplysninger til Utvikleren, og mottak av Tredjeparts Personopplysninger fra Utvikleren, som kan være nødvendig for tjenesten, inntil kunden instruerer Edien annet. Kunden har alene ansvaret for å instruere en utvikler om å opphøre behandling og/eller slette personopplysninger som tilhører tredjeparter; og

(c) Kunden må sørge for at avtalen overholder Personopplysningsloven, inkludert 

(i) der utvikleren er bestemt til å opptre som en databehandler på vegne av kunden, ved å oppfylle kravene i Artikkel 28 i GDPR; og 

(ii) der utførelsen av denne avtalen innebærer en begrenset overføring (som definert nedenfor), ved å etablere og implementere et lovlig grunnlag i samsvar med GDPR Artikler 45-47 med hensyn til den begrensede overføringen (en “dataoverføringsbasis”). For formålene med denne seksjon 10.3, refererer “begrenset overføring” til en overføring av personopplysninger til kunder og/eller tredjeparter fra kunden til en utvikler som er lokalisert utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet via Edien, som ville være forbudt av personvernlover i fravær av en dataløsning for overføring.

(d) Standard kontraktsklausuler

(i) Med forbehold om seksjon 10.3(d) og 

(ii) nedenfor, er kunden enig i at Edien skal, underlagt og i samsvar med Ediens avtale med den relevante utvikleren, når som helst og i hvert tilfelle der ingen dataløsning for overføring er implementert og etablert med hensyn til begrensede overføringer i henhold til en avtale, inngå de relevante standard kontraktsklausulene (under hensyntagen til utviklerens status som kontroller eller prosessor i forhold til avtalen) med telekommunikasjonstjenesteleverandører. Med forbehold om underavsnitt 10.3 (d) (ii) i denne seksjonen, skal alle standard kontraktsklausuler inngått i samsvar med den foranstående setningen i denne seksjon 10.3 være håndhevbare.

(iii) Hvis det til enhver tid utformes og implementeres en alternativ dataløsning for overføring mellom kunden og en annen relevant utvikler med hensyn til begrensede overføringer (for eksempel, hvis det tredje landet der utvikleren er basert blir gjenstand for en tilstrekkelig beslutning fra den europeiske kommisjonen): (A) Søknaden om Seksjon 10.3 (d) (i) ovenfor skal suspenderes med hensyn til alle begrensede overføringer som den alternative dataløsningen for overføring gjelder; og (B) en slik alternativ dataløsning for overføring skal overstyre Seksjon 10.3 (d) (i) (inkludert standard kontraktsklausuler inngått i henhold til denne seksjonen) med hensyn til slike begrensede overføringer.

9.4 Kunden skal opprettholde og gjøre tilgjengelig personvernpolitikken som gjelder for kundens bruk av tjenestene, i samsvar med Personopplysningsloven, til klienter og ansatte og annet personale og brukere i hvert tilfelle, enten faktiske, potensielle, eller tidligere, samt alle andre relevante tredjeparter og eventuelle andre databeskyttede hvis personopplysninger den kan be Edien om å behandle i henhold til kontrakten. Personvernerklæringen må inneholde informasjon om at Edien kan opptre som en datakontroller, samt informasjon om kategoriene av tredjeparts personopplysninger som behandles, formålet med behandlingen, og eventuell avsløring av tredjeparts personopplysninger til andre tredjeparter, som spesifisert i kontrakten.

9.5 I den grad Edien behandler personopplysningene til tredjeparter som en databehandler på vegne av klienten i henhold til kontrakten, skal Edien, med hensyn til personopplysninger fra tredjeparter behandlet i sin kapasitet som en databehandler:

(a) bare behandle personopplysningene til tredjeparten i den grad det er nødvendig for å oppfylle sine kontraktsmessige forpliktelser eller for å motta fordelene av sine kontraktsmessige rettigheter, eller som kan være nødvendig for å overholde gjeldende lover;

(b) bare behandle personopplysningene til tredjeparter i samsvar med kontrakten og kundens skriftlige instruksjoner, slik disse instruksjonene er (i) satt frem i disse Tjenestevilkårene; eller (ii) avtalt skriftlig mellom partene;

(c) sikre at ansatte i Edien som er autorisert til å behandle personopplysningene til tredjeparter er underlagt passende konfidensialitetsforpliktelser;

(d) treffe alle tiltak som pålegges av Artikkel 32 (Sikkerhet ved behandling) i GDPR;

(e) Uavhengig av arten av behandlingen, vil Edien bistå klienten med passende tekniske og organisatoriske tiltak, i den grad det er mulig, for å svare på forespørsler om utøvelse av den registrertes rettigheter som beskrevet i kapittel III i GDPR (den registrertes rettigheter). Edien forbeholder seg retten til å nekte eller begrense sin bistand med en forespørsel hvis, etter sin rimelige mening:

(i) den registrertes forespurte rett ikke eksisterer;

(ii) det finnes en unntak som gjelder for utøvelsen av den retten, eller

(iii) kunden kan oppfylle forespørselen uten Ediens hjelp;

(f) hvis det blir forespurt, gi rimelig bistand til kunden slik at de kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til Artiklene 32 til 36 i GDPR, med hensyn til behandlingen og innholdet som er tilgjengelig for Edien;

(g) etter avslutningen av disse vilkårene, vil Edien slette alle personopplysninger til tredjeparter og/eller overføre alle personopplysninger til tredjeparter til kunden;

(h) gi rimelig informasjon til kunden på forespørsel, kun i den grad det kreves for å demonstrere overholdelse av Ediens forpliktelser under denne seksjon 10, og tillate kunden eller en tredjepartsrevisor som handler på kundens retning å gjennomføre tilsyn, inkludert inspeksjoner, underlagt revisjonsbetingelsene Edien har informert klienten om, forutsatt at de overholder GDPR;

(i) Edien kan varsle kunden hvis, etter dens mening, en instruksjon mottatt fra kunden bryter med Personopplysningsloven og kan nekte å utføre slike instruksjoner;

(j) det kan være tillatt å bruke underbehandlere for å utføre tjenestene, forutsatt at slike underbehandlere behandler personopplysningene til tredjeparter i samsvar med Kontrakten.

(k) vil varsle kunden om planlagte tillegg eller erstatninger av underbehandlere ved

(i) med hensyn til tilknyttede selskaper; eller

(ii) I tilfellet av ikke-tilknyttede underbehandlere, gi kunden forhåndsvarsel; og

(l) inngå skriftlige avtaler med alle underbehandlere som inneholder forpliktelser som tilsvarer de som gjelder for Edien i denne seksjon 10. Edien er ikke rimelig ansvarlig overfor klienten for underentreprenørens utførelse av sine forpliktelser.

9.6 I den grad Edien behandler personopplysninger fra tredjeparter på vegne av klienten som en databehandler, garanterer klienten og godtar til enhver tid:

(a) Kunden har lov til å behandle og instruere Edien til å behandle personopplysningene til tredjeparter i samsvar med vilkårene i avtalen; og

(b) der det kreves av Personopplysningsloven, vil de informere og innhente gyldige samtykker fra sine kunder og ansatte og annet personell og brukere i hvert tilfelle, enten faktiske, potensielle, eller tidligere, og alle andre relevante tredjeparter, enhver annen databerørt hvis personopplysninger kan behandles av Edien i samsvar med kontrakten, og at de har på plass passende retningslinjer og prosedyrer for å gi slike varsler og innhente slikt samtykke.

9.7 I den grad Edien er en databehandler med hensyn til personopplysninger til tredjeparter, instruerer klienten Edien til å overføre personopplysninger til tredjeparter til et kontraktsbundet selskap, som kan være lokalisert i et tredje land, hvis overføringen er relatert til levering av tjenestene og er tillatt av underbehandlerne. I den grad Edien overfører personopplysninger til tredjeparter til et tredje land i henhold til denne seksjonen, overholder Edien (og vil sørge for at hvert kontraktsbundet selskap) sine forpliktelser som underbehandler. Før overføring av personopplysninger til tredjeparter til Edien, vil kunden informere de registrerte: 

(a) at personopplysningene til tredjeparter kan bli behandlet av behandlere basert utenfor EU;

(b) I den grad personopplysninger til tredjeparter inkluderer spesielle kategorier av personopplysninger (som beskrevet i Artikkel 9 i GDPR), at personopplysningene til tredjeparter kan bli overført til et tredje land som ikke gir tilstrekkelig beskyttelse; og om underbehandlerne og vil gjøre tilgjengelig for den registrerte en kopi av underbehandlerne, samt en kopi av de relevante delene av disse vilkårene for personvern.

9.8 Edien er i stand til å behandle personopplysningene til tredjeparter for å generere aggregerte, anonymiserte eller de-identifiserte informasjon. All aggregert, anonymisert eller de-identifisert informasjon delt i denne sammenheng vil ikke inkludere kundens eller noen tredjeparts personlig identifiserbare informasjon. Edien kan bruke og avsløre disse aggregerte, anonymiserte eller de-identifiserte dataene til tredjeparter, inkludert for bransjeanalyse og demografisk profilering.

9.9 Kunden kan ikke bruke tjenestene til å behandle personopplysninger som avslører rasemessig eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, eller fagforeningsmedlemskap; eller genetiske data, biometriske data, helsedata, eller data om en fysisk persons seksuelle liv eller seksuell orientering, med mindre det er innhentet skriftlig forhåndsgodkjenning fra Edien.

9.10 I begge tilfeller samtykker kunden i å gi rimelig hjelp for å hjelpe Edien med å overholde sine juridiske forpliktelser angående personvern eller databeskyttelse, eller for å forsvare seg mot eventuelle krav eller undersøkelser som oppstår ut av eller er relatert til kontrakten. Kunden erkjenner og godtar at han eller hun er utelukkende ansvarlig for alle forpliktelser og ansvar knyttet til personvern og informasjonssikkerhet knyttet til data som lastes ned, eksporteres, eller på annen måte overføres fra tjenestene til kundens egen informasjonsmiljø. Kunden godtar å varsle Edien omgående om eventuelle utmeldinger og juridisk gyldige forespørsler om registrerte rettigheter knyttet til data som Edien eier, besitter, eller kontrollerer.

9.11 Kunden erkjenner og godtar at Edien kan overføre og bruke kundens personopplysninger for å oppfylle kontrakten, levere tjenestene, og analysere og optimalisere Ediens tjenester generelt.

10. Konfidensialitet

10.1 Hver part (“Mottakerpart“) som mottar konfidensiell informasjon fra den andre parten  (“avslørende/utleverende part“) skal:

(a) holde avslørende parts konfidensielle informasjon konfidensiell; og

(b) ikke avsløre, helt eller delvis, noen konfidensiell informasjon fra avslørende part til noen annen person uten avslørende parts forhåndsskrevne samtykke, unntatt til sine representanter i den grad det er nødvendig for å oppfylle sine forpliktelser under kontrakten, og forutsatt videre at mottakerparten sørger for at dens representanter er oppmerksomme på og overholder disse konfidensialitetsforpliktelsene.

10.2 Konfidensialitetsplikten i henhold til klausul 11.1 skal ikke gjelde for konfidensiell informasjon som:

(a) må avsløres etter loven eller som svar på en gyldig rettslig anmodning fra rettshåndhevelse, tilsynsmyndighet eller myndighet, forutsatt at (i den grad det er tillatt å gjøre det) mottakerparten gir all rimelig varsel om slik avsløring til avslørende part;

(b) var kjent for mottakerparten før den ble mottatt fra avslørende part;

(c) lovlig er i offentlig eie eller besittelse av en tredjepart annet enn på grunn av krenkelse;

(d) er uavhengig utviklet uten tilgang til avslørende parts konfidensielle informasjon; eller

(e) er autorisert for frigivelse etter skriftlig samtykke fra avslørende part.

11. Suspensjon og avslutning

11.1 Edien kan umiddelbart slutte å tilby tjenester eller avslutte kontrakten med kunden og ha ingen forpliktelser hvis følgende vilkår er oppfylt:

(a) Edien bestemmer at bruk av tjenestene av kunden eller en bruker

(i) utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko for Edien eller en tredjepart;

(ii) kan påvirke tjenestene eller systemene eller dataene til en annen kunde på en betydelig negativ måte; eller

(iii) kan utsette Edien, dens tilknyttede selskaper, eller enhver tredjepart for betydelig ansvar;

(b) Edien har rimelig grunn til å mistenke at kunden og/eller noen av brukerne bruker tjenestene for svindel, ulovlige, eller uautoriserte formål;

(c) kunden begår et vesentlig brudd på en kontraktsperiode, og dette bruddet kan ikke avhjelpes, eller hvis det kan avhjelpes, blir det ikke rettet opp i løpet av tretti (30) dager etter at det ble skriftlig varslet; eller

(d) en insolvenshendelse involverer kunden, eller kunden opphører eller truer med å opphøre med å drive hele eller en vesentlig del av sin virksomhet.

11.2 Tjenesten har en bindingstid på 12 måneder. Kunden kan si opp denne avtalen med tre måneders varsel før bindingstiden har utløpt. Hvis oppsigelsesvarsel ikke mottas, vil perioden fornyes for ytterligere 12 måneder. Ved oppsigelse vil forskuddsbetalinger fra kunden ikke bli refundert. Ved utgangen av oppsigelsesperioden vil tjenesten bli deaktivert og slettet, med mindre kunden har flyttet til en ny Edien innen en angitt periode. I slike tilfeller vil kunden kunne motta moduler og andre tekniske løsninger i en kryptert tilstand. Dette gjelder bare hvis kunden har overholdt sine betalingsforpliktelser overfor Edien. Hvis ikke, forbeholder Edien seg retten til å holde tilbake alle forberedte tekniske produkter. Kunden må sørge for at klientdata, produktdata og lignende er sikkerhetskopiert før oppsigelsesperioden utløper.

11.3 Kunden aksepterer hermed at det ikke skal være noen rett til å trekke seg fra denne avtalen, og Edien forbeholder seg retten til å søke erstatning for alle deres direkte og indirekte tap dersom avtalen blir avsluttet.

11.4 Ved utløp eller terminering av kontrakten:

(a) Alle utestående beløp og ubetalte beløp som er forfalt og skyldig under kontrakten og/eller enhver avtale eller Edien-avtale blir umiddelbart forfalt og betalbar, og

(b) Alle utestående og ubetalte beløp som er forf

(c) Følgende tilleggsbestemmelser skal fortsette å ha full kraft og virkning: klausulene 6 (Eierskap og lisensiering), 7 (Erstatning), 8 (Begrensning av ansvar), 9 (Personvern og databruk), 10 (Konfidensialitet), 11 (Generelt) og 16 (Definisjoner).

12. Sosiale medier

12.1 Du kan lenke kontoen din til online-kontoer du har hos tredjeparts tjenesteleverandører (hver slik konto, en “tredjeparts konto”) som en del av tjenestetilbudet ved enten:

(i) å gi innloggingsdetaljene for en tredjepartskonto gjennom tjenesten, eller

(ii) tillate oss å få tilgang til din tredjepartskonto som tillatt av vilkårene og betingelsene som regulerer bruken av hver tredjepartskonto. Du bekrefter og garanterer at du har rett til å gi oss innloggingsinformasjonen til din tredjepartskonto og/eller gi oss tilgang til din tredjepartskonto uten å bryte noen av vilkårene og betingelsene som styrer din bruk av den aktuelle tredjepartskontoen og uten å kreve at vi skal betale gebyrer eller være underlagt bruksbegrensninger pålagt av tredjepartstjenesteleverandøren til tredjepartskontoen.

Ved å gi oss tilgang til noen tredjepartskontoer, forstår du at

(i) vi kan få tilgang til, gjøre tilgjengelig, og lagre (om nødvendig) noe innhold som du har sendt til og lagret på en tredjepartskonto (“Sosialt nettverksinnhold”) slik at det er tilgjengelig på og gjennom tjenesten via kontoen din, inkludert vennelister. Og

(ii) Vi kan sende tilleggsinformasjon til og motta tilleggsinformasjon fra din tredjepartskonto i den grad du blir varslet når du lenker kontoene dine. Avhengig av hvilke tredjepartskontoer du velger og underlagt personverninnstillingene du har satt i slike tredjepartskontoer, kan personlig identifiserbar informasjon som du legger inn i tredjepartskontoer være tilgjengelig via din tjenestekonto. Vær oppmerksom på at hvis en tredjepartskonto eller tilknyttet tjeneste blir utilgjengelig, eller hvis vår tilgang til en slik tredjepartskonto avsluttes av tredjepartstjenesteleverandøren, kan sosialt nettverksinnhold ikke lenger være tilgjengelig via tjenesten. Du vil alltid kunne deaktivere forbindelsen mellom tjenestekontoen din og tredjepartskontoer.

12.2 MERK: DITT FORHOLD TIL TREDJEPARTS TJENESTELEVERANDØRER ASSOSIERT MED DIN TREDJEPARTSKONTO ER KUN REGULERT AV DIN(E) AVTALE(R) MED SLIKE TJENESTELEVERANDØRER. Vi gjennomgår ikke innhold på sosiale nettverk av noen grunn, inkludert men ikke begrenset til nøyaktighet, lovlighet, eller ikke-krenkelse, og vi er ikke ansvarlige for noe innhold på sosiale nettverk. Du anerkjenner og godtar at vi kan få tilgang til e-postadresseboken knyttet til en tredjepartskonto, samt kontaktlisten lagret på din mobile enhet eller nettbrett, utelukkende med det formål å identifisere og varsle deg om de kontakter som også har registrert seg for å bruke tjenesten. Du kan deaktivere forbindelsen mellom tjenesten og din tredjepartskonto ved å kontakte oss ved hjelp av informasjonen som er gitt nedenfor, eller ved å få tilgang til kontoinnstillingene dine (hvis aktuelt). Med unntak for klientnavnet og profilbildet knyttet til kontoen din, vil vi bestrebe oss for å slette all informasjon lagret på våre servere og informasjon innhentet gjennom en slik tredjepartskonto.

13. Endringer i tjenestevilkårene

13.1 Edien forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene når som helst ved å publisere en oppdatert versjon på nettsiden. Den reviderte versjonen av tjenestevilkårene vil tre i kraft ved første publisering. Tjenestevilkårene som er gjeldende på tidspunktet for tjenestens bruk vil være bindende for kunden. Fortsatt bruk av tjenestene av kunden indikerer aksept av disse oppdateringene og endringene. Kunden oppfordres til regelmessig å se gjennom tjenestevilkårene for eventuelle oppdateringer eller endringer som kan påvirke dem. Sist gang Edien endret disse tjenestevilkårene er angitt i begynnelsen av disse vilkårene.

14. Elektronisk kommunikasjon

14.1 Kunden godtar at Edien kan gi varsler og annen informasjon angående tjenestene via metoden(e) som er beskrevet i den aktuelle delen av disse tjenestevilkårene eller på den måten som er beskrevet nedenfor:

(a) Edien kan gi elektroniske avsløringer som kreves ved lov og annen informasjon om kundens juridiske rettigheter og forpliktelser;

(b) Kundens elektroniske signatur (via “click-through” eller andre metoder) på avtaler og dokumenter relatert til tjenestene har samme juridiske effekt som om kunden signerte dem med blekk hvis nødvendig eller forespurt;

(c) Edien kan sende alle kommunikasjoner, fakturaopplysninger, endringer i tjenestene, kunngjøringer, og andre avsløringer eller informasjon angående tjenestene (kollektivt referert til som “avsløringer”) til kunden elektronisk

(i) via e-post,

(ii) ved å få tilgang til et nettsted som Edien angir i en e-post som den sender til kunden på tidspunktet informasjonen er tilgjengelig, eller

(iii) i den grad det er tillatt ved lov, ved å få tilgang

 1. d) Hvis kunden ber om en papirkopi, kan kunden skrive ut eller laste ned avsløringen for sine egne arkiver; og
 2. e) Dette samtykket gjelder for all fremtidig kommunikasjon som sendes til kunden angående tjenestene eller kontrakten.

14.2 Ved å godta, anerkjenner kunden at elektroniske leveringer har samme mening og effekt som om Edien hadde levert leveransene på papir. Når Edien sender kunden en e-post eller annen elektronisk melding om at avsløringen er tilgjengelig elektronisk og gjør den tilgjengelig online, har dette samme mening og effekt som om Edien ga kunden informasjon på papir, uavhengig av om kunden velger å se, skrive ut, eller laste ned avsløringen.

15. Kredittvurdering

15.1 Edien har mulighet til å bestemme kundens kredittverdighet ved å innhente informasjon fra offentlige kilder og/eller kredittinformasjonsbyråer. Edien forbeholder seg retten til å avvise et kjøp basert på en vurdering av kundens kreditt historie. Edien forbeholder seg retten til å kansellere en tidligere plassert ordre hvis det bestemmer at forbrukeren mangler kredittverdighet.

16. Garanti

16.1 Edien vil på forhånd informere kunden om eventuelle tekniske endringer eller revisjoner som er nødvendige for å tilby lignende tjenester som kunden har rett til under vilkårene i avtalen. Dette kan ha en innvirkning på omfanget, innholdet, og leveringsmetoden for tjenestene og produktene. Følgelig kan enkelte tjenester bli avsluttet hvis det, etter Ediens mening, vil kreve en uforholdsmessig stor ressursbruk for å gi støtte til visse foreldede plattformer og systemer. Selv om slike situasjoner kan bli sett på som feilaktige antakelser som verken kunden eller Edien kunne ha forutsett på tidspunktet da kontrakten ble undertegnet, vil ingen kompensasjon eller prisreduksjon bli innvilget. Kunden må forvente denne normale risikoen. Hvis slike revisjoner er nødvendige, kan klienten bli fakturert etter eget skjønn for arbeidet til gjeldende pris. Hvis kunden protesterer mot disse endringene, kan ikke Edien holdes ansvarlig for tjenester eller produkter som ikke fungerer som forventet.

16.2 Edien kan velge å trekke tilbake produktet for reparasjon hvis programvaren eller andre bestilte produkter ikke fungerer som tiltenkt, eller hvis de tilbudte tjenestene inneholder feil, eller den kan velge å avslutte tjenesten helt. Forbrukeren krever tilbakebetaling av den/deler av kontraktsprisen som er gjeldende for den avsluttede tjenesten/produktet. Det vil ikke bli gitt noen kompensasjon hvis et produkt midlertidig trekkes tilbake for reparasjon/oppdatering/endring. Fristen for reparasjoner må ikke være mindre enn tjue arbeidsdager.

17. Ansvarsfraskrivelse

17.1 TJENESTENE LEVERES “SOM DE ER, NÅR DE ER TILGJENGELIGE”. DIN BRUK AV TJENESTENE SKJER PÅ EGET ANSVAR. VI FRASKRIVER OSS ALLE GARANTIER, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, I FORBINDELSE MED TJENESTEN OG DIN BRUK AV DEN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, OG IKKE-KRENKELSE. VI GIR INGEN FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER OM NØYAKTIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV INNHOLDET I TJENESTEN ELLER INNHOLDET I NOEN NETTSTED KOBLET TIL DENNE SIDEN, OG VI PÅTAR OSS IKKE ANSVAR FOR

(1) FEIL, ULYKKER, ELLER UAKKURATHETER I INNHOLD OG MATERIALER.

(2) NOEN PERSONSKADER ELLER EIENDOMSSKADE SOM RESULTAT AV TILGANG TIL OG BRUK AV TJENESTENE,

(3) TILGANG TIL ELLER BRUK AV UAUTORISERTE SERVERE OG/ELLER ANNEN PERSONLIG OG/ELLER ØKONOMISK INFORMASJON LAGRET DERINNI;

(4) AVBRYTELSE ELLER KANSELLERING AV OVERFØRINGER TIL ELLER FRA TJENESTEN

(5) FEIL ELLER SLETTINGER I NOE INNHOLD OG MATERIALER, ELLER FOR TAP ELLER SKADE AV NOE SLAG SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUKEN AV NOE INNHOLD POSTET, OVERFØRT, ELLER ELLERS TILGJENGELIGGJORT VIA TJENESTEN. VI GARANTERER IKKE, GODKJENNER, ELLER PÅTAR OSS NOE ANSVAR FOR NOE PRODUKT ELLER TJENESTE ANNONSERT ELLER TILBUDT AV NOEN TREDJEPART GJENNOM TJENESTEN, HYPERKOBLET PÅ NETTSTEDET, ELLER NOE NETTSTED DRIFTET I BANNERE, OG KAN IKKE VÆRE ANSVARLIG PÅ NOEN MÅTE FOR Å OVERVÅKE NOEN TRANSAKSJONER MELLOM DEG OG NOEN TREDJEPARTS LEVERANDØRER AV PRODUKTER ELLER TJENESTER.

18. Begrenset ansvar

18.1 UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL VI, VÅRE DIREKTØRER, ANSATTE ELLER AGENTER VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, FØLGESKADE, TILFELDIGE, SPESIELLE, UNIKE ELLER ANDRE SKADER. DETTE INKLUDERER TAPTE FORTJENESTER, TAPTE MIDLER, TAPT INNTEKT, TAPT DATA, OG ANDRE SKADER SOM KAN OPPSTÅ FRA DIN BRUK AV VÅRE TJENESTER – UANSETT OM VI BLE RÅDET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. (TIL TROSS FOR INNHOLD SOM SIER DET MOTSATTE HERI), ER VÅRT ANSVAR OVERFOR DEG, UANSETT ÅRSAK ELLER HANDLING, BEGRENSET TIL BELØPET DU BETALTE OSS I DE 12 MÅNEDENE FØR HENDELSEN. HVIS DISSE LOVENE GJELDER FOR DEG, KAN NOEN ELLER ALLE AV MERKNADENE OG BEGRENSNINGENE OVENFOR IKKE GJELDE FOR DEG, OG DU KAN HA YTTERLIGERE RETTIGHETER.

19. Generelt

19.1 Et avkall på kontraktsbrudd av en part utgjør ikke et avkall på etterfølgende eller tidligere overtredelser av samme eller en annen art. En parts unnlatelse eller forsinkelse i å utøve noen av sine rettigheter i henhold til kontrakten utgjør ikke et avkall på disse rettighetene. 

19.2 Hvis en bestemmelse i kontrakten blir fastslått til å være ugyldig, ikke-håndhevbar, eller ulovlig, skal den bli kuttet ut, og de gjenværende bestemmelsene skal forblir i full kraft og effekt. 

19.3 Uten Ediens forhåndsskrevne samtykke kan kunden ikke overføre kontrakten eller delegere eller gi underlisens til noen av sine rettigheter under kontrakten. Enhver overføring eller tildeling i strid med denne klausul 19.3 er ugyldig. Med forbehold om det foregående, skal kontrakten være bindende for partene og deres respektive etterfølgere og overdrager og skal komme dem til gode. 

19.4 Hver part er en separat kontraktør. Kontrakten etablerer ikke mellom partene et partnerskap, franchise, fellesforetak, byrå, oppdrag, eller ansettelsesforhold.

19.5 Ingen tredjepart vil ha noen rettigheter i henhold til kontrakten eller kunne håndheve den.

19.6 Kontrakten representerer den komplette avtalen mellom partene og erstatter alle tidligere avtaler angående dens emne. Hver part erkjenner at den ikke har basert seg på noen muntlige eller skriftlige representasjoner (uavhengig av om de er uaktsomme eller uskyldige) som er gjort overfor den annet enn de som uttrykkelig er angitt i kontrakten. På ingen måte begrenser denne klausulen eller utelukker ansvar for bedrageri.

19.7 Norsk lov regulerer kontrakten med mindre klienten er medlem av EU, i så fall er norsk lov gjeldende. Partene underkaster seg uigenkallelig den eksklusive jurisdiksjonen til Oslo tingrett og Oslo byrett for eventuelle tvister eller krav som oppstår ut av eller i forbindelse med kontrakten, dens emne eller dens dannelse (inkludert tvister som oppstår utenfor kontrakten).

19.8 For å unngå tvil, inkluderer ikke denne kontrakten spesifikasjoner og funksjoner av enheter og periferiutstyr, vedlikehold, garanti eller støtteforpliktelser, som er underlagt separate vilkår og betingelser mellom klienten og tredjepartsforhandleren av utstyr/periferiutstyr/leieenhet, som aktuelt.

20. Definisjoner

20.1 Følgende vilkår skal ha følgende definisjoner i disse vilkårene og betingelsene for Edien:

 • “Kontrahert selskap” refererer til hvert kontrahert selskap som har inngått en juridisk bindende avtale med Edien for å overholde underleverandørene.
 • “Edien” betyr Edien AS med registreringsnummer 917 021 384 og med en registrert adresse på Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo;
 • “Konfidensiell Informasjon” refererer til enhver informasjon som er offentliggjort eller avslørt av en part til den andre, enten muntlig eller skriftlig.

(i) i fortrolighet; eller

(ii) av natur konfidensiell (uavhengig av om den er merket “konfidensiell” skriftlig);

 • “Avtale” refererer til kontrakten inngått mellom kunden og Edien på datoen Edien varslet kunden via e-post om at den registrerte kontoen ble opprettet, disse tjenestevilkårene, som kan endres fra tid til annen, og eventuelle andre dokumenter (inkludert Edien App Markedsvilkår) innlemmet ved henvisning;
 • “Offentliggjørende Part” er definert i klausul 11.1;
 • “GDPR” refererer til Forskrift (EU) 2016/679 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og fri utveksling av slike data.
 • “Insolvens” inntreffer, med hensyn til en Part, i tilfeller der:

(i) Parten bestemmer eller en domstol bestemmer at Parten skal avvikles (annet enn for formålene med en ærlig, solvent rekonstruksjon eller sammenslåing);

(ii) en ordre er gitt for utnevnelsen av en undersøker eller administrator (eller varsel om en slik faktisk eller foreslått avtale) i forhold til parten, eller en mottaker, undersøker, eller forvalter er utnevnt over hele eller en del av partiets eiendeler eller plikter;

(iii) personen er ikke i stand til å betale gjelden når den forfaller;

(iv) hindringer i besittelse av, eller gjennomføring, vedlegg, eller annen prosess pålegger eller håndhever, en hvilken som helst del av den partens forpliktelse, eiendeler, rettigheter, eller inntekt;

(v) Det foreslås, med hensyn til den parten, en frivillig avtale med kreditorene under gjeldende lov eller noen kompromiss eller avtale med kreditorene under gjeldende lov;

(vi) omstendigheter oppstår som tilsvarer (i) til (v) ovenfor under lovene og relatert jurisprudens og praksis som gjelder for den parten (hvor (i) til (v) ovenfor ikke gjelder for den parten);

 • “Immaterialrettigheter” betyr alle patenter, varemerker, servicemerker, opphavsrettigheter og relaterte rettigheter, domenenavn, opphavsrettigheter, designrettigheter, databaserettigheter, topografiske rettigheter, og alle andre lignende eiendomsrettigheter, enten registrerte, uregistrerte og inkluderer alle søknader (eller rettigheter til å søke) om, og fornyelse eller utvidelse av slike rettigheter og alle lignende eller ekvivalente rettigheter eller former for beskyttelse som eksisterer eller vil eksistere i nåtiden eller fremtiden i en hvilken som helst del av verden;
 • “Underleverandør” betyr Ediens prosessor som er bundet av selskapets regler (som definert i GDPR);
 • “Mottakerpart” har betydning i klausul 11.1;
 • “Registrert konto” betyr kontoen registrert i kundens navn for bruk av tjenestene;
 • “Representanter” for kunden betyr deres ansatte, ledere, direktører, agenter, juridiske rådgivere, revisorer, og underleverandører; og, med hensyn til Edien, betyr det dets tilknyttede selskaper og ansatte, offiserer, direktører, agenter, juridiske rådgivere, revisorer, og underleverandører av Edien og dets tilknyttede selskaper;
 • “Tjenester” betyr tjenester relatert til utvikling, hosting, implementering, støtte, integrasjonskonsultasjon, og online markedsføring angående e-handelsløsninger, nettsteder, servere, og integrasjoner

(i) Magento, WordPress, WooCommerce, BigCommerce, etc. levert av Edien som kan bli tilgang av Moo The group;

(ii) innsamling, håndtering, og overføring av data for å lette kundens anskaffelse av tjenester levert av kunden Acquirer;

(iii) integrasjon med klientanskaffelse av tjenester;

 • “Standardkontraktsbestemmelser” betyr enten (i) der Edien er bestemt av tjenesteavtalen til å opptre som en prosessor på vegne av kunden, “Standardkontraktsbestemmelser (prosessorer)” (utstedt av Europakommisjonen under beslutning C (2010) 593); eller (ii) hvor utvikleren er bestemt av avtalen til å opptre som en kontroller, “Standardkontraktsbestemmelser (kontroller (sett II)” (utstedt av Europakommisjonen i henhold til beslutning 2004/915 / EF).
 • “Tredjeparts personopplysninger” betyr personopplysninger som er relatert til kunder og, i den utstrekning slik informasjon blir mottatt av Edien ved bruk av tjenestene, informasjon som er relatert til kundens ansatte og annet personell – nåværende, tidligere, og potensielle;
 • “Bruker” betyr en person som er autorisert av kunden til å bruke tjenestene; og en slik betegnelse kan inkludere klienter, ansatte og annet personell, konsulenter, kontraktører, og agenter av klienten;
 • “Nettsted” refererer til Edien-nettstedet som ligger på https://edien.no, samt ethvert etterfølger- eller relatert nettsted utpekt av Edien. Disse uttrykkene skal tolkes som følger:

(a) Uttrykkene “kontrollør”, “databehandler”, “personopplysninger”, “behandle” og “behandling” er definert i samsvar med personvernloven (eller den norske lovmessige ekvivalenten for kunder registrert i Norge); og

(b) Ethvert uttrykk innført av “inkludert” skal tolkes som illustrativt og skal ikke begrense betydningen av ordene som følger etter et slikt uttrykk.

Ved tolkning av kontrakten (med mindre sammenhengen krever noe annet), innebærer enhver henvisning til en hvilken som helst lov eller lovbestemmelse, inkludert underordnet lovgivning, en henvisning til den loven eller lovbestemmelsen slik den kan fra tid til annen bli endret, utvidet, eller erstattet. Hvis det er noen inkonsistens eller konflikt mellom de forskjellige komponentene i kontrakten, vil disse tjenestevilkårene gjelde i den grad av slik inkonsistens eller konflikt, med mindre annet uttrykkelig er angitt.

Edien AS

Org. nr. 917 021 384

Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

E-post: post@edien.no

Tlf: 21 56 66 11